Tovább

Hírarchívum (2022-2012)


Dec. 1. 2022

Gyászhír

 •   2022. december 1.
Beluszky Pál

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy BELUSZKY PÁL, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének korábbi munkatársa, a magyar településföldrajz elmúlt fél évszázadának meghatározó képviselője 2022. november 28.-án, életének 86. évében elhunyt.

Beluszky Pál 1936-ban született Szolnokon. Egyetemi tanulmányait 1955-59 között Debrecenben végezte a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, ahol földrajz-történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Három év középiskolai tanítás után, 1962-ben lett az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének munkatársa. Az intézetben végzett településhierarchia, vonzáskörzet és településmorfológiai vizsgálatai nyomán a Mendöl Tibor által elindított magyar településföldrajzi iskola meghatározó alakjává vált. A mindig megfontoltan haladó tudós kissé megkésve, 1978-ban védte meg kandidátusi disszertációját, majd abban az évben fölcserélte akadémiai állását az Államigazgatási Szervezési Intézetre. Az intézetben töltött 16 év során a „B-betűs csapat” (Barta, Beluszky, Berényi) tanulmányok, kötetek sorát publikálta, mentoruk Enyedi György vezetésével, a hazai vidéki térségek, az aprófalvak és periférikus körzetek társadalomföldrajzi kihívásai kapcsán.

Hat év önként vállalt „száműzetés” után 1984-ben tért vissza az akadémiai tudományos életbe, amikor a frissen létrehozott MTA Regionális Kutatások Központjának munkatársa lett. Itt jutott el tudományos pályafutása csúcsára, melyet tanulmányok és kötetek sokasága (köztük az alapműnek számító Magyarország településföldrajza), valamint az 1994-ben megszerzett akadémiai doktori fokozat fémjelez. A szépírói vénával rendelkező Beluszky Pál nem volt a formalitások embere, titulusok soha sem érdekelték. Csak legközelebbi munkatársai tudták, hogy zseniális humorérzékkel rendelkezik. Szakmai berkekben klasszikusnak számítottak a Beluszky karcolatok („Sárgarépatermelésünk a Bach-korszakban”, „Családom és a világtörténelem”), melyekkel csoporttársai (későbbi professzorok!) elé tartott görbe tükröt. Egy-egy félmondatával a legunalmasabb bizottsági ülésen vagy tudományos konferencián is mosolyt tudott csalni az arcunkra. Személyében a magyar társadalomföldrajz rendkívül színes, sokak szemléletét formáló egyénisége távozott az élők sorából.

Emlékét szívünkben kegyelettel megőrizzük.

Nov. 24. 2022

MFT - 150

 •   2022. november 24.
MFT 150

Az 1872-ben alapított Magyar Földrajzi Társaság fennállásának 150. évfordulójáról megemlékező rendezvénysorozat ünnepi záróeseménye a Magyar Tudományos Akadémia Székházának Dísztermében került megrendezésre 2022. november 19-én. Az MFT – 150 ünnepi előadóülés keretében a hallgatóság áttekintést kapott a Magyar Földrajzi Társaság létrejöttéről, valamint a hazai és nemzetközi tudományos életben játszott szerepéről. Az előadók között ott voltak Kocsis Károly és Kovács Zoltán akadémikusok, intézetünk munkatársai.

Nov. 17. 2022

Az FTI kutatói Chicagoban vettek részt nemzetközi tudományos konferencián

 •   2022. november 17.
Chicago ASEEES

2022. november 10-13. között a CSFK Földrajztudományi Intézet (FTI) kutatói, Erőss Ágnes és Kovály Katalin az Association for Slavic, East European & Eurasian Studies (ASEEES) éves konferenciáján vettek részt az Amerikai Egyesült Államokban. Az immáron 54. alkalommal megrendezett nemzetközi konferenciának ezúttal Chicago adott otthont.

Nov. 17. 2022

A városi tér audiovizuális felfedezése: nyári egyetem a CSFK Földrajztudományi Intézete közreműködésével

 •   2022. november 17.
Chicago ASEEES

2022. szeptember 11-18 között került megrendezésre a Spotlight nyári egyetem Opoléban, Lengyelországban. A Spotlight arra vállalkozott, hogy feltárja és megmutassa az audiovizualitásban mint kutatási módszerben és mint a kutatási eredmények népszerűsítésének eszközében rejlő lehetőségeket. A nyári egyetem négy kutató ötletéből és együttműködésében valósult meg: Erőss Ágnes geográfus, a CSFK Földrajztudományi Intézetének tudományos munkatársa és az Opole-i Egyetem posztdoktori kutatója, Karina Gaibulina antropológus, Joanna Janikowska filmrendező, és Clara Kleiniger-Wanik vizuális antropológus és filmrendező két évig tervezte a projektet. A Spotlight 2020-ban elnyerte a St.Gallen-i Egyetem, majd 2022-ben az International Visegrad Fund (IVF) Small Grant programjának anyagi támogatását. Utóbbi nemzetközi projekt koordinátora a CSFK.

Szept. 15. 2022

Gyászhír

 •   2022. szeptember 15.
Becsei József

Megrendülten tudatjuk, hogy BECSEI JÓZSEF, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének korábbi munkatársa, az SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék volt vezetője és professzora, a hazai társadalomföldrajz sokak által tisztelt és elismert kutatója 2022. szeptember 14-én, életének 86. évében elhunyt.
BECSEI JÓZSEF 1937-ben született Pusztaföldváron. Egyetemi tanulmányait 1955-59 között Debrecenben végezte a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, ahol földrajz-történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. A végzés után Békésre került, ahol 1959 és 1970 között a helyi gimnáziumban oktatta a földrajz szeretetére a kisdiákokat. Tudományos munkásságának kezdete is erre az időszakra nyúlik vissza, rabul ejtette az alföldi táj, a sajátos mezővárosi fejlődés és a tanyavilág keletkezésének rejtélye. 1970-től 1990-ig az államigazgatásban dolgozott különböző beosztásokban, de itt sem szakadt meg kapcsolata szűkebb szakmánkkal, mindvégig kutatott, publikált, majd 1979-ben sikerrel védte meg kandidátusi disszertációját.
1973-ban egyik alapítója volt Békéscsabán az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Alföldi Csoportjának. Hosszú ideig szerkesztője, majd főszerkesztője az Alföldi Tanulmányok című folyóiratnak. Kevesen tudják, de oroszlánrészt vállalt az érdi Magyar Földrajzi Múzeum megalapításában is. Politikai kapcsolatait vetette latba, mai fogalmaink szerint „lobbyzott” a sokáig reménytelennek tűnő múzeumalapításért. A rendszerváltozást követően, 1990-ben került az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetébe, s már akadémiai kutatóként jutott el a szintézishez, akadémiai doktori értekezésével, amellyel 1991-ben megszerezte a földrajztudomány doktora fokozatot. 1995-ben ismét munkahelyet váltott, ebben az évben nevezték ki a József Attila Tudományegyetem Gazdaságföldrajz Tanszékére egyetemi tanárnak, ahol 2000 és 2003 között a tanszék vezetője volt. 70. életévét betöltve 2007-ben vonult nyugállományba, de szakmai kapcsolatait mindvégig aktívan fenntartotta, közreműködött számos bizottság munkájában. Személyiségére a közvetlenség, az egyéni humor és a humanista, emberbarát gondolkodásmód volt a jellemző, mellyel sokunk szívébe belopta magát. Örökre hiányozni fog.

Emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrizzük!

Aug. 29. 2022

Könyvbemutató

 •   2022. augusztus 29.

A "Közoktatási kör(tér)kép - A tanulói létszámok változása a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben a 2010-es években" című kötet bemutatójára 2022. szeptember 6-án kedden 13 órától kerül sor a Domus Collegium Hungaricumban (1146 Budapest, Abonyi utca 10). Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Aug. 29. 2022

Megjelent a Közoktatási kör(tér)kép című kötet

 •   2022. augusztus 29.
Megjelent a Közoktatási kör(tér)kép című kötet

Intézetünk kiadásában megjelent a "Közoktatási kör(tér)kép - A tanulói létszámok változása a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben a 2010-es években" című kötet. A kiadvány a négy legnagyobb lélekszámú (a romániai, szlovákiai, szerbiai és ukrajnai) külhoni magyar közösség anyanyelvi oktatásának helyzetét mutatja be az oda járó diákok létszámadatain, illetve azok 2010-es években bekövetkezett változásán keresztül. A kötet 90 térkép, valamint az ezekhez tartozó szöveges magyarázók segítségével mutatja be a magyar óvodás gyerekek és iskolai tanulók létszámára, beiskolázási arányára vonatkozó információkat települési és regionális szinten, továbbá a mellékletben elérhetők a részletes adatok táblázatos formában.

Jún. 8. 2022

Nemzetközi szemináriumon vettek részt az FTI kutatói a lengyelországi Opoléban

 •   2022. június 8.
Nemzetközi szemináriumon vettek részt az FTI kutatói a lengyelországi Opoléban

2022. május 30-án a CSFK Földrajztudományi Intézet (FTI) kutatói, Erőss Ágnes, Kovály Katalin, Szabó Balázs és Tátrai Patrik a Contemporary issues of regional studies from an international perspective c. nemzetközi workshopon vettek részt az Opolei Egyetem Regionális Tanulmányok Tanszékének szervezésében.

Jún. 8. 2022

Az FTI kutatóinak szervezésében megtartották az orosz-ukrán háború hátteréről és kárpátaljai vetületeiről szóló sajtónyilvános konferenciát

 •   2022. június 8.
Az FTI kutatóinak szervezésében megtartották az orosz-ukrán háború hátteréről és kárpátaljai vetületeiről szóló sajtónyilvános konferenciát

2022. május 26-án az MTA Székházában sajtónyilvános konferenciát tartottak a CSFK Földrajztudományi Intézet (FTI) kutatóinak szervezésében. Erőss Ágnes, Karácsonyi Dávid, Kocsis Károly, Kovály Katalin és Tátrai Patrik, a Kárpátaljával és Ukrajnával évek óta foglalkozó kutatócsapat tagjai fontosnak tartották, hogy a médiában eddig háttérbe szorult geográfiai aspektusok mentén is megvilágítsák a kérdéskört. Így Karácsonyi Dávid az orosz-ukrán háború földrajzi hátteréről, míg Kocsis Károly annak etnikai vetületeiről tartott előadást az eseményen, rávilágítva arra, hogy milyen fontos szerepet játszanak a természet- és településföldrajzi viszonyok, a nyelv-etnikai aspektusok egy fegyveres konfliktus során.

 • Tovább olvasom
 • Máj. 25. 2022

  Az orosz-ukrán háború háttere és kárpátaljai vetületei - sajtónyilvános konferencia

  •   2022. május 25.
  Az orosz-ukrán háború háttere és kárpátaljai vetületei

  Az ELKH CSFK Földrajztudományi Intézet Kárpátaljával és Ukrajnával foglalkozó kutatócsoportja sajtónyilvános konferenciát tart 2022. május 26-án, csütörtökön 14 órától az MTA székházban.

  Márc. 2. 2022

  Ukrajna - Putyin torkán akadva

  •   2022. március 2.
  Ukrajna - Putyin torkán akadva

  Senki sem gondolta volna igazán komolyan, hogy a Kreml vezetői valóban meglépik Ukrajna invázióját. Február 24.-ig úgy tűnt, hogy minden az 1945 óta jól ismert mederben zajlik: erőfitogtatás, idegek háborúja, ahol az ágyúk nem dörögnek, legalábbis Európában nem. Azon a napon azonban minden megváltozott, és mindent újra kell értékelnünk, amit az európai és globális biztonságról gondolunk.
  Az ukrajnai orosz invázió kezdetének eseményei alapján ráadásul mára világossá vált, hogy a Kreml stratégái egy rövid, gyors akcióra készültek. Ukrajna azonban Putyin torkán akadt, mind a 2014 óta eltelt idő, mind a terep, mind Ukrajna méretbeli dimenziói ellene dolgoztak.
  Írásában ezeket a tényezőket veszi sorra Karácsonyi Dávid kollégánk a geográfus látásmódjával, ami a napi sajtóban megjelenő katonai, geopolitikai és gazdasági elemzésekhez nyújthat háttérismereteket az olvasó számára.

  Dec. 20. 2021

  Újabb nemzetközi szakmai elismerésben részesült Magyarország Nemzeti Atlasza – a Társadalom című kötet angol változata megkapta a Nemzetközi Térképészeti Kiállítás közönségdíját

  •   2021. december 20.
  Újabb nemzetközi szakmai elismerésben részesült Magyarország Nemzeti Atlasza

  A Nemzetközi Térképészeti Társulás (International Cartographic Association) által 2021. december 13-18. között Firenzében tartott 30. Nemzetközi Térképészeti Konferenciához (International Cartographic Conference) kötődően ismét megszervezte a Nemzetközi Térképészeti Kiállítást, amelyen az elmúlt két év jelentősebb kartográfiai műveit mutatták be.

  Okt. 15. 2021

  „A Kölcseyből a turizmuskutatás útján” - Michalkó Gábor tudományos-ismeretterjesztő előadása az MTA Középiskolai Alumni Program keretében

  •   2021. október 15.
  A Kölcseyből a turizmuskutatás útján - előadás

  Michalkó Gábor, a CSFK Földrajztudományi Intézet tudományos tanácsadója és a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Intézet professzora az MTA Középiskolai Alumni Program keretében 2021. október 13-án „A Kölcseyből a turizmuskutatás útján” címmel tudományos-ismeretterjesztő előadást tartott egykori alma máterének diákjai számára, amelynek során bemutatta a kutatói életpálya szépségeit, viszontagságait, ismertette legfrissebb kutatásainak közérdeklődésre számot tartó eredményeit. Az MTA Középiskolai Alumni Program célkitűzése, hogy a mára kutatóvá érett egykori diákok segítségével vigye közelebb a továbbtanulás előtt álló fiatalokhoz a tudományos gondolkodás értékeit. A mellékelt képen a bemutatott előadás nyitó diája és a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 34 éve érettségizett előadó osztálytablója látható.

  Szept. 27. 2021

  Bemutatták a Kárpátalja mozgásban c. tanulmánykötetet Kárpátalján

  •   2021. szeptember 27.
  Kárpátalja mozgásban - kötetbemutatók

  A Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után c. tanulmánykötet 2020 elején jelent meg a BGA Zrt. kiadó gondozásában, a CSFK Földrajztudományi Intézet, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar Doktorandusz Szervezet közreműködésével. A Földrajztudományi Intézet munkatársai közül Kovály Katalin mint a kötet egyik szerkesztője, míg Tátrai Patrik és Erőss Ágnes mint szerzők vettek részt a kiadvány létrehozásában.

  Szept. 17. 2021

  VIII. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium a turizmus válságjelenségeiről

  •   2021. szeptember 17.
  Agronomy

  A CSFK Földrajztudományi Intézet, a Magyar Földrajzi Társaság és az MTA X. Földtudományok Osztálya Társadalomföldrajzi Bizottság Turizmusföldrajzi Albizottsága társszervezésében került sor 2021. szeptember 17-én a VIII. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpóziumra. Az esemény központi témáját a Covid-19 világjárvány következtében kialakult válság szolgáltatta. A 2007 óta a páratlan években megrendezésre kerülő tudományos tanácskozás-sorozat fő szervezője és házigazdája a Kodolányi János Egyetem. A budapesti megnyitón többek között Kocsis Károly, a CSFK Földrajztudományi Intézet igazgatója köszöntötte a résztvevőket, Michalkó Gábor tudományos tanácsadó szervezőként, az absztrakt kötet szerkesztőjeként és előadóként is aktív szerepet vállalt a rendezvény sikeres lebonyolításában. Munkatársunk, Farkas Jácint az OTKA K134877 intézeti projekt résztvevőjeként a jó válságáról tartott filozófiai aspektusú előadást.

  Febr. 22. 2021

  Az ATOMKI 2021 januárjában a "hónap cikkének" választotta az Agronomy c. szakfolyóiratban megjelent, kutatónk vezetésével készült cikket

  •   2021. február 22.

  Az ATOMKI osztályvezetőinek testülete a CSFK Földrajztudományi Intézet kutatója, Zacháry Dóra vezetésével készült és 2020 december utolsó napjaiban megjelent "Carbon Isotope Measurements to Determine the Turnover of Soil Organic Matter Fractions in a Temperate Forest Soil" (Zacháry et al 2020. Agronomy 2020, 10, 1944) közleményt 2021 január hónap legjobb intézeti közleményének választotta.
  A cikk szabadon hozzáférhető az alábbi linken: https://doi.org/10.3390/agronomy10121944

  Dec. 22. 2020

  Megjelent folyóiratunk, a Hungarian Geographical Bulletin 2020/4-es száma

  •   2020. december 22.
  Nov. 2 2020

  Katasztrófák demográfiája

  •   2020. november 2.
  Katasztrófák demográfiája

  Az ausztráliai Charles Darwin University és a CSFK Földrajztudományi Intézet több éves szakmai együttműködésének eredményeként megjelent a The Demography of Disasters – Impacts for Population and Place című kötet a Springer kiadónál.
  Az angol nyelvű könyv 13 fejezet keretében 23 nemzetközi szinten elismert szerző által tárgyalja a katasztrófák és a demográfiai folyamatok közötti összefüggéseket. Az amerikai, ausztrál, japán, magyar, német, orosz, svéd és ukrán kutatók által jegyzett fejezetek témái a bozóttüzek miatti elnéptelenedéstől a trópusi ciklonokon és hőhullámokon át egészen a nukleáris katasztrófákig terjednek.
  A teljes kötet szabadon letölthető (open access) a Springer kiadó honlapjáról: https://doi.org/10.1007%2F978-3-030-49920-4
  A kiadvány bemutatására Budapesten szervezett nemzetközi konferencia a koronavírus-katasztrófa miatt egyelőre elhalasztásra került.

  Okt. 5 2020

  Sikeres gyakornoki munkát zárt Csontos Gábor a CSFK Földrajztudományi Intézetben

  •   2020. október 5.
  Sikeres gyakornoki munkát zárt Csontos Gábor a CSFK Földrajztudományi Intézetben

  Az NKFIH támogatásával a Földrajztudományi Intézet munkájában vett részt Csontos Gábor 2020. július 1. és szeptember 30. között. Csontos Gábor a Cambridge-i Egyetemen végzett geográfus, jelenleg a London School of Economics (LSE) politikaelmélet szakán tanul.
  Gábor az intézetben zajló, a Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott, a Brexit hatásait vizsgáló projektbe kapcsolódott be. Feladata az volt, hogy a teljes egészében kvalitatív módszertannal (interjúk) zajló kutatást kvantitatív adatgyűjtéssel és elemzéssel egészítse ki. Gábor a Nagy-Britanniában élő magyarok számáról, demográfiai helyzetéről gyűjtött és elemzett adatokat a brit és magyar statisztikai adatok felhasználásával. A Csontos Gábor által összeállított adatbázis fontos kiegészítése lett a projektnek és a jövőben lehetővé teszi az adatok nyomon követését.
  A CSFK FTI-ben végzett munkáját az NKFIH 2020-1.2.1-GYAK – Az Egyesült Királyságban, Németországban, és Ausztriában egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása című pályázat keretében valósult meg.

  Aug. 31. 2020

  Különdíjat nyert Erőss Ágnes, az FTI munkatársának dokumentumfilmje

  •   2020. augusztus 30.
  Születtünk mint magyarok

  A hatodik alkalommal megrendezett Kulturális Filmek Fesztiválján különdíjat nyert Erőss Ágnes (tudományos munkatárs, CSFK FTI) és Takács Mária rendező rövidfilmje. Az öt és fél perces alkotás címe Születtünk mint magyarok és a kárpátaljai Gyertyánligeten élő szórvány magyar közösség kulturális életéről és a közösségszervezésről villant fel epizódokat.
  A film (a többi döntős versenyfilmmel együtt) megtekinthető az alábbi linken:

  Aug. 24. 2020

  Belarus in Maps, a CSFK Földrajztudományi Intézet angol nyelvű atlasza – háttérkép a Belaruszban zajló eseményekhez

  •   2020. augusztus 24.
  Belarus in Maps

  Miért tüntetnek fehér-piros-fehér zászlók alatt Belaruszban? Lesz-e „Majdan” ott is? Miért Belarusz és nem Fehéroroszország? Mennyire jelentős az orosz kisebbség Belaruszban? Milyen szoros történelmi szálak kötik Litvániát Belaruszhoz?
  Ha szeretne többet tudni a másodszomszédunkban zajló események hátteréről, ajánljuk figyelmébe a CSFK Földrajztudományi Intézet által jegyzett „in Maps” regionális földrajzi könyvsorozat tagjaként 2017-ben kiadott Belarus in Maps atlaszunkat.

  Júl. 17. 2020

  Történetek Kárpátaljáról: a CSFK Földrajztudományi Intézet munkatársainak kötet- és dokumentumfilm-bemutatója

  •   2020. július 17.
  Kárpátalja mozgásban

  2020. július 14-én került sor a budapesti Domus „Collegium Hungaricum”-ban a Történetek Kárpátaljáról c. rendezvényre, amelynek során intézetünk munkatársai mutatták be az elmúlt években végzett kutatómunkájuk gyümölcsét. A program a CSFK Földrajztudományi Intézet, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, valamint a Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktoranduszszervezet közreműködésével valósult meg.

  Jún. 30. 2020

  Megjelent folyóiratunk, a Hungarian Geographical Bulletin 2020/2-es száma

  •   2020. június 30.
  Ápr. 21. 2020

  Kutatóink közreműködésével megjelent és online is elérhető a Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után c. kötet (szerk. Ferenc Viktória - Kovály Katalin)

  •   2020. április 21.
  Kárpátalja mozgásban

  Az elmúlt három év során több olyan kutatási projekt valósult meg a CSFK Földrajztudományi Intézet munkatársai, valamint más magyarországi és kárpátaljai kutatók együttműködésében, amelyek empirikus vizsgálatok alapján nyújtanak betekintést a Kárpátaljai hétköznapokba.
  A Kárpátaljára fókuszáló TANDEM 2016, TANDEM 2019, SUMMA 2017 és a 2018-ban megkezdődött kárpátaljai magyar szórványkutatás azon folyamatok mélyreható vizsgálatát tették lehetővé, melyek az Euromajdan után bontakoztak ki Kárpátalján, és amelyek gyökeresen átalakították a helyi lakosság mindennapjait. Tekintve a téma aktualitását és jelentőségét, a kötet szerzői fontosnak tartották, hogy a szóban forgó kutatások eredményeit ne csak a szűken vett szakma, hanem minél szélesebb közönség is megismerhesse szerte a Kárpát-medencében. Éppen ezért látták indokoltnak egy olyan kötet megjelentetését, melyben mind a négy kutatás eredményei egy helyen olvashatók. A kutatások módszertani leírása és főbb eredményeinek bemutatása mellett, a kötet terepleírásokat, színes ábrákat, diagramokat, fotókat, interjúrészleteket is gazdagon tartalmaz, melyek a terepkutatás izgalmasabb momentumaiba, illetve a kárpátaljai hétköznapok egyes vonatkozásaiba, a helyi jellegzetességekbe nyújtanak bepillantást.
  A kiadvány célja tehát – a kutatások eredményeinek közlésén túl – a kárpátaljai magyar lakosságot érintő problémák, társadalmi-politikai folyamatok, a kárpátaljai hétköznapok bemutatása azon olvasók számára, akik szeretnék jobban megismerni a Kárpát-medence ezen régióját vagy kárpátaljaiként szülőföldjüket.
  A kötet szerzői:
  Erőss Ágnes, Kovály Katalin, Tátrai Patrik (CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest)
  Ferenc Viktória, Rákóczi Krisztián (Nemzetpolitikai Kutatóintézet, Budapest)
  Molnár József (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász)
  Orosz Sándor (Ungvár)

  Ismertető a kiadó honlapján
  Tartalomjegyzék letöltése
  A teljes kötet letöltése

  Ápr. 15. 2020

  Nedves piacok Ázsiában – a fő ok a koronavírus-katasztrófa hátterében?

  •   2020. április 15.
  Nedves piacok Ázsiában

  A koronavírus pandémia közepette rengeteg szó esik az ún. nedves piacokról, mivel a Kínában fekvő Vuhan egyik ilyen piacát tekintik a mostani járvány kiindulópontjának. De valóban a sajátos kínai gasztronómia tekinthető-e a főbűnösnek a mostani krízisben, illetve valóban óriási kockázatot jelentenek-e ezek a nedves piacok az emberiség számára? A kérdés körüljárására a katasztrófa-tudományban kibontakozó „társadalmi sebezhetőség” iskola kínál egy alternatív megközelítést. Kutatónk, Karácsonyi Dávid, a Katasztrófák demográfiája (The Demography of Disasters, Springer, megjelenés alatt) című kötet szerkesztőjének tudomány-népszerűsítő cikke a Földgömb Geogulliver blogján.

  Ápr. 2. 2020

  Megjelent folyóiratunk, a Hungarian Geographical Bulletin 2020/1-es száma

  •   2020. április 2.
  Márc. 12. 2020

  Társadalmi folyamatok a kárpátaljai magyar szórványban - kutatóink előadása az ELTE Márton Áron Kollégium szakestjén

  •   2020. március 12.
  Nem kellett már Lenin

  Az ELTE Márton Áron Szakkollégiumának márciusi MÁSz-szakestjén Intézetünk kutatói, Tátrai Patrik, Kovály Katalin és Erőss Ágnes „Társadalmi folyamatok a kárpátaljai magyar szórványban” című előadását hallgathatták meg az érdeklődők.

  Febr. 26. 2020

  Dokumentumfilm készült a CSFK Földrajztudományi Intézetében zajló Kárpátalja-kutatás keretében

  •   2020. február 26.
  Nem kellett már Lenin

  Nem kellett már Lenin. Ez a címe annak a dokumentumfilmnek, amely a Máramarosi havasok lábánál fekvő, festői szépségű Gyertyánliget szórvány magyar közösségének a rendszerváltás előtti és utáni életébe enged bepillantást. A CSFK Földrajztudományi Intézetének kutatói, Erőss Ágnes, Kovály Katalin és Tátrai Patrik, 2017 óta végeznek terepkutatást Kárpátalja jelenlegi társadalmi folyamatairól. A dokumentumfilm ezen kutatás egyik terepén készült, a helyi lakosok részvételével.

  Dec. 28. 2019

  Megjelent folyóiratunk, a Hungarian Geographical Bulletin 2019/4-es száma

  •   2019. dec. 28.
  Okt. 9. 2019

  A Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) Commission on the Dynamics of Economic Spaces bizottságának minikonferenciája Intézetünk szervezésében

  •   2019. október 9.
  IGU CDES Konferencia

  A Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) Commission on the Dynamics of Economic Spaces bizottsága 2019. október 2-4. között Budapesten, az MTA székházában tartotta éves minikonferenciáját "Rethinking Economic Geography in the Era of the Fourth Industrial Revolution: Manufacturing, Entrepreneurship, Employment and Industry 4.0" címmel.

  Okt. 3. 2019

  "Selected studies on landscape degradation in Hungary" címmel megjelent folyóiratunk, a Hungarian Geographical Bulletin 2019/3-as száma

  •   2019. október 3.
  Szept. 23. 2019

  VII. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium - Intézetünk társszervezésében

  •   2019. szeptember 23.
  VII. Turizmusföldrajzi Szimpózium

  A CSFK Földrajztudományi Intézet, a Magyar Földrajzi Társaság és az MTA X. Földtudományok Osztálya Társadalomföldrajzi Bizottság Turizmusföldrajzi Albizottsága társszervezésében került sor 2019. szeptember 20-án a VII. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpóziumra. Az immár több mint egy évtizedes múltra visszatekintő tudományos tanácskozás-sorozat fő szervezője és házigazdája a Kodolányi János Egyetem. A budapesti megnyitón többek között Kocsis Károly, a CSFK Földrajztudományi Intézet igazgatója köszöntötte a résztvevőket, Michalkó Gábor tudományos tanácsadó szervezőként, az absztrakt kötet szerkesztőjeként és előadóként is aktív szerepet vállalt a rendezvény sikeres lebonyolításában.

  Júl. 23. 2019

  Magyarország Nemzeti Atlasza Természeti Környezet című kötetének angol kiadása megkapta a legrangosabb nemzetközi szakmai kitüntetést

  •   2019. július 23.
  MNA szakmai kitüntetés

  A Nemzetközi Térképészeti Társulás (International Cartographic Association) 2019. július 15-20. között Tokióban tartotta a kétévente megrendezésre kerülő Nemzetközi Térképészeti Konferenciát (International Cartographic Conference - ICC). A rendezvény keretein belül hagyományosan megszervezett International Cartographic Exhibition mindig az előző két év legjelentősebb kartográfiai alkotásait mutatja be egy előzetes válogatást követően. A nemzetközi szakmai zsűri hét kategóriában díjazta az elmúlt két évben megjelent műveket. Az "Atlasz" kategóriában az I. helyet Magyarország Nemzeti Atlasza Természeti Környezet c. kötet angol kiadása nyerte.

  Júl. 2. 2019

  "Soil data collection, mapping and interpretation" címmel megjelent folyóiratunk, a Hungarian Geographical Bulletin 2019/2-es száma

  •   2019. július 2.
  Ápr. 3. 2019

  Örömmel értesítjük az érdeklődőket, hogy megjelent folyóiratunk, a Hungarian Geographical Bulletin 2019/1-es száma

  •   2019. április 3.
  Dec. 21. 2018

  "Perspectives of quantitative analysis in modern physical and landscape geography" címmel megjelent folyóiratunk, a Hungarian Geographical Bulletin 2018/4-es száma

  •   2018. december 21.
  Dec. 19. 2018

  Intézetünk kiadásában angol nyelven is megjelent Magyarország nemzeti atlaszának Természeti környezet című kötete

  •   2018. december 19.
  Magyarország Nemzeti Atlasza 2. : természeti környezet

  National Atlas of Hungary: Natural environment címmel, Intézetünk kiadásában angol nyelven is megjelent Magyarország nemzeti atlaszának 2. kötete.

  Nov. 22. 2018

  Konferencia a kárpátaljai szórványról

  •   2018. november 22.
   Konferencia a kárpátaljai szórványról

  2018. november 15-én, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet szervezésében immár hagyományosan megrendezett szórvány napi konferencián az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetének munkatársai mutatták be a nagyszabású kárpátaljai szórványkutatás főbb eredményeit.

  Okt. 05. 2018

  "Creative economy in post-socialist countries" címmel megjelent folyóiratunk, a Hungarian Geographical Bulletin 2018/3-as száma

  •   2018. október 05.
  Szept. 27. 2018

  Intézetünk kiadásában megjelent Magyarország nemzeti atlaszának Természeti környezet című kötete

  •   2018. szeptember 27.
  Magyarország Nemzeti Atlasza 2. : természeti környezet

  2018. szeptember 27-én mutatták be a Magyar Tudományos Akadémia Székházában Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának Természeti környezet című kötetét. A kiadvány az MTA és a Kormány együttműködésében valósult meg.

  Szept. 21. 2018

  Meghívó

  •   2018. szeptember 21.
  Magyarország Nemzeti Atlasza 2. : természeti környezet

  Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézete tisztelettel meghívja az Érdeklődőket Magyarország Nemzeti Atlasza Természeti környezet című kötetének bemutatójára, mely 2018. szeptember 27-én, 11 órakor az MTA székház nagytermében lesz. További részletek a meghívóban olvashatók.

  Szept. 18. 2018

  Prof. Kertész Ádám 70 éves

  •   2018. szeptember 18.
  Kertész Ádám 70 éves

  Intézetünk kutatóprofesszor emeritusát ünnepeltük 70. születésnapja alkalmából. Kertész Ádám 1972-ben kezdte pályafutását az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetében. Kiemelkedő tudásának, szervezőkészségének és nyelvtudásának köszönhetően hamar a nemzetközi tudományos élet elismert képviselője lett. Tanított Trier-i és Párizsi egyetemeken. 1996 óta az ESSC (European Society for Soil Conservation) alelnöke, 2006-2008 között az ISCO (International Soil Conservation Organization) elnöke volt. Munkájának köszönhetően az intézet számos meghatározó nemzetközi projektben vett részt. Tanított az ország legtöbb egyetemén, jelenleg az Eszterházy Károly Egyetem kutató professzora. 2011-ben a természetföldrajz területén végzett, nemzetközileg is számon tartott tudományos, oktatói és tudományszervezői tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatában részesült. Az Egerben rendezett ülésen a tudományterület jeles képviselői tartottak előadásokat, ezzel is tisztelegve professzor úr munkássága előtt.

  Jún. 30. 2018

  Megjelent folyóiratunk, a Hungarian Geographical Bulletin 2018/2-es száma

  •   2018. június 30.
  Máj. 9. 2018

  Intézetünk idén is részt vett a Felfedezők Napján

  •   2018. május 9.
  Felfedezők napja 2018

  2018. április 28-án, a Millenáris B csarnokában várta idén az érdeklődőket a több évre visszatekintő, népszerű rendezvény, a Felfedezők Napja. Intézetünk idén is önálló standdal képviseltette magát, ahol a játékos kedvűek - kicsik és nagyok egyaránt - próbára tehették gyakorlati és elméleti tudásukat.

  Márc. 9. 2018

  Sor került a lengyel-magyar akadémiai kutatás második konzorciumi találkozójára

  •   2018. március 9.

  2018. március 5-8 között sor került a lengyel-magyar akadémiai kutatási projekt második teljes konzorciumi találkozójára. A "Diversification and gentrification in urban areas. A confrontative analysis" / "Diverzitás és dzsentrifikáció városi terekben. Konfrontatív elemzés" címet viselő három éves kutatási projekt soron következő workshopján problémaorientált előadásokat hallgattak a résztvevők. Ewa Korcelli Olejniczak a városi diverzitás, szolidaritás és lokális kötődés témájáról beszélt, míg Erőss Ágnes Balizs Dániellel (BME) közösen, a vizsgálati területen végzett nyelvi tájkép elemzés eredményeit mutatta be. Szabó Balázs és Szabó Renáta Ursynow és a Pók utcai lakótelep összehasonlító kutatásának lehetséges témáit és térképi megjelenítését mutatta be. Ezt követően a résztvevők megállapodtak a közös publikáció szerkezetében és irányvonalában. 2018. március 7-én a kutatócsoport tagjai terepbejáráson vettek részt a budapesti mintaterületen, a 8. kerületben és összevetésként a 9. kerület rehabilitációs területére is ellátogattak. A projekt soron következő találkozójára áprilisban kerül sor Varsóban.

  Márc. 8. 2018

  A University of Lleida geográfus hallgatóinak látogatása az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetben

  •   2018. március 8.
  Geography students from University of Lleida

  A University of Lleida (Katalónia, Spanyolország) geográfus hallgatóinak húsz fős csoportja 2018. március 5-én látogatást tett az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetében. A Prof. Joan Ganau Casas és Prof. Pedro Fraile Pérez de Mendiguren vezette mesterszakos hallgatókból álló csoport március 5-én előadásokat hallgatott meg majd vezetett túrán vett részt Budapest történelmi belvárosában.

  Febr. 28. 2018

  Az Ukrajna-kutatás tíz éve az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetében

  •   2018. február 20.
  Ten years of Ukraine studies

  Immár tíz éves múltra tekintenek vissza az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetében végzett ukrán-magyar kutatások. Az ukrán-magyar akadémiai szintű földrajzi kutatások és kapcsolatok elindítója Karácsonyi Dávid tudományos munkatárs volt, akinek lelkesedése és kitartó munkája nyomán számos konferencia és workshop került megrendezésre Budapesten.

  Febr. 20. 2018

  Erőss Ágnes látogatása a római Tor Vergata Egyetemen

  •   2018. február 20.
  Ágnes Erőss

  2018. február 12 és 18. között Erőss Ágnes, az MTA CSFK FTI kutatója egy hetes szakmai látogatáson járt a római Tor Vergata Egyetemen. A Tor Vergata Egyetem kutatójával, Alessandro Riccivel a szakmai kapcsolat 2015-ben, a Budapesten megrendezett EUGEO konferencián indult.

  Jan. 8. 2018

  Tudományos emlékülés Zámbó László geográfus, karsztkutató tiszteletére

  •    2018. jan. 8.
  II. Turizmus és biztonság nemzetközi konferencia

  A kísérleti geomorfológia egyik legkreatívabb művelője tiszteletére rendezett emlékülésen 43 oktató és kutató vett részt az ország különböző egyetemeiről és kutatóhelyeiről. 11 előadás hangzott el a Földrajzi Bizottságok és a Geomorfológiai Albizottság tagjai tolmácsolásában. Intézetünk munkatársai közül Kocsis Károly, Schweitzer Ferenc és Kis Éva tartott előadást.

  Dec. 6. 2017

  Intézetünk a "II. Turizmus és biztonság" nemzetközi tudományos konferencia szervezői között

  •    2017. dec 6.
  II. Turizmus és biztonság nemzetközi konferencia

  2017. december 1-jén az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet társszervezésében került sor Zalakaroson a II. "Turizmus és biztonság" nemzetközi tudományos konferencia megtartására. A rangos tanácskozáson Michalkó Gábor, intézetünk tudományos tanácsadója "A totális turizmus biztonsági aspektusai" címmel tartott plenáris előadást.

  A képen a társszervezők képviseletében (balról jobbra) Michalkó Gábor kutatócsoport-vezető (MTA CSFK Földrajztudományi Intézet), Gelencsér András rektor (Pannon Egyetem), Birkner Zoltán kampuszigazgató (Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz), Princzinger Péter vezérigazgató-helyettes (Magyar Turisztikai Ügynökség), Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy (Magyar Rendészettudományi Társaság) és Német József r. ezredes (Rendőrség Tudományos Tanácsa).

  Nov. 24. 2017

  Mestertanár Aranyérem Michalkó Gábornak

  •    2017. november 24.
  Michalkó Gábor

  Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 2017. november 20-án a XXXIII. OTDK ünnepi záróülése keretében a magyar felsőoktatás műhelyeiben folyó diáktudományos tevékenységet támogató, színvonalas és eredményes munkájáért Michalkó Gábornak, az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet tudományos tanácsadójának Mestertanár Aranyérem kitüntetést adott át az MTA Székház Dísztermében.

  Nov. 23. 2017

  Megjelent Schweitzer Ferenc: Tanulmányok a geomorfológia, a geokronológia, a hidrogeográfia és a Marskutatás területéről c. kötete

  •    2017. november 23.
  Belarus in Maps

  Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet legújabb, vélhetően széles érdeklődést kiváltó kiadványában a szerző magas szakmai színvonalon, ugyanakkor közérthető módon tárja az Olvasó elé több évtizedes felszínalaktani, földtörténeti és vízföldrajzi kutatásainak legfontosabb eredményeit.

  Okt. 25. 2017

  Beszámoló az MTA Természetföldrajzi Tudományos Bizottság Geomorfológiai Albizottságának Geomorfológiai Terepkonferenciájáról

  •    2017. november 23.
  Belarus in Maps

  Az MTA Természetföldrajzi Tudományos Bizottság Geomorfológiai Albizottsága 2017. október 20-21-én rendezte meg albizottsági üléssel egybekötött Geomorfológiai Terepkonferenciáját az Ipoly-Karancs-Medves térségében (Szervező: Kis Éva, az albizottság elnöke, Kiss Tímea, az albizottság titkára és Horváth Gergely az albizottság és az FM Geopark Bizottság tagja).

  Okt. 18. 2017

  VI. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium - Intézetünk társszervezésében

  •    2017. október 18.
  6. Magyar Turizmusföldrajzi Konferencia

  Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet társszervezésében került sor 2017. október 6-án a VI. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpóziumra. Az immár egy évtizedes múltra visszatekintő tudományos tanácskozás-sorozat házigazdája a Kodolányi János Főiskola, társszervezője a Magyar Földrajzi Társaság. A budapesti megnyitón többek között Kocsis Károly igazgató köszöntötte a résztvevőket, Michalkó Gábor pedig Rátz Tamarával közös plenáris előadásban mutatta be a konferencia központi témájával egyező, Turizmus 3.0 - Totális turizmus című kutatásának eredményeit.

  Okt. 16. 2017

  Szakmai látogatás a GRID Arendalnál

  •    2017. október 16.
   Szakmai látogatás a GRID Arendalnál

  Az EGT Finanszírozási Mechanizmus Szakmai Látogatás programjának támogatásával az MTA CSFK FTI öt kutatója három napos szakmai programon vett részt a GRID Arendal norvégiai irodájában. A főként ökológiai problémákkal és fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kutatást végző és tudást disszemináló szervezetet 1989-ben alapították. Szoros együttműködésben dolgozik többek között az ENSZ Környezetvédelmi Programjával (UNEP).

  Szept. 8. 2017

  Belarus in Maps - megjelent Intézetünk atlaszsorozatának legújabb kötete

  •    2017. szeptember 8.
  Belarus in Maps

  Az Európai Unió keleti szomszédságában fekvő, ám mégis kevéssé ismert Belarusz (Fehéroroszország) regionális földrajzi szemléletű megismertetése a célja az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet népszerű sorozata tagjaként megjelent, mintegy száz térképet és ábrát tartalmazó új, angol nyelvű kötetnek, amelyet csütörtökön mutattak be az MTA Székházában. Az atlaszok immár online is elérhetők.

  Szept. 7. 2017

  Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet kutatója Európa földrajztudósainak élén

  •    2017. szeptember 7.
  Kovács Zoltán

  Az Európa földrajzi társaságait összefogó ernyőszervezet, az EUGEO brüsszeli kongresszusán a szervezet közgyűlése Kovács Zoltánt, intézetünk kutatóprofesszorát választotta elnökének.

  Aug. 24. 2017

  Intézetünk nemzetközi szakmai workshop-ot rendez 2017. szeptember 8-án

  •    2017. augusztus 24.
  Kovács Zoltán

  International Workshop on Regional Geography címmel Intézetünk nemzetközi szakmai workshop-ot rendez

  Júl. 12. 2017

  Diverzitás és dzsentrifikáció városi terekben - új magyar-lengyel kutatási projekt indult intézetünk részvételével

  •    2017. július 12.
  Kovács Zoltán

  Diverzitás és dzsentrifikáció városi terekben - új magyar-lengyel kutatási projekt indult intézetünk részvételével

  A Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet (MTA CSFK FTI) és a Lengyel Tudományos Akadémia Földrajzi és a Térbeli Szerveződés Intézet (IG IPZ PAN) új kutatási projektet kezdett.

  Jún. 2. 2017

  Bevásárlóturizmus, a láthatatlan turizmus ékköve - Kutatónk előadása az M5 Mindenki akadémiája című műsorában

  •    2017. június 2.
  Kovács Zoltán

  Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet kutatócsoport-vezetője, Michalkó Gábor tartott előadást az M5 csatorna Mindenki Akadémiája című műsorában, Bevásárlóturizmus, a láthatatlan turizmus ékköve címmel.

  Máj. 3. 2017

  Tudománynépszerűsítés a Felfedezők Napján

  •    2017. május 3.
  Felfedezők Napja 2017

  2017. április 29-én ötödik alkalommal vehettek részt az érdeklődők a Felfedezők Napja című programsorozaton, melyet a szokásos helyszínen, a Millenáris D épületében rendeztek meg. Az eseményen Intézetünk is képviseltette magát.

  Ápr. 10. 2017

  Kutatónk, Michalkó Gábor témavezetésével Ilyés Noémi (BCE) "Turizmus Budapest árnyékában: láthatatlan turisták Szentendrén" című OTDK dolgozata 1. helyezést ért el

  •    2017. április 10.

  Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetében 2012-2016 között megvalósított "Magyarország láthatatlan turizmusa: a nem konvencionális turisztikai mobilitás társadalmi, gazdasági és környezeti vonatkozásainak vizsgálata" című OTKA K100953 kutatási program (témavezető: Michalkó Gábor) keretében Ilyés Noémi (Budapesti Corvinus Egyetem) által elkészített "Turizmus Budapest árnyékában: láthatatlan turisták Szentendrén" című dolgozat I. helyezést ért el a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójának Turizmusgazdaságtan Tagozatában a 2017. április 6-8. között Győrben megtartott eseményen.

  Jan. 31. 2017

  Új kutatás-fejlesztési projekt indult a budapesti várostérség egyes szennyezéseinek felmérésére és a környezeti kockázatok csökkentésére

  •    2017. január 31.
  Geohidrobma

  A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap több mint egymilliárd forintos támogatásával, a Nemzeti Versenyképességi és Kiválósági Program (NVKP; projekt azonosító: NVKP_16-1-2016-0003) keretében nagyszabású kutatás-fejlesztési projekt kezdődött Budapest és a várost körülvevő ingázási zóna népesség-dinamikájával, illetve a lakossági fogyasztás által okozott egyes szennyezésekkel kapcsolatban.

  Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (MTA CSFK) Földrajztudományi Intézete vezetésével, az MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet, a gödöllői Szent István Egyetem, az Aquaprofit Zrt. és az UTB Envirotec Zrt. részvételével zajló programban innovatív módszerekkel vizsgálják a budapesti várostérség népességének mozgását, a talajba és a várostérség vizeibe jutó szennyezések tér-idő dinamikáját és ezek hatásait.

  Dec. 5. 2016

  Intézetünk "tárt kapukkal" várta idén az érdeklődőket a Magyar Tudomány Ünnepén.

  •    2016. december 5.
  Magyar Tudomány Ünnepe 2016

  November 25-én a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából - idén először - intézetünk is tárt kapukkal várta az érdeklődőket a Budaörsi úti kutatóházban. A Földrajztudományi Intézet tevékenységét négy előadás (Varga György: Porban az igazság; Erőss Ágnes - Tátrai Patrik: Társadalomföldrajzi helyszín(l)elő; Nemerkényi Zsombor: Atacama klímaexpedíció; Erőss Ágnes: Láss, ne csak nézz) mutatta be, továbbá a látogatók belepillanthattak a készülő Magyar Nemzeti Atlasz egyes munkafázisaiba, illetve megismerkedhettek a könyvtár történetével, szolgáltatásaival és könyvritkaságaival is.

  Nov. 16 2016

  A Földrajztudományi Intézet idén is ott volt a Földtudományos Forgatagon

  •    2016. november 16.
  Belarus in Maps

  Intézetünk idén is képviseltette magát a Földtudományos Forgatagon, amelyet a Természettudományi Múzeumban rendeztek meg. A Földrajztudományi Intézet standján az érdeklődőket különleges kőzetek, talajminták, mikroszkóp, valamint különböző kvízek és játékos feladványok várták.

  Okt. 7. 2016

  Intézetünk kutatói tanulmányúton jártak Kijevben

  •    2016. október 7.
  6. Magyar Turizmusföldrajzi Konferencia

  A Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet (MTA CSFK FTI) és az Ukrán Tudományos Akadémia Földrajzi Intézete (UTA FTI) 2016 és 2018 között közös kutatásokat végez. A két akadémia közötti bilaterális megállapodás keretében megvalósuló projekt címe: Regionális folyamatok és globális kihívások Ukrajnában és Magyarországon a 2008-as válság óta.

  Okt. 4. 2016

  2016. október 3-án, 86. életévében, pécsi otthonában elhunyt Lovász György

  •    2016. október 4.
  Lovász György (1931-2016)

  2016. október 3-án, 86. életévében, pécsi otthonában elhunyt Lovász György, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének professzor emeritusa, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója (1979-1989).

  Jún. 7. 2016

  102 kutató részvételével, sikeresen megrendeztük az I. "International Conference on Conservation Agriculture and Sustainable Land Use (CASLU)" konferenciát

  •    2016. jún. 7.
  Caslu Conference team

  2016. május 31. és június 2. között az MTA székházában nemzetközi konferenciát tartottunk "International Conference on Conservation Agriculture and Sustainable Land Use (CASLU)" címmel. A rendezvényen 35 ország 102 kutatója vett részt szóbeli és poszter előadásokkal. Meghívott előadóként nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatók voltak jelen, és a FAO is vezető tanácsadóival képviseltette magát.

  Máj. 18. 2016

  Látogatás a Haifa-i Egyetem Földrajz és Környezettudományi Tanszékén

  •    2016. máj. 18.
  Erőss Ágnes izraeli kollégákkal a University of Haifa Földrajz Tanszékén

  Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet és a University of Haifa 2015-ben kötött együttműködési megállapodást. A szerződés keretében 2016. május 9-én Erőss Ágnes, a Földrajztudományi Intézet tudományos segédmunkatársa felkereste a Haifa-i Egyetem Földrajz és Környezettudományi Tanszékét.

  Máj. 18. 2016

  A CSFK Földrajztudományi Intézet az MTA Geonapon

  •    2016. május 18.
  MTA Geonap

  2016. május 13-án került megrendezésre az MTA Széchenyi téri épületében az MTA Geonap nevű rendezvény, amelyen a Földrajztudományi Intézet is képviseltette magát.

  Ápr. 8. 2016

  Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet részvétele a Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában című nemzetközi konferencián

  •    2016. április 8.
  MTA Geonap

  2016. március 31. és április 1. között Beregszászon (Kárpátalja, Ukrajna) került megrendezésre a Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában című nemzetközi konferencia. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola nagyszerű szervezőmunkájának köszönhetően tartalmas előadásokat hallgathattak a résztvevők.

  Márc. 31. 2016

  Az MTA Közgyűlésének új képviselői az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetből

  •    2016. márc 31.
  MTA Geonap

  2016. március 30-án Kiss Edit Éva és Michalkó Gábor (az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet munkatársai), az MTA közelmúltban megválasztott nem akadémikus közgyűlési képviselői átvették megbízólevelüket Lovász Lászlótól, az MTA elnökétől. Az ünnepélyes keretek között lebonyolított eseményen az MTA 11 tudományos osztályának 200 képviselője kapta meg három évre szóló megbízását, Kiss Edit Éva és Michalkó Gábor mindketten a Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottság köztestületi tagjainak képviseletét látják el a tekintélyes akadémiai testületben.

  Márc. 9. 2016

  I. Földrajztudományi Nap az Akadémián - Természet és társadalom a geográfia egységében

  •    2016. márc. 9.
  I. Földrajzi Nap

  Az MTA Földtudományok Osztálya, annak Társadalom- és Természetföldrajzi Bizottságai szervezésében 2016. március 1-én (kedden), az MTA Székházának Felolvasótermében, "teltház" előtt került sor az "I. Földrajztudományi Nap az Akadémián - Természet és társadalom a geográfia egységében" című tudományos előadóülésre.

  Febr. 24. 2016

  Akadémiai Ifjúsági Díjas az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet kutatója

  •    2016. február 24.
  Varga György a díjátadón

  Varga György, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet tudományos munkatársa „Porviharok és a hullóporos szedimentáció jelentősége pleisztocén környezetrekonstrukciókban és recens környezeti folyamatokban” című pályamunkájáért vehette át a díjat.

  Febr. 5. 2016

  Megjelent "A Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata c. kiadványunk harmadik, átdolgozott és bővített kiadása.

  •    2016. február 5.
  A Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata

  A kötet a Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata című térképgyűjtemény harmadik, frissített, bővített, átdolgozott, georeferált és CD-melléklettel ellátott kiadása. A kiadvány a települések szintjén mutatja be az etnikai, vallási, kulturális tekintetben egyedülállóan sokszínű Kárpát-medence és szomszédsága etnikai viszonyainak változását. A magyar és angol nyelvű kötet három szerkezeti egységből áll. A főtérképen népességarányos kördiagramok érzékeltetik a a térség - legfrisebb népszámlálási adatokra alapozott - etnikai viszonyait. A melléktérképeken az etnikai térszerkezet változásai láthatók tíz időpontban (1495, 1784, 1880, 1910, 1930, 1941, 1960, 1990, 2001, 2011). A mű harmadik egysége a térképmagyarázó szöveg, amely az elmúlt fél évszázad etnikai folyamatait vázolja a vizsgált területen.

  Szept. 28. 2015

  Még mindig "Földrajz az egész világ" - az MTA CSFK Földrajztudományi Intézete idén is ott volt a Felfedezők napján

  •    2015. szeptember 28.
  Felfedezők Napja 2015

  Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Felfedezők napja című rendezvényt a Millenáris Park D épületében. 2015. május 9-én az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének képviseletében testközelből népszerűsíthettük a földrajzot és a földtudományokat a fiatalok körében.

  Szept. 16. 2015

  Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetének és kutatóinak szerepe és részvétele az EUGEO 2015 konferenciáján, Budapesten

  •    2015. szeptember 16.
  Felfedezők Napja 2015

  2015. augusztus 30. és szeptember 2. között Budapesten került sor az EUGEO 2015 Kongresszusra. Az európai földrajzi társaságokat tömörítő szervezet, az EUGEO kétévente rendezi meg tudományos kongresszusát. Amszterdam, Pozsony, London és Róma után Budapest látta vendégül a világ 45 országából érkező több mint 600 résztvevőt.

  Szept. 11. 2014

  Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet kutatói a VII. Magyar Földrajzi Konferencián

  •    2014. szeptember 11.
  MFK 2014

  2014. szeptember 2. és 4. között Miskolc-Lillafüreden került megrendezésre a VII. Magyar Földrajzi Konferencia. A geográfia e hazai seregszemléjére 2001 óta kerül sor, eddig háromszor Szegeden, egy-egy alkalommal a fővárosban, Debrecenben és Pécsett. Ezúttal a több mint két évtizedes gyökerekkel rendelkező miskolci geográfus műhely rendezhette ezt a kezdetektől össznemzetinek tekintett, határokon átívelő földrajzos konferenciát.

  Szept. 11. 2014

  Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet kutatói a Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) regionális konferenciáján, Krakkóban

  •    2014. szeptember 11.
  IGU 2014

  2014. augusztus 18. és 22. között a világ földrajzosai Krakkóban tartották regionális seregszemléjüket az IGU (International Geographical Union) szervezésében. A Nemzetközi Földrajzi Unió a világ legrégibb szervezetei közé tartozik, hiszen 1871 óta rendszeresen tartja kongresszusait.

  Aug. 20. 2014

  "Földrajz az egész világ" - az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet a Felfedezők Napja 2014 rendezvényen

  •    2014. augusztus 20.
  Felfedezők Napja 2014

  2014. május 17-én rendezték meg a Felfedezők Napja 2014 című rendezvényt Budapesten, a Millenáris D csarnokában, amelyen az MTA CSFK Földrajztudományi Intézete is részt vett. Az idén másodjára megrendezett Felfedezők Napja olyan családi program, amelynek célja a földtudományos terepi kutatás körülményeinek, eredményeinek és kihívásainak bemutatása.

  Aug. 14. 2014

  Prof. Oren Yiftachel látogatása az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetben

  •    2014. augusztus 14.
  Felfedezők Napja 2015

  2014. augusztus 5-6-án Oren Yiftachel a Ben Gurion Egyetem (Beér Seva, Izrael) professzora az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet meghívására, a főigazgatói kutatástámogatási projekt keretében Budapestre látogatott. Oren Yiftachel a politikai földrajz kiemelkedő, nemzetközileg is elismert és méltatott alakja. Fő kutatási területei a kritikai elméletek körül csoportosulnak (mint például az etnokrácia vagy a posztkolonializmus).

  Aug. 8. 2014

  Prof. Maoz Azaryahu látogatása az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetben

  •    2014. augusztus 8.
  Maoz Azaryahu

  2014. július 22-23-án Maoz Azaryahu a Haifai Egyetem professzora az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet meghívására, a főigazgatói kutatástámogatási projekt keretében Budapestre látogatott. Maoz Azaryahu a politikai földrajz nemzetközileg elismert és méltatott alakja. Fő kutatási területe a köztérnevek és köztéri emlékművek kapcsolata a politikával és nemzeti emlékezetpolitikával.

  Jan. 30. 2014

  Atlasz az Akadémiától a külhoni és anyaországi középiskoláknak: A Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata

  •    2014. január 30.
  Könyvbemutató

  A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint korszakalkotó a Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata című kiadvány, amelyet valamennyi külhoni és magyarországi középiskolába eljuttatnak. Erről Répás Zsuzsanna pénteken a fővárosban beszélt, amikor Kocsis Károly akadémikussal, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének igazgatójával közösen bemutatta az újra kiadott, kibővített kötetet a sajtó képviselőinek.

  Nov. 18. 2013

  RunGeo csapatunk sikeres szereplése a 10. Intersport Balaton Maraton és Félmaraton futóversenyen

  •    2013. november 18.
  RunGeo

  2013. november 16-17-én került megrendezésre a jubileumi 10. Intersport Balaton Maraton és Félmaraton futóverseny Siófokon. A sűrű ködbe burkolózó siófoki Balaton parton megrendezett vasárnapi versenyen az intézet két munkatársa, Erőss Ágnes és Nemerkényi Zsombor csapatban teljesítette a félmaratoni távot. A 247 induló csapat közül, RunGeo névre keresztelt párosuk a 105. helyezést érte el.

  Szept. 30. 2013

  MTA Természetföldrajzi Tudományos Bizottsága Geomorfológiai Albizottságának terepkonferenciája a Vértes és Gerecse hegység környezetében

  •    2013. szeptember 30.
  Terepkonferencia

  2013. szeptember 27-28. között került megrendezésre a Magyar Tudományos Akadémia Természetföldrajzi Tudományos Bizottsága Geomorfológiai Albizottságának terepkonferenciája a Vértes és Gerecse hegység környezetében. A rendezvény keretében a térség felszínfejlődésének, valamint földtani és ősföldrajzi (őséghajlati, ősdomborzati és ősvízrajzi) viszonyainak késő-miocéntől a holocénig tartó bemutatására került sor

  Szept. 30. 2013

  Intézetünk vendége volt Claudio Minca professzor

  •    2013. szeptember 30.
  Claudio Minca

  2013. szeptember 12-15. között a kutatóközponti keretből elnyert támogatás jóvoltából az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet vendége volt Prof. Claudio Minca (University of Wageningen).

  Szept. 30. 2013

  MTA CSK Földrajztudományi Intézet részvétele az EUGEO IV. Kongresszusán

  •    2013. szeptember 30.
  TRANSMIG

  2013. szeptember 05-07. között került sor Rómában az EUGEO IV. Kongresszusára , amelyen az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetének több munkatársa is részt vett.

  Szept. 30. 2013

  "Földrajz az egész világ" - az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet a Földtudományos Forgatagon

  •    2013. szeptember 30.
  TRANSMIG

  2013. szeptember 28-29-én a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) Stefánia úti épületében került megrendezésre a " Földtudományos Forgatag 2013" című rendezvény, amelyen az MTA CSFK Földrajztudományi Intézete is részt vett. A több éves múltra visszatekintő, egész napos családbarát program legfőbb célja a földtudományok népszerűsítése.

  Szept. 20. 2013

  IV. Turizmusföldrajzi Szimpózium

  •    2013. szeptember 20.
  TRANSMIG

  2013. szeptember 20-án került sor a IV. Turizmusföldrajzi Szimpóziumra, amely eseménynek az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet hagyományosan a társrendezője. A "Kreativitás és innováció a turizmusban" munkacímet viselő, a Kodolányi János Főiskolán megtartott tudományos tanácskozás mintegy 60 résztvevőjét mások mellett Kocsis Károly igazgató is köszöntötte. A plenáris ülés moderátora és "A kulturális fogyasztás rejtett dimenziói a turisztikai mobilitás rendszerében" szekcióelőadás egyik társszerzője munkatársunk, Michalkó Gábor volt. Az eseményen mutatták be az intézet társkiadásában megjelent "Jó(l)lét és turizmus" című tanulmánykötetet, amelyet Michalkó Gábor és Rátz Tamara szerkesztettek.

  Jún. 4. 2013

  Meghívó a TRANSMIG (Integrating transnational migrants in transition states) projekt zárórendezvényére

  •    2013. június 4.
  TRANSMIG

  Meghívjuk a tisztelt érdeklődőket a 2013. június 21-én megrendezésre kerülő TRANSMIG (Integrating transnational migrants in transition states) projekt zárórendezvényére, mely egyben a Tér és Társadalom 2013/2-es tematikus számának bemutatója is. A kutatás célja a migránsok társadalmi integrációjának és a többségi társadalomhoz való viszonyának, továbbá a migráns hálózatok működésének feltárása volt. A TRANSMIG projekt eredményei a Tér és Társadalom 2013/2. tematikus számában jelentek meg.

  Jan. 18. 2013

  Megjelent legújabb kiadványunk: Kocsis K. -Tátrai P. (szerk.): A Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata = Changing ethnic patterns of the Carpatho-Pannonian area

  •    2013. január 18.
  A Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata

  Az OTKA támogatásával, az MTA CSFK Földrajztudományi Intézetében (egy közel negyed évszázadnyi előzetes kutatás eredményeként) elkészült és a Honvédelmi Minisztérium Térképészeti K.N.Kft. által kinyomtatott atlasz a Kárpát-medence és szomszédsága, tehát a közel félmillió km 2 kiterjedésű, 60 millió lakosnak otthont adó, 12 országot érintő Kárpát-Pannon-térség népessége etnikai arculatának fél évezredes változását mutatja be települési részletességgel. A több mint 34 ezer városra, községre, 9 történelmi időpontra (1495, 1784, 1880, 1910, 1930, 1941, 1960, 1990, 2001), továbbá településenként és időpontonként kb. 12-14 etnikumra vonatkozó hatalmas adatbázis tette lehetővé a fentiekben említett etnikai atlasz összeállítását.

  Szept. 30. 2012

  HEAS projektmegbeszélés

  •    2012. szeptember 30.
  A Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata

  A HEAS ('Residential environment in the housing estates in V4 countries and Armenia') project második megbeszélésére 2012. október 5-én kerül sor.

  Szept. 11. 2012

  Enyedi György (1930-2012)

  •    2012. szeptember 11.
  Enyedi György

  Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézete mély megrendüléssel tudatja, hogy Enyedi György az MTA rendes tagja, 1960-tól 1984-ig az intézet munkatársa, 1962 és 1972 között igazgatóhelyettese, 2012. szeptember 10-én, életének 83. évében elhunyt. Személyében a magyar társadalomföldrajz világszerte elismert, iskolateremtő egyénségét veszítettük el, aki egész generációk szemléletének formálásával jelentős mértékben járult hozzá a hazai társadalomföldrajz megújulásához, a magyar tudományos eredmények nemzetközi megismertetéséhez.

  Márc. 29. 2012

  Koszorúzás Vámbéry Ármin születésének 180. évfordulója alkalmából

  •    2012. március 29.
  Vámbéry Ármin

  2012. március 23-án Dunaszerdahelyen Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége, a helyi Vámbéry Polgári Társulás és Dunaszerdahely Önkormányzata koszorúzást rendezett Vámbéry Ármin, a világhírű magyar orientalista, utazó, turkológus, egyetemi tanár, akadémikus, a Magyar Földrajzi Társaság alapító alelnöke, majd elnöke (1888-1890) születésének 180. évfordulója alkalmából, melyen Kocsis Károly akadémikus, az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet igazgatója, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke mondott ünnepi beszédet