Tovább

Солідарність з Україною

Від імені всієї академічної спільноти Інституту географії Науково-дослідницького центру астрономії та наук про Землю рішуче засуджуємо безпрецедентну агресію проти незалежної України.
Ми висловлюємо повну солідарність з народом України та із науковою спільнотою, з тими колегами, з якими у нас багаторічні робочі стосунки, з якими нас пов’язують спільні дослідження, польові роботи та публікації.
Академічна спільнота Інституту географії Науково-дослідницького центру астрономії та наук про Землю намагатиметься надати всю можливу допомогу, яка може знадобитися в цій важкій ситуації.
Угорська академічна спільнота з Вами!
Інститут географії Науково-дослідницького центру астрономії та наук про Землю, Будапешт

Szolidaritás Ukrajnával

A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézete minden munkatársa nevében határozottan elítéljük a független Ukrajna elleni, példátlan agressziót.
Teljes szolidaritásunkat fejezzük ki Ukrajna népével és a tudományos közösséggel, azokkal a kollégákkal, akikkel évtizedes munkakapcsolatot ápolunk, közös kutatások, terepmunkák és publikációk kötnek össze minket.
A CSFK Földrajztudományi Intézet igyekszik minden segítséget megadni, amely ebben a helyzetben szükséges lehet.
A magyar akadémiai közösség veletek van!
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest

In solidarity with Ukraine

On behalf of the entire academic community of Geographical Institute Research Centre for Astronomy and Earth Sciences we express our strong condemnation of the unprecedented act of aggression against independent Ukraine.
We declare our full solidarity with the people of Ukraine, and with the academic community, the fellow-colleagues with whom we have been engaged in joint research, publishing, and field work for decades.
The academic community of Geographical Institute Research Centre for Astronomy and Earth Sciences wishes to provide all possible assistance that might be needed in this situation.
The Hungarian academic community stands by you!
Geographical Institute Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Budapest

In solidarity with Ukraine
Köszöntő

Üdvözöljük a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének honlapján, amely nemcsak külsejében, de tartalmában is megújult, s reméljük, a kutatóhelyről még több hasznos információt nyújt.


A CSFK Értéknyilatkozata

Kattintson ide a CSFK Értéknyilatkozatának letöltéséhez.


Főbb projektjeink önálló honlapjai


Card image cap

Magyarország Nemzeti Atlasza

A Magyar Nemzeti Atlasz projekt honlapja.


Card image cap


Közoktatási kör(tér)kép

A projekt a négy legnagyobb lélekszámú (a romániai, szlovákiai, szerbiai és ukrajnai) magyar kisebbség anyanyelvi oktatásának helyzetét mutatja be.


Card image cap


Kárpátalja-kutatások

Intézetünk már több mint 20 éve végez Kárpátaljával kapcsolatos kutatásokat.
Card image cap

Geohidrobma projekthonlap

Egyes endokrin diszruptorok kockázatai és kockázatcsökkentési módszerek a budapesti várostérségben.


Card image cap


"In Maps" atlaszsorozat

Intézetünk könyvsorozatának honlapja, ahol mindegyik atlasz teljes szöveggel elérhető.

Intézeti publikációk (MTMT)

Híreink


Dec. 5. 2023

Turizmusbiztonság-kutatás

 •   2023. december 5.
Turizmusbiztonság-kutatás

2023. december 1-jén Zalakaroson került sor a VIII. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Konferenciára. A HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézet társszervezésében megrendezésre kerülő tanácskozás résztvevői a Magyarország kormánya által fémjelzett Neumann János Programban a 9 intézkedéscsoport között nevesített biztonságot tárgyalták a nemzetgazdaság szempontjából meghatározó ágazat, a turizmus kontextusában. Az eseményen Terdik Tamás r. vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya, Kardos Pál, az Országos Polgárőr Szövetség elnökhelyettese mellett intézetünk tudományos tanácsadója, Michalkó Gábor (a képen) tartott plenáris előadást. Michalkó Gábor többek között bemutatta az általa hosszú évek óta rendkívül sikeresen gondozott Turizmusbiztonság Műhely aktuális eredményeit és a folyamatban lévő, a rendészettudományi szakemberek által is nagy érdeklődésre számot tartó kutatásokat.

Nov. 22. 2023

Emlékülés Pécsi Márton akadémikus születésének 100. évfordulója tiszteletére

 •   2023. november 22.
Emlékülés Pécsi Márton akadémikus születésének 100. évfordulója tiszteletére

Pécsi Márton a hazai földrajztudomány egyik legjelesebb és nemzetközi szinten legismertebb tudósa idén decemberben lenne 100 éves. Életművében nemcsak a geomorfológia, a negyedidőszak-kutatás (és ezen belül a löszkutatás), hanem a tájföldrajz területén is nemzetközi szinten kiemelkedő eredményeket ért el. Kutatásszervezői munkássága részeként az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet igazgatója, a X. Osztály osztályelnök-helyettese és a Magyar Földrajzi Társaság elnöke is volt. A centenáriumi ülés az ő emlékének adózott.

Nov. 21. 2023

Budapest 150 – a földrajz válasza a fővárost érintő globális kihívásokra - előadóülés kutatóink részvételével

 •   2023. november 21.
Budapest 150 – a földrajz válasza a fővárost érintő globális kihívásokra
Fotó: MTA

Az MTA X. Osztály Természetföldrajzi és Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottsága már évek óta csatlakozik a Magyar Tudomány Ünnepéhez. Az idei évben erre remek alkalmat kínált a rendezvénysorozat egyik tématerülete, Budapest. A 150 évvel ezelőtt létrejött egységes Budapest napjainkban Közép-Európa egyik vezető metropoliszának tekinthető. Az elmúlt évtizedekben jelentkező új természeti, társadalmi-gazdasági és politikai változásokra a további fejlődés és a lakosság megfelelő színvonalú ellátása érdekében a fővárosnak is reagálnia kell. A rendezvény azt kívánta bemutatni, milyen segítséget nyújtott és nyújthat a földrajztudomány ezen új kihívások kezelésében. A színvonalas előadóülés tematikájához Intézetünk kutatói négy előadással járultak hozzá.

Nov. 7. 2023

Új védjegyek a hazai földrajztudományban

 •   2023. november 7.
Magyarország Nemzeti Atlasza Új védjegyek a hazai földrajztudományban

A kutatások társadalmi-gazdasági hasznosulásának Magyarországon is egyre meghatározóbbá váló hozadéka a szabadalmak és védjegyek létrehozása. A természet- és a társadalomtudomány határmezsgyéjén elhelyezkedő geográfia hazai fellegvárában, a HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézetben a közelmúltban két védjegy bejegyeztetésére is sor került. Az egyik a Magyarország Nemzeti Atlasza, a másik egy turizmusföldrajzi fókuszú OTKA kutatási projekt arculatának markánsabbá tételét, illetve eredményeinek hatékonyabb disszeminálását szolgálja. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által regisztrált védjegyek jogosultja a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont.

Nov. 7. 2023

IX. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium a helyek arcvonásairól

 •   2023. november 7.
IX. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium a helyek arcvonásairól

A HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézet, a Magyar Földrajzi Társaság és az MTA X. Földtudományok Osztálya Társadalomföldrajzi Bizottság Turizmusföldrajzi Albizottsága társszervezésében került sor 2023. október 13-án a IX. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpóziumra. Az esemény központi témáját a turizmus által hasznosított helyeknek a totális turizmus korszakában bekövetkező át-, illetve újraértelmezése szolgáltatta. A 2007 óta a páratlan években megrendezésre kerülő tudományos tanácskozássorozat fő szervezője és egyben házigazdája a Kodolányi János Egyetem. A budapesti megnyitón többek között Tátrai Patrik, a HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézet tudományos titkára köszöntötte a résztvevőket, Michalkó Gábor tudományos tanácsadó szervezőként, az absztrakt kötet szerkesztőjeként és plenáris előadóként is aktív szerepet vállalt a rendezvény sikeres lebonyolításában. A 45 szekcióelőadást bonyolító tanácskozáson munkatársunk, Farkas Jácint „A vándor és az őt éltető helyek” címmel prezentált.

Nov. 7. 2023

Megjelent a Turizmus Akadémia 12. kötete

 •   2023. november 7.
Megjelent a Turizmus Akadémia 12. kötete

„A turizmus válságjelenségei” címmel, a Kodolányi János Egyetem, a HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézet és a Magyar Földrajzi Társaság gondozásában jelent meg a Turizmus Akadémia szakkönyvsorozat 12. kötete. Az azonos címmel 2021-ben megrendezett VIII. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium előadásain közreadott kutatási eredményekre építő, lektorált tanulmányokat tartalmazó kiadványt Szalai Katalin, Michalkó Gábor és Rátz Tamara szerkesztette. A kilenc magyar és két angol nyelvű tanulmányt magába foglaló kötet alapvetően a COVID-19 járvány turizmus fókuszú társadalmi, gazdasági és környezeti hatásaira reflektál.

A kiadvány letölthető a Corvinus Kutatások és az MTA REAL repozitóriumokból.

DOI: https://doi.org/10.15201/TA12

Nov. 6. 2023

Kerekasztal-beszélgetés az orosz-ukrán háborúról

 •   2023. november 6.
Kerekasztal-beszélgetés az orosz-ukrán háborúról
Fotó: Balogh Péter

Kovály Katalin, intézetünk tudományos munkatársa 2023. november 2-án felkért hozzászólóként részt vett azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyen az orosz-ukrán háború geopolitikai aspektusaira fókuszáltak. A beszélgetés során kiemelten foglalkoztak az Ukrajnát és Kárpátalját, valamint az ott élő magyarságot is érintő társadalmi-gazdasági változásokkal, illetve azok rövid- és hosszú távú következményeivel. Ezen utóbbi témakört Kovály Katalin egy friss interjús kutatás eredményei alapján világította meg, amelyet kárpátaljai döntéshozókkal, a társadalmi-gazdasági élet képviselőivel készített. Ezen kívül megvitatásra kerültek a háborús helyzet tágabb térségünkre (Köztes-Európa) gyakorolt regionális fejlődési hatásai is. A kerekasztal-beszélgetés a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a KRTK RKI Határkutató Csoport szervezésében valósult meg az MRTT XXI. vándorgyűlésén, amelynek ezúttal Pécs adott otthont.

Okt. 17. 2023

Ipar 4.0 a XI. Magyar Földrajzi Konferencián

 •   2023. október 17.
Ipar 4.0 a XI. Magyar Földrajzi Konferencián

A XI. Magyar Földrajzi Konferencián, ami 2023. október 12-15. között Nagyváradon került megrendezésre, Kiss Éva az NKFIH által támogatott K 125091 projekt keretében szekciót szervezett az Ipar 4.0 technológiák és a magyar ipar földrajzi összefüggéseiről a kutatásban résztvevők közreműködésével. Ugyanakkor előadást is tartott „Az Ipar 4.0 és a foglalkoztatás területi összefüggései a magyar ipar példáján” címmel. Rámutatott arra, hogy napjainkig az új technológiák terjedése sem makro-, sem mikroszinten nem eredményezett markáns változást az ipari foglalkoztatásban. Mezoszinten viszont már tapasztalhatók néhol jelentősebb létszámcsökkenések, amibe a robotizáció, az automatizáció és a digitalizáció fokozódása is belejátszhatott az Ipar 4.0 technológiák erősödő terjedésének köszönhetően.

Okt. 11. 2023

A Spotlight Nyári egyetem visszatért Opoléba

 •   2023. október 11.
A Spotlight Nyári egyetem visszatért Opoléba

Az Opolskie Lamy Filmfesztivál Opole vajdaság legkiemelkedőbb filmes eseménye és Lengyelország egyik legismertebb független filmfesztiválja a mozgóképek ünnepe: több mint száz filmvetítés és kísérő kulturális rendezvények töltik meg a város több kulturális intézményét. Épp ezért óriási megtiszteltetés volt, hogy a Spotlight Nyári Egyetem 2022-ben Opoleban és 2023-ban a budapesti Józsefvárosban készített kisfilm-etűdök is bekerültek a fesztivál programjába.

Okt. 3. 2023

Dr. Wojciech Opioła látogatása a HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézetében

 •   2023. október 3.
Dr. Wojciech Opioła látogatása a HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézetében

2023. október 3-án a HUN-REN CSFK Földrajztudományi Intézet vendége volt Dr. Wojciech Opioła, az Opole-i Egyetem Politikatudományi Intézetének tanszékvezető helyettese (University of Opole). Előadásában, amelynek címe "Human migrations and borderland dynamics: mapping research problems using Scopus database" egy cseh kollégákkal közös kutatás módszertani részét mutatta be. Az előadás után a jelenlegi lengyel politikai helyzetről, különös tekintettel az október 15-i választásról beszélgettünk. Dr. Opioła látogatását az Erasmus+ Mobility Agreement Staff Mobility for Training támogatta.

Szept. 21. 2023

A Spotlight Nyári Egyetem Józsefvárosban

 •   2023. szeptember 21.
A Spotlight Nyári Egyetem Józsefvárosban

Második alkalommal került megrendezésre a Spotlight Nyári Egyetem 2023. augusztus 28-szeptember 3. között Budapest 8. kerületében, Józsefvárosban. A Spotlight Nyári Egyetem célja, hogy az audiovizuális eszközökön keresztül feltárja a helykötődés és identitás dinamikáját a kulturálisan sokszínű városokban. Erőss Ágnes, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézetének tudományos munkatársa volt a nyári iskola társszervezője.

Idén 9 országból (Németország, Csehország, Lengyelország, Románia, Finnország, Törökország, Franciaország, Anglia és Luxemburg) 10 résztvevőt köszöntöttek a szervezők, akik különféle tanulmányokat folytatnak (művészet, földrajz, szociológia, antropológia), és eltérő tapasztalattal rendelkeznek mind a kutatási módszerek, az elméleti háttér és a filmezési előképzettség tekintetében.

A résztvevők egy hét alatt bejárták Józsefvárost, felfedezve gazdag történelmi örökségét, megörökítve a környék hangulatát, rávilágítva lakóinak számtalan mikrotörténetére és városi térrel való kapcsolatára.

Lebilincselő és intenzív munkájuk végeztével szeptember 2-án 4 rövid videó etűdöt mutattak be a budapesti Közkincs Könyvtárban.

Szept. 20. 2023

2023-tól Kiss Éva az IGU CDES Bizottság elnöke

 •   2023. szeptember 20.
2023-tól Kiss Éva az IGU CDES Bizottság elnöke

Az International Geographical Union (IGU) Commission on the Dynamics of Economic Spaces (CDES) elnevezésű bizottsága 2023. szeptember 13-15. között Bernben tartotta éves konferenciáját. Az IGU CDES Bizottság elnöki feladatait 2023. januárjától Kiss Éva látja el, aki az Ipar 4.0 technológiák hazai kisvárosi iparban való terjedéséről, befolyásoló tényezőiről és a helyi ipari vállalkozásokra gyakorolt hatásáról „Industry 4.0 and manufacturing industry in the Hungarian small towns” címmel tartott előadást a konferencián.

Aug. 25. 2023

Intézetigazgatónk, Kocsis Károly Fényes Elek-díjat vehetett át

 •   2023. augusztus 25.
Intézetigazgatónk, Kocsis Károly Fényes Elek-díjat vehetett át

Dr. Kincses Áron, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke Fényes Elek-díjat adott át Kocsis Károlynak, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézete Széchenyi-díjas igazgatójának a KSH és a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont közötti szoros együttműködés és kiváló munkakapcsolat kialakításában végzett munkája elismeréseként.

A díj átadására ünnepélyes keretek között került sor a KSH budapesti székházában.

Júl. 10. 2023

Intézetünk munkatársa az IMISCOE konferenciáján Varsóban

 •   2023. július 10.
Intézetünk munkatársa az IMISCOE konferenciáján Varsóban

Kovály Katalin, intézetünk tudományos munkatársa 2023. július 3–6 között részt vett az IMISCOE (International Migration Research Network) Migration and Inequalities. In search of answers and solutions c. éves konferenciáján, amelynek ezúttal a Varsói Egyetem adott otthont. A színvonalas rendezvényen a világ minden tájáról érkező kutatók több mint 300 panelben vitatták meg friss kutatási eredményeiket. Az idei év kiemelt témái közé tartozott az orosz-ukrán háború következményeként fellépő menekültválság, a főbb befogadó országok migrációs politikájának megvitatása, az egyre intenzívebbé váló munkamigráció problémái, de a migráció női aspektusai is több szekcióban tárgyalásra kerültek.

Kovály Katalin a Cross-border Labour Mobility in Europe: Uneven developments, crisis and spatial division of labour c. szekcióban mutatta be kutatási eredményeit, amelyben a magyarországi ukrán munkavállalók migrációs folyamatainak sajátosságaira világított rá. A bemutatott kutatás fő célja annak feltárása volt, hogy milyen trendek vannak kirajzolódóban a Magyarországra érkező ukrán munkaerő-migránsokkal kapcsolatban, valamint annak bemutatása, hogy milyen stratégiákat alkalmaznak az ezen folyamatokban résztvevő magyarországi munkaadók és ukrajnai munkavállalók. Az előadásokat követően felkért hozzászóló osztotta meg a résztvevőkkel a meglátásait, amit vita követett.

A négynapos szimpózium során a szakmai kérdések megvitatásán túl lehetőség nyílt a kutatók személyes kapcsolatainak kibontakozására és elmélyítésére is, amihez a panelelőadások közötti informális programok és számos esti rendezvény biztosította a lehetőséget.

Jún. 14. 2023

A Scientia et Securitas seregszemléje

 •   2023. június 14.
A Scientia et Securitas seregszemléje

2023. június 13-án a Belügyminisztérium Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztálya szervezésében Remeteszőlősön az adyligeti létesítményben került sor az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő Scientia et Securitas tudományos folyóirat rendhagyó szerkesztőbizottsági ülésére. A negyedik évfolyamában járó folyóirat a magyarországi biztonságkutatások vezető multidiszciplináris fóruma, alapító főszerkesztője a néhai Németh Tamás akadémikus, az MTA volt főtitkára. A rangos előadókat felvonultató eseményen Michalkó Gábor, a CSFK Földrajztudományi Intézet tudományos tanácsadója, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar professzora „A turizmusbiztonság műhely – transzdiszciplináris vizsgálatok” címmel tartott előadást, amelynek keretében ismertette a 2016-ban a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszán létrejött kutatói közösség legfontosabb kutatási eredményeit és az azokat közreadó kiadványokat.

Jún. 5. 2023

Hogyan lesz Székelyföld „jó hely”?

 •   2023. június 5.
Székelyföld jó hely

A Nemzeti Összetartozás Napja apropóján került sor Marosvásárhelyen arra az egész napos műhelybeszélgetésre, amely a Székelyföld turizmusának professzionálissá válását kívánta elősegíteni. 2023. június 3-án a Közigazgatási Palotában kutatók, oktatók és gyakorlati szakemberek félórás prezentációkban mutatták be azokat az eredményeket, amelyek Maros, Hargita és Kovászna megye versenyképes turisztikai desztinációvá válását szolgálják. Michalkó Gábor, a CSFK Földrajztudományi Intézet tudományos tanácsadója és a Pannon Egyetem professzora (a fényképen balról az első) „Jó hellyé válni: Székelyföld turizmusának alternatívája” című előadásában adta közre a térség turizmusorientált fejlesztésének lehetséges irányvonalait. A szakmai-tudományos esemény egyrészt kiváló lehetőséget biztosított a magyarországi és az erdélyi szakemberek párbeszédének elősegítésére, másrészt katalizálta a Székelyföld turizmusáért való tenni akarást.

A rendezvényt bemutató összefoglaló videó elérhető az Erdélyi Magyar Televízió Youtube-csatornáján.

Máj. 9. 2023

Nemzetközi workshop a The European Centre for Minority Issues (ECMI) szervezésében, kutatóink részvételével

 •   2023. május 09.
ECMI konferencia

A The European Centre for Minority Issues (ECMI) szervezésében 2023. május 4-5-én nemzetközi workshopot rendeztek Flensburgban, amelynek címe: The war in Ukraine and its impact on ethno-religious minorities, vagyis az Ukrajnai háború és annak hatása az etnikai és vallási kisebbségekre.

A workshop kiváló alkalmat adott arra, hogy beszámoljunk az NKFIH OTKA K 139127 projektszámú kutatásunk egyéves eredményeiről.

Márc. 16. 2023

Intézetünk igazgatója, Kocsis Károly Széchenyi-díjban részesült

 •   2023. március 16.
Kocsis Károly

Kocsis Károly akadémikus, a CSFK Földrajztudományi Intézet és a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatika Intézet igazgatója, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen a nemzetközileg is jelentős geográfiai-kartográfiai gyűjtemény, a Magyarország Nemzeti Atlaszának megalkotása és kiadása érdekében, illetve a társadalomföldrajz területén végzett, Kárpát-medencei szemléletű kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként Széchenyi-díjat vehetett át.

A Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, valamint a Földrajztudományi Intézet teljes kollektívája nevében gratulálunk professzor úrnak a kitüntetéshez!

Márc. 16. 2023

Közoktatási kör(tér)kép – könyvbemutató Komáromban és Aradon

 •   2023. március 16.
Oktatási atlasz könyvbemutató

A közelmúltban került sor Intézetünk és a Gondolat Kiadó közös kiadásában megjelent KÖZOKTATÁSI KÖR(TÉR)KÉP – A tanulói létszámok változása a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben a 2010-es években című kötet komáromi és aradi bemutatójára.

A Tátrai Patrik (CSFK Földrajztudományi Intézet), Ferenc Viktória, Rákóczi Krisztián és Marton János (Nemzetpolitikai Kutatóintézet) szerzőségével megjelent oktatási atlasz a négy legnagyobb lélekszámú külhoni (romániai, szlovákiai, szerbiai és ukrajnai) magyar közösség anyanyelvi oktatásának helyzetét mutatja be a diákok létszámadatain, illetve azok 2010-es években bekövetkezett változásán keresztül.

Márc. 7. 2023

Gyászhír

 •   2023. március 7.
Schweitzer Ferenc

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy SCHWEITZER FERENC, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének (FKI) korábbi igazgatója, a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének professzora, a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja, a magyar geomorfológia és negyedidőszak-kutatás meghatározó képviselője 2023. március 6-án, életének 84. esztendejében elhunyt.

SCHWEITZER FERENC 1939. október 5-én született Nyitra−Pozsony vármegyében, a ma Szlovákiához tartozó Nagyfödémesen. Az 1947. évi kitelepítést követően iskoláit már Magyarország mai területén végezte. Felsőfokú tanulmányait Szegeden kezdte meg, de egyetemi diplomáját 1966-ban már az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte meg, majd ugyanebben évben csatlakozott az MTA FKI kollektívájához. Tudományos pályafutásának főbb állomásai közé tartozik az egyetemi doktori (1982, ELTE), a földrajztudományok kandidátusa (1984, MTA), valamint a földrajztudományok doktora (1993, MTA) tudományos fokozatok megszerzése. SCHWEITZER FERENC ezt követően, 1996-ban habilitált a Pécsi Tudományegyetemen, ahol ettől az évtől egyetemi tanárrá nevezték ki. Már az MTA FKI igazgatójaként 2002-ben a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagjává választották.

SCHWEITZER FERENC tudományos munkássága a természetföldrajz széles spektrumát fedte le. A geomorfológia és környezetkutatás kapcsán nemcsak azok elméleti megalapozása, de az árvíz-szabályozás megújítása, a belvizek elleni védekezés lehetséges módozatai is foglalkoztatták. A geokronológia, neotektonika, valamint a késő kainozoikum éghajlatváltozásaival kapcsolatban a jégkorszakok kialakulásának törvényszerűségeit kutatta. Az alapkutatásokon túl a hazai geográfia művelői közül magasan kiemelkedett a természetföldrajz alkalmazott kutatásként való művelésében. Ezek között is hangsúlyosan szerepelt a Paksi Atomerőmű telephely földrajzi adottságainak hatályos jogszabályokhoz igazított leírása, a kis- és közepes aktivitású, radioaktív hulladékok elhelyezéséhez és azok telephelybiztonságához kapcsolódó földrajzi kutatások módszertanának kidolgozása és irányítása, valamint a nagyberuházások és veszélyes hulladékok telephely-kiválasztása földrajzi feltételrendszerének kidolgozása. Tudományos kutatásainak eredményeként csaknem négyszáz tudományos publikációja, többek között 21 szakkönyve, monográfiája jelent meg.

SCHWEITZER FERENC tudományos munkásságának elismeréseként számos állami és szakmai kitüntetésben részesült: Munka Érdemrend Ezüst fokozata (1987); Lóczy Lajos Érem (1995); Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj (2003); Prinz Gyula díj (2004); Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje (2004). SCHWEITZER FERENC 1995–2002 között az INQUA Magyar Nemzeti Bizottság elnöke, 1995–2005 között a Kárpát–Balkán Geomorfológiai Bizottság titkára, a Hidrológiai Társaság, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat és a Magyar Földrajzi Társaság tiszteleti tagja (2001-) volt.

SCHWEITZER FERENC nemcsak kutatóként, de az Intézet vezetőjeként is példát mutatott. 1988-tól az MTA FKI egyik tudományos osztályvezetője, 1993-tól igazgatóhelyettese, 1997 és 2009 között pedig igazgatója volt. SCHWEITZER FERENC a hazai tudomány számára vészterhes időkben vezette a rábízott intézményt. Az igen jelentős megszorításokkal terhes időszakban neki volt köszönhető az intézet gazdasági helyzetének stabilizálása és tudományos eredményességének fennmaradása.

SCHWEITZER FERENC az MTA FKI vezetésén túl az egyetemi életben, a tudományos utánpótlás-nevelésben is fontos szerepet játszott. A Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetének professzoraként az alap- és mesterszakos hallgatók oktatói-kutatói munkássága révén sajátíthatták el a természetföldrajz legkorszerűbb kutatási módszertanát, ill. elméleti alapjait. SCHWEITZER FERENC tizenkét doktorhallgatója szerzett PhD fokozatot, akik közül ma is többen tanszékvezetők, ill. intézetigazgatók. Egyetemi professzorként több tanítványa is kutatóintézetben folytathatta pályafutását. A fiatal generációk tudományos pályafutásának egyengetését nemcsak az egyetem, de az intézet igazgatói munkakörében is kiemelt fontosságúnak tartotta.

Személyiségére a közvetlenség, az egyéni humor volt jellemző. Emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrizzük!

Dec. 1. 2022

Gyászhír

 •   2022. december 1.
Beluszky Pál

Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy BELUSZKY PÁL, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének korábbi munkatársa, a magyar településföldrajz elmúlt fél évszázadának meghatározó képviselője 2022. november 28.-án, életének 86. évében elhunyt.

Beluszky Pál 1936-ban született Szolnokon. Egyetemi tanulmányait 1955-59 között Debrecenben végezte a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, ahol földrajz-történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. Három év középiskolai tanítás után, 1962-ben lett az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének munkatársa. Az intézetben végzett településhierarchia, vonzáskörzet és településmorfológiai vizsgálatai nyomán a Mendöl Tibor által elindított magyar településföldrajzi iskola meghatározó alakjává vált. A mindig megfontoltan haladó tudós kissé megkésve, 1978-ban védte meg kandidátusi disszertációját, majd abban az évben fölcserélte akadémiai állását az Államigazgatási Szervezési Intézetre. Az intézetben töltött 16 év során a „B-betűs csapat” (Barta, Beluszky, Berényi) tanulmányok, kötetek sorát publikálta, mentoruk Enyedi György vezetésével, a hazai vidéki térségek, az aprófalvak és periférikus körzetek társadalomföldrajzi kihívásai kapcsán.

Hat év önként vállalt „száműzetés” után 1984-ben tért vissza az akadémiai tudományos életbe, amikor a frissen létrehozott MTA Regionális Kutatások Központjának munkatársa lett. Itt jutott el tudományos pályafutása csúcsára, melyet tanulmányok és kötetek sokasága (köztük az alapműnek számító Magyarország településföldrajza), valamint az 1994-ben megszerzett akadémiai doktori fokozat fémjelez. A szépírói vénával rendelkező Beluszky Pál nem volt a formalitások embere, titulusok soha sem érdekelték. Csak legközelebbi munkatársai tudták, hogy zseniális humorérzékkel rendelkezik. Szakmai berkekben klasszikusnak számítottak a Beluszky karcolatok („Sárgarépatermelésünk a Bach-korszakban”, „Családom és a világtörténelem”), melyekkel csoporttársai (későbbi professzorok!) elé tartott görbe tükröt. Egy-egy félmondatával a legunalmasabb bizottsági ülésen vagy tudományos konferencián is mosolyt tudott csalni az arcunkra. Személyében a magyar társadalomföldrajz rendkívül színes, sokak szemléletét formáló egyénisége távozott az élők sorából.

Emlékét szívünkben kegyelettel megőrizzük.

Nov. 24. 2022

MFT - 150

 •   2022. november 24.
MFT 150

Az 1872-ben alapított Magyar Földrajzi Társaság fennállásának 150. évfordulójáról megemlékező rendezvénysorozat ünnepi záróeseménye a Magyar Tudományos Akadémia Székházának Dísztermében került megrendezésre 2022. november 19-én. Az MFT – 150 ünnepi előadóülés keretében a hallgatóság áttekintést kapott a Magyar Földrajzi Társaság létrejöttéről, valamint a hazai és nemzetközi tudományos életben játszott szerepéről. Az előadók között ott voltak Kocsis Károly és Kovács Zoltán akadémikusok, intézetünk munkatársai.

Nov. 17. 2022

Az FTI kutatói Chicagoban vettek részt nemzetközi tudományos konferencián

 •   2022. november 17.
Chicago ASEEES

2022. november 10-13. között a CSFK Földrajztudományi Intézet (FTI) kutatói, Erőss Ágnes és Kovály Katalin az Association for Slavic, East European & Eurasian Studies (ASEEES) éves konferenciáján vettek részt az Amerikai Egyesült Államokban. Az immáron 54. alkalommal megrendezett nemzetközi konferenciának ezúttal Chicago adott otthont.

Nov. 17. 2022

A városi tér audiovizuális felfedezése: nyári egyetem a CSFK Földrajztudományi Intézete közreműködésével

 •   2022. november 17.
Chicago ASEEES

2022. szeptember 11-18 között került megrendezésre a Spotlight nyári egyetem Opoléban, Lengyelországban. A Spotlight arra vállalkozott, hogy feltárja és megmutassa az audiovizualitásban mint kutatási módszerben és mint a kutatási eredmények népszerűsítésének eszközében rejlő lehetőségeket. A nyári egyetem négy kutató ötletéből és együttműködésében valósult meg: Erőss Ágnes geográfus, a CSFK Földrajztudományi Intézetének tudományos munkatársa és az Opole-i Egyetem posztdoktori kutatója, Karina Gaibulina antropológus, Joanna Janikowska filmrendező, és Clara Kleiniger-Wanik vizuális antropológus és filmrendező két évig tervezte a projektet. A Spotlight 2020-ban elnyerte a St.Gallen-i Egyetem, majd 2022-ben az International Visegrad Fund (IVF) Small Grant programjának anyagi támogatását. Utóbbi nemzetközi projekt koordinátora a CSFK.

Szept. 15. 2022

Gyászhír

 •   2022. szeptember 15.
Becsei József

Megrendülten tudatjuk, hogy BECSEI JÓZSEF, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének korábbi munkatársa, az SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék volt vezetője és professzora, a hazai társadalomföldrajz sokak által tisztelt és elismert kutatója 2022. szeptember 14-én, életének 86. évében elhunyt.
BECSEI JÓZSEF 1937-ben született Pusztaföldváron. Egyetemi tanulmányait 1955-59 között Debrecenben végezte a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, ahol földrajz-történelem szakos középiskolai tanári diplomát szerzett. A végzés után Békésre került, ahol 1959 és 1970 között a helyi gimnáziumban oktatta a földrajz szeretetére a kisdiákokat. Tudományos munkásságának kezdete is erre az időszakra nyúlik vissza, rabul ejtette az alföldi táj, a sajátos mezővárosi fejlődés és a tanyavilág keletkezésének rejtélye. 1970-től 1990-ig az államigazgatásban dolgozott különböző beosztásokban, de itt sem szakadt meg kapcsolata szűkebb szakmánkkal, mindvégig kutatott, publikált, majd 1979-ben sikerrel védte meg kandidátusi disszertációját.
1973-ban egyik alapítója volt Békéscsabán az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Alföldi Csoportjának. Hosszú ideig szerkesztője, majd főszerkesztője az Alföldi Tanulmányok című folyóiratnak. Kevesen tudják, de oroszlánrészt vállalt az érdi Magyar Földrajzi Múzeum megalapításában is. Politikai kapcsolatait vetette latba, mai fogalmaink szerint „lobbyzott” a sokáig reménytelennek tűnő múzeumalapításért. A rendszerváltozást követően, 1990-ben került az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetébe, s már akadémiai kutatóként jutott el a szintézishez, akadémiai doktori értekezésével, amellyel 1991-ben megszerezte a földrajztudomány doktora fokozatot. 1995-ben ismét munkahelyet váltott, ebben az évben nevezték ki a József Attila Tudományegyetem Gazdaságföldrajz Tanszékére egyetemi tanárnak, ahol 2000 és 2003 között a tanszék vezetője volt. 70. életévét betöltve 2007-ben vonult nyugállományba, de szakmai kapcsolatait mindvégig aktívan fenntartotta, közreműködött számos bizottság munkájában. Személyiségére a közvetlenség, az egyéni humor és a humanista, emberbarát gondolkodásmód volt a jellemző, mellyel sokunk szívébe belopta magát. Örökre hiányozni fog.

Emlékét tisztelettel és kegyelettel megőrizzük!

Aug. 29. 2022

Könyvbemutató

 •   2022. augusztus 29.

A "Közoktatási kör(tér)kép - A tanulói létszámok változása a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben a 2010-es években" című kötet bemutatójára 2022. szeptember 6-án kedden 13 órától kerül sor a Domus Collegium Hungaricumban (1146 Budapest, Abonyi utca 10). Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Aug. 29. 2022

Megjelent a Közoktatási kör(tér)kép című kötet

 •   2022. augusztus 29.
Megjelent a Közoktatási kör(tér)kép című kötet

Intézetünk kiadásában megjelent a "Közoktatási kör(tér)kép - A tanulói létszámok változása a Kárpát-medence külhoni magyar közösségeiben a 2010-es években" című kötet. A kiadvány a négy legnagyobb lélekszámú (a romániai, szlovákiai, szerbiai és ukrajnai) külhoni magyar közösség anyanyelvi oktatásának helyzetét mutatja be az oda járó diákok létszámadatain, illetve azok 2010-es években bekövetkezett változásán keresztül. A kötet 90 térkép, valamint az ezekhez tartozó szöveges magyarázók segítségével mutatja be a magyar óvodás gyerekek és iskolai tanulók létszámára, beiskolázási arányára vonatkozó információkat települési és regionális szinten, továbbá a mellékletben elérhetők a részletes adatok táblázatos formában.

Jún. 8. 2022

Nemzetközi szemináriumon vettek részt az FTI kutatói a lengyelországi Opoléban

 •   2022. június 8.
Nemzetközi szemináriumon vettek részt az FTI kutatói a lengyelországi Opoléban

2022. május 30-án a CSFK Földrajztudományi Intézet (FTI) kutatói, Erőss Ágnes, Kovály Katalin, Szabó Balázs és Tátrai Patrik a Contemporary issues of regional studies from an international perspective c. nemzetközi workshopon vettek részt az Opolei Egyetem Regionális Tanulmányok Tanszékének szervezésében.

Jún. 8. 2022

Az FTI kutatóinak szervezésében megtartották az orosz-ukrán háború hátteréről és kárpátaljai vetületeiről szóló sajtónyilvános konferenciát

 •   2022. június 8.
Az FTI kutatóinak szervezésében megtartották az orosz-ukrán háború hátteréről és kárpátaljai vetületeiről szóló sajtónyilvános konferenciát

2022. május 26-án az MTA Székházában sajtónyilvános konferenciát tartottak a CSFK Földrajztudományi Intézet (FTI) kutatóinak szervezésében. Erőss Ágnes, Karácsonyi Dávid, Kocsis Károly, Kovály Katalin és Tátrai Patrik, a Kárpátaljával és Ukrajnával évek óta foglalkozó kutatócsapat tagjai fontosnak tartották, hogy a médiában eddig háttérbe szorult geográfiai aspektusok mentén is megvilágítsák a kérdéskört. Így Karácsonyi Dávid az orosz-ukrán háború földrajzi hátteréről, míg Kocsis Károly annak etnikai vetületeiről tartott előadást az eseményen, rávilágítva arra, hogy milyen fontos szerepet játszanak a természet- és településföldrajzi viszonyok, a nyelv-etnikai aspektusok egy fegyveres konfliktus során.

 • Tovább olvasom
 • Máj. 25. 2022

  Az orosz-ukrán háború háttere és kárpátaljai vetületei - sajtónyilvános konferencia

  •   2022. május 25.
  Az orosz-ukrán háború háttere és kárpátaljai vetületei

  Az ELKH CSFK Földrajztudományi Intézet Kárpátaljával és Ukrajnával foglalkozó kutatócsoportja sajtónyilvános konferenciát tart 2022. május 26-án, csütörtökön 14 órától az MTA székházban.

  Márc. 2. 2022

  Ukrajna - Putyin torkán akadva

  •   2022. március 2.
  Ukrajna - Putyin torkán akadva

  Senki sem gondolta volna igazán komolyan, hogy a Kreml vezetői valóban meglépik Ukrajna invázióját. Február 24.-ig úgy tűnt, hogy minden az 1945 óta jól ismert mederben zajlik: erőfitogtatás, idegek háborúja, ahol az ágyúk nem dörögnek, legalábbis Európában nem. Azon a napon azonban minden megváltozott, és mindent újra kell értékelnünk, amit az európai és globális biztonságról gondolunk.
  Az ukrajnai orosz invázió kezdetének eseményei alapján ráadásul mára világossá vált, hogy a Kreml stratégái egy rövid, gyors akcióra készültek. Ukrajna azonban Putyin torkán akadt, mind a 2014 óta eltelt idő, mind a terep, mind Ukrajna méretbeli dimenziói ellene dolgoztak.
  Írásában ezeket a tényezőket veszi sorra Karácsonyi Dávid kollégánk a geográfus látásmódjával, ami a napi sajtóban megjelenő katonai, geopolitikai és gazdasági elemzésekhez nyújthat háttérismereteket az olvasó számára.

  Dec. 20. 2021

  Újabb nemzetközi szakmai elismerésben részesült Magyarország Nemzeti Atlasza – a Társadalom című kötet angol változata megkapta a Nemzetközi Térképészeti Kiállítás közönségdíját

  •   2021. december 20.
  Újabb nemzetközi szakmai elismerésben részesült Magyarország Nemzeti Atlasza

  A Nemzetközi Térképészeti Társulás (International Cartographic Association) által 2021. december 13-18. között Firenzében tartott 30. Nemzetközi Térképészeti Konferenciához (International Cartographic Conference) kötődően ismét megszervezte a Nemzetközi Térképészeti Kiállítást, amelyen az elmúlt két év jelentősebb kartográfiai műveit mutatták be.

  Okt. 15. 2021

  „A Kölcseyből a turizmuskutatás útján” - Michalkó Gábor tudományos-ismeretterjesztő előadása az MTA Középiskolai Alumni Program keretében

  •   2021. október 15.
  A Kölcseyből a turizmuskutatás útján - előadás

  Michalkó Gábor, a CSFK Földrajztudományi Intézet tudományos tanácsadója és a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing Intézet professzora az MTA Középiskolai Alumni Program keretében 2021. október 13-án „A Kölcseyből a turizmuskutatás útján” címmel tudományos-ismeretterjesztő előadást tartott egykori alma máterének diákjai számára, amelynek során bemutatta a kutatói életpálya szépségeit, viszontagságait, ismertette legfrissebb kutatásainak közérdeklődésre számot tartó eredményeit. Az MTA Középiskolai Alumni Program célkitűzése, hogy a mára kutatóvá érett egykori diákok segítségével vigye közelebb a továbbtanulás előtt álló fiatalokhoz a tudományos gondolkodás értékeit. A mellékelt képen a bemutatott előadás nyitó diája és a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 34 éve érettségizett előadó osztálytablója látható.

  Szept. 27. 2021

  Bemutatták a Kárpátalja mozgásban c. tanulmánykötetet Kárpátalján

  •   2021. szeptember 27.
  Kárpátalja mozgásban - kötetbemutatók

  A Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után c. tanulmánykötet 2020 elején jelent meg a BGA Zrt. kiadó gondozásában, a CSFK Földrajztudományi Intézet, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Momentum Doctorandus Kárpátaljai Magyar Doktorandusz Szervezet közreműködésével. A Földrajztudományi Intézet munkatársai közül Kovály Katalin mint a kötet egyik szerkesztője, míg Tátrai Patrik és Erőss Ágnes mint szerzők vettek részt a kiadvány létrehozásában.

  Szept. 17. 2021

  VIII. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpózium a turizmus válságjelenségeiről

  •   2021. szeptember 17.
  Agronomy

  A CSFK Földrajztudományi Intézet, a Magyar Földrajzi Társaság és az MTA X. Földtudományok Osztálya Társadalomföldrajzi Bizottság Turizmusföldrajzi Albizottsága társszervezésében került sor 2021. szeptember 17-én a VIII. Magyar Turizmusföldrajzi Szimpóziumra. Az esemény központi témáját a Covid-19 világjárvány következtében kialakult válság szolgáltatta. A 2007 óta a páratlan években megrendezésre kerülő tudományos tanácskozás-sorozat fő szervezője és házigazdája a Kodolányi János Egyetem. A budapesti megnyitón többek között Kocsis Károly, a CSFK Földrajztudományi Intézet igazgatója köszöntötte a résztvevőket, Michalkó Gábor tudományos tanácsadó szervezőként, az absztrakt kötet szerkesztőjeként és előadóként is aktív szerepet vállalt a rendezvény sikeres lebonyolításában. Munkatársunk, Farkas Jácint az OTKA K134877 intézeti projekt résztvevőjeként a jó válságáról tartott filozófiai aspektusú előadást.

  Febr. 22. 2021

  Az ATOMKI 2021 januárjában a "hónap cikkének" választotta az Agronomy c. szakfolyóiratban megjelent, kutatónk vezetésével készült cikket

  •   2021. február 22.

  Az ATOMKI osztályvezetőinek testülete a CSFK Földrajztudományi Intézet kutatója, Zacháry Dóra vezetésével készült és 2020 december utolsó napjaiban megjelent "Carbon Isotope Measurements to Determine the Turnover of Soil Organic Matter Fractions in a Temperate Forest Soil" (Zacháry et al 2020. Agronomy 2020, 10, 1944) közleményt 2021 január hónap legjobb intézeti közleményének választotta.
  A cikk szabadon hozzáférhető az alábbi linken: https://doi.org/10.3390/agronomy10121944