Tovább

Hírarchívum


márc. 9. 2016.

I. Földrajztudományi Nap az Akadémián - Természet és társadalom a geográfia egységében

  • 2016. márc. 9.
Az MTA CSFK FTI munkatársai ellátogattak a Terebesfejérpatakon (Rahói járás, Kárpátalja Ukrajna) található Európa Földrajzi Középpontjához

Az MTA Földtudományok Osztálya, annak Társadalom- és Természetföldrajzi Bizottságai szervezésében 2016. március 1-én (kedden), az MTA Székházának Felolvasótermében, "teltház" előtt került sor az "I. Földrajztudományi Nap az Akadémián - Természet és társadalom a geográfia egységében" című tudományos előadóülésre.

A rendezvényen elhangzott 16 előadás a tér tudományának, a geográfiánknak az egységét, oszthatatlanságát kívánta bemutatni az egymással szétválaszthatatlanul összefonódó társadalom- és természetföldrajzi környezet együttes elemzésével.

Az ülésen az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet munkatársai az előadások közel felének esetében számítottak fő-, vagy társzerzőnek: Kocsis Károly Magyarország Nemzeti Atlasza új kiadásának munkálatairól adott áttekintést; Horváth Gergely a természeti tényezőknek a fejlettségi különbségekben játszott szerepét ismertette Kína példáján; Schweitzer Ferenc és Kiss Éva az új folyamszabályozás szükségességéről értekezett a Kárpát-medence belsejére vonatkozóan; Tiner Tibor és Viczián István a nagylétesítmények telephelyválasztásának közlekedésbiztonsági kockázatairól beszélt; Kertész Ádám, Madarász Balázs, Jakab Gergely, Pálinkás Melinda és Tóth Adrienn előadása a tájdegradációra való érzékenység szempontjából mutatta be a tájértékelést; Michalkó Gábor és Horváth Gergely munkatársaink a Szabó Mária által vezetett OTKA kutatás témaköréből elhangzott (Térségi problémák a megújuló energiaforrások alkalmazásában) előadás társszerzői voltak; Szalai Zoltán, Jakab Gergely, Kiss Klaudia, Madarász Balázs, Varga György és Zacháry Dóra pedig a tájszerkezet és a szerves szénmegkötő képesség kapcsolatáról tájékoztatta a nagyérdemű közönséget.