Tovább

Kutatási témák

Tevékenységi terület

A természet-, társadalom- és regionális földrajz elméleti alapjainak továbbfejlesztése, térbeli folyamatok és azok kölcsönhatásainak kutatása; az ember és környezete kapcsolatának idő- és térbeli vizsgálata; a földrajzi környezet elemeinek minősítése, különös tekintettel a természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásokra, valamint a Kárpát-medence (főként Magyarország) területén megfigyelhető társadalmi-gazdasági problémákra; nemzetközi együttműködés; a kutatási eredmények dokumentációja és azok terjesztése (magyar és idegen nyelvű tudományos monográfiák, folyóiratok és egyéb publikációk révén).

A kutatás főbb célja és témakörei

Az Intézet személyi állománya és infrastrukturális ellátottsága megfelel az európai standardnak. A kutatás terén a következő témakörök élveznek elsőbbséget:

Társadalomföldrajz
 • etnikai-, vallás- és politikai földrajzi kutatások a Kárpát-Balkán régióban (különös tekintettel a Kárpát-medencére)
 • iparföldrajzi kutatások (különös tekintettel a nagyvárosi iparra és az ipari parkokra)
 • közlekedésföldrajzi és telekommunikációs kutatások
 • népességföldrajzi kutatások (foglalkoztatási helyzet változásai és migrációs folyamatok)
 • terület-és településfejlesztést megalapozó vizsgálatok
 • turizmus társadalmi, gazdasági és területi problémái
 • városföldrajzi kutatások (különös tekintettel a lakáspiaci, városrehabilitációs folyamatokra, a tudásalapú gazdaság nagyvárosi szerepére)
Természetföldrajz
 • lösz- és negyedkorkutatás
 • mérnökgeomorfológia és térképezés
 • veszélyes hulladékok elhelyezésének geomorfológiai feltételei
 • késő kainozoikum kutatása és geokronológiája
 • recens felszíni folyamatok vizsgálata (talajerózióval kapcsolatos kutatások, modellezés)
 • a globális klímaváltozások hatásai, valamint GIS alkalmazása a természeti földrajzi kutatásokban
 • térinformatikai módszerek alakalmazása a természeti földrajzban
 • tájdegradáció és talajdegradációs kutatások
 • nehézfémek viselkedése a talaj-talajvíz-növény rendszerben