Tovább

Könyvtár - állomány, gyarapodási jegyzékek


Gyűjtőkör

Könyvtárunk gyűjtőköre a földrajz valamennyi ágazata, valamint segéd- és rokontudományainak irodalma. A könyvtár a magyar szakirodalom gyűjtésében teljességre törekszik, míg a külföldi és a társtudományok irodalmának gyűjtését az Intézet aktuális kutatási témái és tudományos szükségletei határozzák meg.

Az állomány kisebb része (szótárak, kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, kurrens folyóiratok) szabadpolcon, nagyobb része raktárban található. A könyvek a katalógusokból raktári jelzet alapján, a folyóiratok pedig cím szerint kérhetők.

Könyvtárunkban 2008-ban elkülönített gyűjteményként helyet kapott egy búvárkönyvtári különgyűjtemény. A Búvárkönyvtárról és használati szabályairól katalógussal kiegészített részletes ismertető olvasható önálló honlapján. A Búvárkönyvtár katalógusa az alábbi excel fájlban is megtekinthető és kereshető. A Búvárkönyvtár használatára a könyvtár használati szabályai érvényesek, állománya csak helyben használható.


A könyvtárunkba újonnan érkezett dokumentumokról félévente gyarapodási jegyzék készül, melyet honlapunkon is közzéteszünk. A beérkező dokumentumok a könyvtári feldolgozás után elektronikus katalógusunkban kereshetők.

Gyarapodási jegyzékek


Összesített állomány

Összesített állomány 2024. január 1-én:

Könyv:
40.790 db
Periodika
8.232 db
Kézirat:
8.826 db
Térkép:
18.351 db
CD/DVD:
170 db
Összesen
76.369 db