Tovább

Hírarchívum


Szept. 30. 2013.

MTA Természetföldrajzi Tudományos Bizottsága Geomorfológiai Albizottságának terepkonferenciája a Vértes és Gerecse hegység környezetében

  •  2013. szeptember 30.
IGU 2014

2013. szeptember 27-28. között került megrendezésre a Magyar Tudományos Akadémia Természetföldrajzi Tudományos Bizottsága Geomorfológiai Albizottságának terepkonferenciája a Vértes és Gerecse hegység környezetében.

A rendezvény keretében a térség felszínfejlődésének, valamint földtani és ősföldrajzi (őséghajlati, ősdomborzati és ősvízrajzi) viszonyainak késő-miocéntől a holocénig tartó bemutatására került sor, mely során a tengeri és szárazföldi üledékképződés változásait, abráziós teraszok kialakulását, hazai löszképződés kezdetét és lezárulását, valamint a travertin-sztratigráfia őskörnyezeti jelentőségét ismerhették meg jelenlévők. A nagyszámban résztvevő egyetemi graduális és posztgraduális hallgatók és felsőoktatási intézmények, illetve kutatóintézetek fiatal oktatói és kutatói a magyar természetföldrajzi közösség elismert szaktekintélyeinek előadásain, eszmecseréjén és szakmai vitáján keresztül elméleti ismereteiket terepen is elmélyíthették.

A konferencia tiszteletére az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának Földrajztudományi Intézete színes tanulmánykötetet adott ki, "Terresztrikus domborzatfejlődés a Vértes és Gerecse környezetében a felső-miocéntől a holocénig" címmel.

A terepi tudományos rendezvény jelentőségét a MOL Nyrt. is felismerte és anyagi támogatásával annak kiemelt támogatója volt.