Tovább

Híreink


júl. 17.

Történetek Kárpátaljáról: a CSFK Földrajztudományi Intézet munkatársainak kötet- és dokumentumfilm-bemutatója


  • 2020. július 17.
Történetek Kárpátaljáról: a CSFK Földrajztudományi Intézet munkatársainak kötet- és dokumentumfilm-bemutatója

2020. július 14-én került sor a budapesti Domus „Collegium Hungaricum”-ban a Történetek Kárpátaljáról c. rendezvényre, amelynek során intézetünk munkatársai mutatták be az elmúlt években végzett kutatómunkájuk gyümölcsét. A program a CSFK Földrajztudományi Intézet, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet, valamint a Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktoranduszszervezet közreműködésével valósult meg.

Az eseményt Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója nyitotta meg, majd Grezsa István miniszteri biztos köszöntötte az egybegyűlteket. A továbbiakban a Kárpátalja mozgásban: társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után c. kötet került bemutatásra, egy kerekasztal-beszélgetés keretében. A szerzők közül Erőss Ágnessel, Kovály Katalinnal, Tátrai Patrikkal (CSFK FTI) és Ferenc Viktóriával (NPKI) a Momentum Doctorandus alelnöke, Fazekas Andrea beszélgetett.

A szerzők kiemelték, hogy a 2020 tavaszán megjelent kötet azzal a céllal készült, hogy tudományos igényességgel, mégis közérthető módon mutassa be Kárpátalját, az itt élő emberek hétköznapjait és a térséget érintő társadalmi folyamatokat, problémákat. Így a kutatások módszertani leírása és főbb eredményeinek bemutatása mellett a kötet terepleírásokat, színes ábrákat, diagramokat, fotókat, interjúrészleteket is gazdagon tartalmaz, melyek a terepkutatás izgalmasabb momentumaiba, illetve a kárpátaljai hétköznapok egyes vonatkozásaiba, a helyi jellegzetességekbe nyújtanak bepillantást. Ahogy a kötet címe is jelzi, főként az Euromajdan óta végbemenő társadalmi változásokat elemzi empirikus kutatások alapján, fogódzót adva azon olvasó számára, aki szeretné jobban megismerni a Kárpát-medence ezen szegletét vagy kárpátaljaiként szülőföldjét.

A kerekasztal-beszélgetés során az is elhangzott, hogy a szerzői gárda tagjai között geográfus, nyelvész, politológus is megtalálható, akik már több éve dolgoznak együtt különböző kutatásokon, így a már jól összeszokott, interdiszciplináris csapat számára a kiadvány összeállítása is gördülékenyen zajlott, az egyes feladatokból igyekezett mindenki kivenni a részét.

A rendezvény folytatásaként a Nem kellett már Lenin c. dokumentumfilm került levetítésre a kárpátaljai szórványban, Gyertyánligeten élő magyarok hétköznapjairól, azok küzdelmeiről, szépségeiről. A dokumentumfilm után a film alkotóival, Takács Mária rendezővel és Erőss Ágnes szerkesztő-riporterrel, intézetünk munkatársával Kolonics-Imre Zsófia újságíró beszélgetett a film elkészítésének motivációiról, valamint az alkotói folyamat hátteréről.

A rendezvényt rendkívül nagy érdeklődés övezte, sokan voltak kíváncsiak a kötetre és a dokumentumfilmre. A közönség aktívan is bekapcsolódott az egyes programpontok utáni kötetlen beszélgetésekbe, a jó hangulatú diszkussziók után számos kérdés és hozzászólás érkezett a hallgatóságtól.


Fotók: Csöre András