Tovább

Természetföldrajzi Kutatócsoport


Linkek

  SEDILAB | HUN-REN CSFK Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium
  HUN-REN CSFK Szentgyörgyvári Kutatóállomás
  HUN-REN CSFK FTI Negyedidőszaki és felszínfejlődési folyamatok kutatócsoport
  HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont


A Kutatócsoportról

A Természetföldrajzi Kutatócsoport jogelődje ez egykori MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Természetföldrajzi Osztálya volt. Az Osztály alapítója Kertész Ádám (DSc) professzor volt. Az osztály eredeti kutatási fókuszában a talajerózió kísérleti vizsgálata és modellezése, továbbá tájkutatás volt. Kiemelendő, hogy az előd Természetföldrajzi Osztály kiemelt szerepet játszott a SEDILAB újjászervezésében és szintén hozzá köthető a Szentgyörgyvári Kutatóállomás megalapítása és fenntartása is.

Az MTA kutatóintézetek átszervezésével az egykori tudományos osztály kutatócsoporttá alakult tudományos irányultságai is átalakult. A kutatások középpontjába a környezetföldrajzi kutatások kerültek. Elsődleges kérdéssé a globális környezeti változások (éghajlatváltozás, a környezetbe növekvő mennyiségbe kerülő szerves mikro-szennyezők, stb…) csillapítás helyi természetes élőhelyek), ill. ezekhez történő alkalmazkodás földrajzi kérdései váltak.

Jelenleg a kutatócsoport három kutatási területen aktív:

Card image cap

A területi különbözőségek szerepe a talaj szerves anyag stabilizálódásában. (Az üvegházhatású gázok légköri koncentráció emelkedés csillapítása.) A talaj szerves anyag megkötődését és feltáródását befolyásoló természeti tényezők megismerése.

Card image cap

Adaptáció a környezeti változásokhoz: a talajkímélő mezőgazdaság szerepe a vízmegtartásban, a szénmegkötésben és a termésbiztonság növelésében.

Card image cap

A szerves mikro-szennyezők okozta kihívások környezetföldrajzi vonatkozásai: a környezetbe kerülő szerves mikro-szennyezők (gyógyszerhatóanyagok, antibiotikumok, fungicidek) miként befolyásolják a talaj szerves anyagának stabilitását, az miként hat vissza ezen anyagok által okozott környezeti kockázatokra.

A Kutatócsoport publikációi

  A HUN-REN Természetföldrajzi Kutatócsoport publikációs aktivitása és hivatkozásai (MTMT)
  A Kutatócsoport publikációi a közelmúltban (SEDILAB)

 

A Kutatócsoport tagjai

  SZALAI Zoltán (PhD, dr habil), kutatócsoport vezető, tudományos főmunkatárs
  JAKAB Gergely (PhD, dr habil), tudományos főmunkatárs
  MADARÁSZ Balázs (PhD, dr habil), tudományos főmunkatárs
  FILEP Tibor (PhD) tudományos főmunkatárs
  SIPOS PÉTERNÉ TÓTH Adrienn (PhD), tudományos főmunkatárs
  ZACHÁRY Dóra (PhD) tudományos munkatárs
  SZABÓ Lili (PhD) tudományos munkatárs
  KIRÁLY Csilla (PhD), tudományos munkatárs
  VANCSIK Anna (MSc), tudományos segédmunkatárs
  GRESINA Fruzsina (MSc), tudományos segédmunkatárs
  BAUER László (MSc), doktorhallgató
  DÉVÉNY Zoltán (MSc) doktorhallgató