Tovább

Munkatársak - Szalai ZoltánSzalai Zoltán

tudományos főmunkatárs, kutatócsoport-vezető

https://orcid.org/0000-0001-5267-411X

Litoszféra-bioszféra interakciók kutatócsoport
Recens természetföldrajzi folyamatok és tájkutatás kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1478
 szalai.zoltan csfk.org


Kutatási terület:
Geoökológia:
- vízhatású területek fő- és nyomelem háztartásának vizsgálata
- abiotikus és biotikus környezeti tényezők táji interakcióinak vizsgálata
Talajtan:
- talajeróziós folyamatok vizsgálata (mérőkertes vizsgálatok
és modellezés)

Tudományos fokozatok:
2001: PhD - Földtudományok (ELTE)
2012: habilitált doktor - Földtudományok (ELTE)

Végzettség:
1995: okl biológia-földrajz tanár (ELTE)
1998: környezetédelmi szakmérnök (BMGE)

Ösztöndíjak:
1995-1998: MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíj
2001: ESF-COST STSM ösztöndíj, University of Leeds - Scool of Geography
2002-2005: Bolyai János Kutatói Ösztöndíj

Szakmai-tudományos közéleti jelenlét

1993-: Magyar Földrajzi Társaság - tag (2001-2004: Magyar Földrajzi Társaság Felügyelő Bizottsági póttag)
2000-: European Society for Soil Conservation (ESSC), tag
2001- MTA Tudományos Köztestület, tag
2005-2006 OTKA Földtudomány II., zsűri: titkár
2008- MTA Fiatal Kutatók Testülete, tag, Földtudományok szakterületi koordinátor
2009-: Magyar Talajtani Társaság, tag
2011-: MTA Környezetgeokémiai Albizottság, tag

Oktatási tevékenység:
2004-: doktori kurzusok (Földtudományok)
2008-: MSc kurzusok (geográfus mesterképzés; vegyész mesterképzés)
2008-: BSc kurzusok (földrajz alapszak; környezettan alapszak)

Szakértői tevékenység

1999- 2000: CAPITALINVEST Kft. A magyarországi erdészeti társaságok ISO 14001 alapú környezetirányítási rendszerének kiépítése
2011-.: "Nemzetközi szakértő" - Nemzetközi Atomenergia Ügynökség

Nemzetközi kapcsolatok

2001-2003 COST Action 623 (Soil Erosion and Global Change) : management comittee tag
2002-2006 ESF- COST Action 629 (Water Pollution in natural porous media at different scales) : management comittee tag
2011- Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA): nemzetközi szakértő a General Atomic Energy Development (0A) , Disposal of Radioactive Waste (3J) témakörökben.
2012-: University of West England (Bristol), Department of Geography


Szalai Zoltán - válogatott publikációk


Legtöbbet idézett publikációk:

Jakab G, Szalai Z.: Barnaföld erózióérzékenységének vizsgálata esőztetéssel a Tetves-patak vízgyűjtőjén. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK 3:(1) pp. 177-189. (2005) Független idézetek száma: 18.

Szalai Z.: Spatial and temporal pattern of soil pH and Eh and their impact on solute iron content in a wetland (Transdanubia, Hungary) ACTA GEOGRAPHICA DEBRECINA LANDSCAPE AND ENVIRONMENT 2:(1) pp. 34-45. (2008). Független idézetek száma: 15.

Szalai Z, Baloghné di Gléria M, Jakab G, Csuták M, Bádonyi K, Tóth A.: A folyópartok alakjának szerepe a hullámtereken kiülepedő üledékek szemcse- és nehézfém frakcionációjában, a Duna és a Tisza példáján FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 54:(1-2) pp. 61-84. (2005). Független idézetek száma: 14.

Szalai Z.: Trace metal pollution and microtopography in a floodplain. GEOGRAFIA FISICA E DINAMICA QUATERNARIA 21: pp. 75-78. (1998). Független idézetek száma: 14.

Szalai Z.: Nyomelem-eloszlási típusok természeteshez közeli állapotú ártéri területek talajaiban és üledékeiben: (A Háros-sziget mintaterület alapján) FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 47:(1) pp. 19-30. (1998). Független idézetek száma: 8.

Tóth A, Szalai Z.: Tájökológiai és tájtipológiai vizsgálatok a Tetves-patak vízgyűjtőjén. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK 5:(1) pp. 131-142. (2007). Független idézetek száma: 8.
Szalai Zoltán - projektek


Pályázatok, kutatási programok vezetője

1997-1999. Új módszerek és eljárások kidolgozása településkörnyezetek légszennyezettségé-nek vizsgálatához. OTKA F22892. Témavezető.

2002-2005. Abiotikus tényezők szerepe a felvehető nyomelem-tartalom alakításában, ártéri ökotópok esetében. OTKA T38122. Témavezető.

2002-2006. Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló kutatási program végrehajtása. Talajviszonyok felmérése. Témafelelős. (Az MTA FKI részéről végzett "Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezése" kutatási programok " témavezetője Schweitzer Ferenc)

2002-2011: Talajeróziós és csapadékvíz beszivárgást monitorozó rendszer kiépítése és üzemeltetése a Püspökszilágyi RHFT környezetében.: témafelelős.

2003. Nehézfémek akkumulációja és remobilizációja hullámtereken, reprezentatív mintaterületek alapján Környezetvédelmi Minisztérium által a Környezetvédelmi Alap Céleloirányzat terhére a "Környezet- és természetvédelmi kutatás- fejlesztési feladatok" elvégzésére. 36-0200105_KAC. Vezető kutató.

2006-2007. TRACE ELEMENT: Kímélő talajművelés hatása a talajok nyomelem-háztartására. SYNGENTA UK által támogatott kutatási projekt. Vezető kutató.

2006-2008. Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére irányuló kutatási program végrehajtása. Redox, kémhatás és elektromos vezetőképesség monitorozó vizsgálata a Hutai-patak vízrendszerében. Témafelelős. (Az MTA FKI részéről végzett "Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezése" kutatási programok " témavezetője Schweitzer Ferenc)

2009-2011: Bátaapáti NRHT Hosszútávú környezeti Monitoring Program; Útkörnyezet monitoring és Mederüledék monitoring vizsgálatok: témafelelős (Az MTA FKI részéről végzett "Az atomerőművi kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezése" kutatási programok " témavezetője Schweitzer Ferenc)

2012-2015: Táji mintázatok hatása vizes élőhelyek vasháztartására OTKA K100180 Konzorciumi főpályázat. Témavezető.

Kulcsszerep tudományos kutatási programokban

NVKP_16-1-2016-0003: A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések (2016-2019) http://geohidrobma.mtafki.hu

1996-1999: MEDALUS III. (Mediterranean Desertification and Land Use Project) EU FP IV. Résztvevő kutató. Témavezető: Kertész Ádám.

1999-2000: HERODOT - Using the WEB in teaching Geography / Az internet használata a földrajzoktatásban. EU SOCRATES. - Társkutató. Témavezető: Kertész Ádám.

2003-2006: SOWAP - Soil and Surface Water Protection Using Conservation Tillage in Nortern and Central Europe. EU LIFE-Syngenta. - Résztvevő kutató. Témavezető: Kertész Ádám.

2004-2008: Magyarország kistájainak katasztere OTKA K 46401. - Társkutató. (Témavezető: Dövényi Zoltán.)

2005-2008. BORASSUS The Environmental and Socio-economic Contribution of Palm Geotextiles to Sustainable Development and Soil Conservation. EU FP6 INCO-CT-2005-510745. Társkutató. (Témavezető: Kertész Ádám.)

2009-2012: Az árkos erózió szerepe Magyarország jelenkori felszínfejlődésében OTKA K 76434. Társkutató. (Témavezető: Kertész Ádám.)