Tovább

Munkatársak - Vancsik AnnaVancsik Anna

tudományos segédmunkatárs, PhD hallgató

https://orcid.org/0009-0009-8234-5785
https://www.researchgate.net/profile/Anna-Vancsik-2
MTMT ID: 10063470

Természetföldrajzi Kutatócsoport
SEDILAB - Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium


 vancsik.anna csfk.org


Kutatási terület:
Gyógyszerhatóanyagok, elsősorban antibiotikumok adszorpciós-deszorpciós folyamatainak vizsgálata talajokban, szintetikus és bioadszorbenseken; batch, és fix-bed kísérletek; módszerfejlesztések-UHPLC és HPLC; talaj szervesanyag jellemzése


Végzettség:
M.Sc. Környezettudomány (műszeres analitika szakirány), ELTE TTK
B.Sc., Környezettan, ELTE TTK


Aktuális projektek:
Talaj szerves anyagok stabilitásának szerepe a gyógyszerhatóanyagok megkötődésében és felszabadulásában - kitekintéssel a környezeti különbözőségekre. Azonosító: OTKA K-142865

Költséghatékony adszorbensek és vízszűrő töltetek kifejlesztése kockázatos gyógyszermaradványokra. Piaci KFI Projekt a Pannon Egyetemmel és a Hegykői Mezőgazdasági Zrt-vel közösen. Azonosító: 2020- 1.1.2-PIACI-KFI-2021-00309

Low-cost bioadsorbents for removal of micropollutants from water: international cooperation between University of Minho (PT) and Research Centre for Astronomy and Earth Sciences. Azonosító: 2021-1.2.4-TÉT-2021-00029

Development of a biosorbent-based water treatment technology. Azonosító: ELKH-PoC-2023-008

Költséghatékony szűrőtöltet fejlesztése antibiotikumok effektív és célzott eltávolításához tisztított szennyvizekből. Azonosító: KDP2020-1015196

Lezárult projekt:
Egyes endokrin diszruptorok kockázatai és kockázatcsökkentési módszerek a budapesti várostérségben. Azonosító: NVKP_16-1-2016-0003


Oktatás:
ELTE TTK, Környezet- és tájföldrajzi tanszék - Kémiai és fizikai alapismeretek a földrajzban (gyakorlat)
ELTE TTK, Környezet- és tájföldrajzi tanszék - Talajtan (gyakorlat)
ELTE TTK, Környezet- és tájföldrajzi tanszék – Talajföldrajz (gyakorlat)