Tovább

Munkatársak - Madarász BalázsMadarász Balázs

tudományos főmunkatárs

https://orcid.org/0000-0003-4201-6919

Litoszféra-bioszféra interakciók kutatócsoport
Recens természetföldrajzi folyamatok és tájkutatás kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1488
 madarasz.balazs csfk.org


Kutatási terület:
talajerózió, környezetkímélő talajművelés, vulkáni talajok

Tudományos fokozat:
PhD (Földtudományok), ELTE 2009

Végzettség:
MSc. Eötvös Loránd Tudomány Egyetem - Földrajz szak, 2000

Részvétel a hazai és nemzetközi tudományos életben:
MTA Köztestületi tag, Magyar Talajtani Társaság, European Society for Soil Conservation (ESSC), Soil and Water Conservation Society (SWCS)

Oktatási tevékenység:
Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Talajtan és Vízgazdálkodás Tanszék


Madarász Balázs - válogatott publikációk


Madarász B , Németh T, Jakab G, Szalai Z. The erubáz volcanic soil of Hungary: mineralogy and classification. CATENA 107: pp. 46-56. (2013)

Jakab G, Németh T, Csepinszky B, Madarász B , Szalai Z, Kertész Á. The influence of short term soil sealing and crusting on hydrology and erosion at Balaton Uplands, Hungary. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 8:(1) pp. 147-155. (2013)

Madarász B , Jakab G, Szalai Z, Juhos K. Lézeres szemcseösszetétel elemzés néhány előkészítő eljárásának vizsgálata nagy szervesanyag-tartalmú talajokon. AGROKÉMIA ÉS TALAJTAN 61:(2) pp. 381-398. (2012)

Jakab G, Szalai Z, Kertész Á, Tóth A, Madarász B , Szabó Sz. Biological geotextiles against soil degradation under subhumid climate: a case study. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 7:(2) pp. 125-134. (2012)

Madarász B , Bádonyi K, Csepinszky B, Mika J, Kertész Á. Conservation tillage for rational water management and soil conservation. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 60:(2) pp. 117-133. (2011)

Madarász B , Németh T, Jakab G, Szalai Z. A magyarországi erubáz talajok ásványos összetétele. TALAJVÉDELEM pp. 43-50. (2011)

Kertész Á, Szalai Z, Jakab G, Tóth A, Szabó Sz, Madarász B , Jankauskas B, Guerra A, Bezerra J F R, Panomtaranichagul M, Chau Thu D, Yi Z. Biological geotextiles as atool for soil moisture conservation. LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 22:(5) pp. 472-479. (2011)

Centeri Cs, Jakab G, Szalai Z, Madarász B , Sisák I, Csepinszky B, Bíró Zs. Rainfall simulation studies in Hungary. In: Fournier A J (szerk.) Soil erosion: causes, processes and effects. New York; Basel: Nova Science Publishers Inc., 2011. pp. 177-218.
(Environmental science, engineering and technology) (ISBN:978-1-61761-186-5)

Madarász B , Jakab G. Volcanic soils of the High Börzsöny and their relationship with geomorphological conditions. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 4:(58. évf.) pp. 227-242. (2009)

Füleky G, Jakab S, Fehér O, Madarász B , Kertész Á. Hungary and the Carpathian Basin. In: Ó Arnalds, F Bertoli, P Buurman, H Öskarsson, G Stoops, E García-Rodeja (szerk.) Soils of Volcanic Regions in Europe. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2007. pp. 29-42. (ISBN:3540487107)Madarász Balázs - projektek


HERO(DOT) eNews, European environmental news (2001-2003), Socrates project, koordinátor. Résztvevő kutató

Abiotikus tényezők szerepe a felvehető nyomelem-tartalom alakításában, ártéri ökotópok esetében (2002-2005) OTKA T38122. Résztvevő kutató

A lineáris erózió domborzatformáló és környezetalakító szerepe Magyarországon (2003-2005) FM. Résztvevő kutató

Soil and Surface Water Protection Using Conservation Tillage in Nortern and Central Europe - (2003-2006) EU Life-Syngenta. Koordinátor, résztvevő kutató

TRACE ELEMENT (2006-2007) Syngenta UK. Résztvevő kutató

Managing Agricultural Runoff Generation into Surface Water (2009-2011). Koordinátor, résztvevő kutató

Szántásos és talajkímélő művelések talaj-vízgazdálkodási vizsgálata (2010) Syngenta. Témavezető

Az árkos erózió szerepe Magyarország jelenkori felszínfejlődésében (2009-2012), OTKA76434. Résztvevő kutató

Táji mintázatok hatása vizes élőhelyek vasháztartására (2012-2016), OTKA 100180. Résztvevő kutató

Gyepes sávok szerepe a talajerózióban (2013-2015), PD OTKA 104899. Témavezető