Tovább

Munkatársak - Madarász BalázsMadarász Balázs

tudományos főmunkatárs

https://orcid.org/0000-0003-4201-6919

Természetföldrajzi Kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1488
 madarasz.balazs csfk.org


Kutatási terület:
talajerózió, környezetkímélő talajművelés, vulkáni talajok

Tudományos fokozat:
PhD (Földtudományok), ELTE 2009

Végzettség:
MSc. Eötvös Loránd Tudomány Egyetem - Földrajz szak, 2000

Részvétel a hazai és nemzetközi tudományos életben:
MTA Köztestületi tag, Magyar Talajtani Társaság, European Society for Soil Conservation (ESSC), Soil and Water Conservation Society (SWCS)

Oktatási tevékenység:
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Környezettudományi Kar, Agrárkörnyezettani Tanszék


Madarász Balázs - publikációk
Madarász Balázs - projektek


Takarónövények hatása az aggregációra, erózióra és a szén megkötésére (2022-2026) NKFIH K 143005. Témavezető

A hőmérséklet hatása eltérő növényborítottságú talajok szerves-C frakcióinak lebomlására (2019-2024) NKFIH K 132191. Részvevő kutató

Gyepes sávok szerepe a talajerózióban (2013-2015), PD OTKA 104899. Témavezető

Táji mintázatok hatása vizes élőhelyek vasháztartására (2012-2016), OTKA 100180. Résztvevő kutató

Az árkos erózió szerepe Magyarország jelenkori felszínfejlődésében (2009-2012), OTKA 76434. Résztvevő kutató

Szántásos és talajkímélő művelések talaj-vízgazdálkodási vizsgálata (2010) Syngenta. Témavezető

Managing Agricultural Runoff Generation into Surface Water (2009-2011). Koordinátor, résztvevő kutató

TRACE ELEMENT (2006-2007) Syngenta UK. Résztvevő kutató

Soil and Surface Water Protection Using Conservation Tillage in Nortern and Central Europe - (2003-2006) EU Life-Syngenta. Koordinátor, résztvevő

A lineáris erózió domborzatformáló és környezetalakító szerepe Magyarországon (2003-2005) FM. Résztvevő kutató kutató

Abiotikus tényezők szerepe a felvehető nyomelem-tartalom alakításában, ártéri ökotópok esetében (2002-2005) OTKA T38122. Résztvevő kutató

HERO(DOT) eNews, European environmental news (2001-2003), Socrates project, koordinátor. Résztvevő kutató