Tovább

Munkatársak - Szabó LiliSzabó Lili

tudományos munkatárs

https://orcid.org/0009-0008-4060-2758
https://www.researchgate.net/profile/Lili-Szabo-2
MTMT ID: 10060902

Természetföldrajzi Kutatócsoport
SEDILAB - Kőzet- és Talajvizsgáló Laboratórium


 szabo.lili csfk.org


Kutatási terület:
Gyógyszerhatóanyagok adszorpciós-deszorpciós folyamatainak vizsgálata talajokban, batch- és fixed-bed kísérletek alkalmazása, költséghatékony adszorbensek fejlesztése-tesztelése, folyadékkromatográfiás (UHPLC, HPLC) mérések/módszerfejlesztések


Aktuális projektek:
Talaj szerves anyagok stabilitásának szerepe a gyógyszerhatóanyagok megkötődésében és felszabadulásában - kitekintéssel a környezeti különbözőségekre. Azonosító: OTKA K-142865

Költséghatékony adszorbensek és vízszűrő töltetek kifejlesztése kockázatos gyógyszermaradványokra. Piaci KFI Projekt a Pannon Egyetemmel és a Hegykői Mezőgazdasági Zrt-vel közösen. Azonosító: 2020- 1.1.2-PIACI-KFI-2021-00309

Low-cost bioadsorbents for removal of micropollutants from water: international cooperation between University of Minho (PT) and Research Centre for Astronomy and Earth Sciences. Azonosító: 2021-1.2.4-TÉT-2021-00029

Development of a biosorbent-based water treatment technology. Azonosító: ELKH-PoC-2023-008

Lezárult projekt:
Egyes endokrin diszruptorok kockázatai és kockázatcsökkentési módszerek a budapesti várostérségben. Azonosító: NVKP_16-1-2016-0003


Ösztöndíjak:
Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat 2024. – EGU General Assembly 2024.

Költséghatékony adszorbensek alkalmazása szennyvíz utókezelés során. Kooperatív Doktori Program, Doktori Hallgatói Ösztöndíj. Azonosító: 1015481

Tudományos tagság:
MTA Köztestületi tag (X. Földtudományok Osztálya)

Oktatás:
ELTE Környezettudományi Doktori Iskola – témavezető

ELTE TTK, Környezet- és tájföldrajzi tanszék - Kémiai és fizikai alapismeretek a földrajzban (gyakorlat)

Tudományos fokozat:
2023 – PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Környezettudományi Doktori Iskola

Végzettség:
M.Sc. Környezettudomány (műszeres analitika szakirány), ELTE TTK
B.Sc., Környezettan, ELTE TTK


Nyelvismeret:
Angol, francia