Tovább

Negyedidőszaki és felszínfejlődési folyamatok kutatócsoport


Kutatási témák:

1. Negyedidőszaki környezetrekonstrukció hullóporos eredetű üledékek alapján
Glaciális-interglaciális környezeti változások, valamint a mindezeket archiváló üledéksorozatokat kialakító hullóporos szedimentáció mechanizmusának rekonstrukciója, különös figyelemmel a granulometriai proxykra, illetve a felmelegedési periódusok során képződött paleotalajok és a nagytávolságokról érkező poranyag kapcsolatrendszerére.

2. Üledékképződési és geomorfológiai környezetek azonosítása granulometriai adatok alapján
Törmelékes üledékes lerakódások szemcseméret és szemcsealak elemzéseinek mélyebb megértése, mind méréstechnikai, mind értelmezési megközelítésben.

3. Üledékképződési mechanizmusok folyamatának megismerése, recens analógiák alapján
Kiemelt figyelemmel a hullóporos szedimentációra és a nagytávolságú (szaharai) porviharos események vizsgálatára a Kárpát-medencében, a Földközi-tenger környezetében és az európai kontinens magasabb földrajzi szélességeire.

4. Meridionális portranszport és az éghajlatváltozás kapcsolatának vizsgálata

5. A légköri por szerepe és jelentősége éghajlati és egyéb környezeti folyamatokban.
Társadalmi-gazdasági jelentőség: a légköri por hatása a fotovoltaikus energiatermelés előrejelzének hibáira.

A Kutatócsoport tagjai

  Varga György
  Holman-Gresina Fruzsina
  Szeberényi József
  Újvári Gábor (CSFK FGI)
  Viczián István

Külső tag:
  Kovács János (PTE)

A Kutatócsoport válogatott publikációi

Varga, Gy., Gresina, F., Szeberényi, J., Gelencsér, A., Rostási, Á. (2024) Effect of Saharan dust episodes on the accuracy of photovoltaic energy production forecast in Hungary (Central Europe) Renewable and Sustainable Energy Reviews 193. 114289 DOI

Varga, Gy., Rostási, Á., Meiramova, A., Dagsson-Waldhauserová, P., & Gresina, F. (2023) Increasing frequency and changing nature of Saharan dust storm events in the Carpathian Basin (2019–2023)–the new normal? Hungarian Geographical Bulletin 72(4), 319-337 DOI

Varga, Gy; Meinander, O.; Rostási, Á.; Dagsson-Waldhauserova, P.; Csávics, A ; Gresina, F. (2023)Saharan, Aral-Caspian and Middle East dust travels to Finland (1980-2022). Environment International Paper: 108243 DOI

Gresina, F., Beáta Farkas, B., Fábián, SzÁ., Szalai, Z., Varga, Gy. (2023) Morphological analysis of mineral grains from different sedimentary environments using automated static image analysis. Sedimentary Geology, 455, 106479 DOI

Varga, Gy., Dagsson-Waldhauserová; P., Gresina, F., Helgadottir, A. (2021) Saharan dust and giant quartz particle transport towards Iceland. Scientific Reports 11. 11891 DOI

Varga, Gy. (2020). Changing nature of Saharan dust deposition in the Carpathian Basin (Central Europe): 40 years of identified North African dust events (1979–2018). Environment International 139. 105712 DOI

Gresina F. (2020). Comparison of pipette method and state of the art analytical techniques to determine granulometric properties of sediments and soils. Hungarian Geographical Bulletin, 69(1), 27-39. DOI

Szeberényi J., Kovács J., Bradák B., Barta G., Csonka D., Medveďová A., Rostinsky P., Kiss K., Varga Gy.: Experiencing new perspectives in the application of reflectance spectroscopy in loess research. QUATERNARY INTERNATIONAL 552 pp. 36-49. (2020) DOI

Varga, Gy., Újvári, G., Kovács, J. (2019). Interpretation of sedimentary (sub)populations extracted from grain size distributions of Central European loess-paleosol series. Quaternary International 502, pp. 60-70. DOI

Varga, Gy., Kovács, J., Szalai, Z., Cserháti, Cs., Újvári, G., (2018). Granulometric characterization of paleosols in loess series by automated static image analysis. Sedimentary Geology 370, pp. 1-14. DOI

Újvári, G., Stevens, T., Molnár, M., Demény, A., Fabrice, L., Varga, Gy., Jull, A.J.T., Páll-Gergely, B., Buylaert, J.P., Kovács, J. (2017). Coupled European and Greenland last glacial dust activity driven by North Atlantic climate. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114(50), pp. E10632-E10638 DOI

Varga, Gy, Cserháti, Cs., Kovács, J., Szalai, Z. (2016). Saharan dust deposition in the Carpathian Basin and its possible effects on interglacial soil formation. Aeolian Research 22. pp. 1-12. DOI

Újvári, G., Kok, J.F., Varga, Gy., Kovács, J. (2016). The physics of wind-blown loess: Implications for grain size proxy interpretations in Quaternary paleoclimate studies. Earth-Science Reviews 154. pp. 247-278. DOI

Projektek

POST-COVID2021-29: Levegőkörnyezeti változások a COVID-szankciók függvényében, Eurázsia különböző földrajzi régióiban

FK138692: Nagyméretű szaharai porszemcsék Európában: változó klíma vagy pontatlan elemzések?

KH130337: Recens szaharai por granulometriai elemzése

K120620: Paleokörnyezet-rekonstrukció hullóporos eredetű üledékek szemcseméret és szemcsealak elemzése alapján