Tovább

Munkatársak - Jakab GergelyJakab Gergely

tudományos főmunkatárs

https://orcid.org/0000-0001-5424-1983

Természetföldrajzi kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1478
 jakab.gergely csfk.org


Kutatási terület
Talajerózió, szelektív erózió, vízgazdálkodás, térinformatika, talajpusztulás modellezése, talajfizika

Tudományos fokozat
2009: PhD (Földtudományok), ELTE
2017: habilitált doktor - Földtudományok, ELTE

Végzettség
MSc. Veszprémi Egyetem - Mezőgazdaságtudományi Kar (Georgikon) Agrármérnök szak, 1997

Tudományos társasági tagság
European Society for Soil Conservation (ESSC)
MAE Magyar Talajtani Társaság
MTA köztestületi tag
International Atomic Energy Agency (szakértő)

Tanulmányi ösztöndíjak
2003. COST STSM Fellowship: Talajtani és Ökológiai Intézet Firenze, Olaszország
2015-2018: Bolyai János Kutatói Ösztöndíj

Oktatási tevékenység
ELTE TTK Földrajz és Földtudományi Intézet, Környezet és Tájföldrajzi Tanszék. Honlap
címzetes egyetemi docens


Jakab Gergely - válogatott publikációk


Jakab G, Németh T, Csepinszky B, Madarász B, Szalai Z, Kertész Á. The influence of short term soil sealing and crusting on hydrology and erosion at Balaton Uplands, Hungary. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 8: (1) pp. 147-155. (2013)

Jakab G, Szalai Z, Kertész Á, Tóth A, Madarász B, Szabó Sz. Biological geotextiles against soil degradation under subhumid climate: a case study CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 7: (2) pp. 125-134. (2012) IF: 1.450

Kertész Á, Szalai Z, Jakab G, Tóth A, Szabó Sz, Madarász B, Jankauskas B, Guerra A, Bezerra J F R, Panomtaranichagul M, Chau Thu D, Yi Z. Biological geotextiles as atool for soil moisture conservation. LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 22:(5) pp. 472-479. (2011) IF: 1.402

Centeri Cs, Jakab G, Szalai Z, Madarász B, Sisák I, Csepinszky B, Bíró Zs. Rainfall simulation studies in Hungary In: Fournier A J (szerk.). Soil erosion: causes, processes and effects. New York; Basel: Nova Science Publishers Inc., 2011. pp. 177-218. (Environmental science, engineering and technology) (ISBN:978-1-61761-186-5)

Bhattacharyya R, Fullen M A, Booth C A, Kertész Á, Tóth A, Szalai Z, Jakab G, Kozma K, Jankauskas B, Jankauskiene G, Bühmann C, Paterson G, Mulibana E, Nell J P, Van der Merwe G M E, Guerra A J T, Sathler R, Bezerra J F R, Peres S M, Yi Z, Yongmei L, Li T, Panomtarachichigul M, Peukrai S, Thu D C, Cuong T H, Toan T T. Effectiveness of biological geotextiles for soil and water conservation in different agro-environments LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 22:(5) pp. 495-504. (2011) IF: 1.402

Szalai Z, Balogh J, Jakab G. Erózióbecslés változó klimatikus viszonyok között KLÍMA-21 FÜZETEK 62: pp. 75-80. (2010)

Jakab G, Kertész Á, Szalai Z. Scale dependence of gully investigations FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 59:(3) pp. 319-330. (2010)

Centeri Cs, Barta K, Jakab G, Szalai Z, Biró Zs. Comparison of EUROSEM, WEPP, and MEDRUSH model calculations with measured runoff and soil-loss data from rainfall simulations in Hungary. JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE-ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENERNAHRU 172:(6) pp. 789-797. (2009) IF: 1.595

Szűcs P, Csepinszky B, Sisák I, Jakab G. Rainfall simulation in wheat culture at harvest. CEREAL RESEARCH COMMUNICATIONS 34:(1) pp. 81-84. (2006) IF: 1.037

Jakab G, Szalai Z. Barnaföld erózióérzékenységének vizsgálata esőztetéssel a Tetves-patak vízgyűjtőjén. TÁJÖKOLÓGIAI LAPOK 3:(1) pp. 177-189. (2005)Jakab Gergely - projektek


 • NVKP_16-1-2016-0003: A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések (2016-2019), http://geohidrobma.mtafki.hu

 • BORASSUS The Environmental and Socio-economic Contribution of Palm Geotextiles to Sustainable Development and Soil Conservation. EU FP6 INCO-CT-2005-510745. (2005-2008) http://www.borassus-project.net/

 • A lineáris erózió domborzatformáló és környezetalakító szerepe Magyarországon (2003 - 2005)

 • A talajeróziós folyamatok által okozott talaj- és tápanyagveszteség becslése a Balaton déli vízgyűjtőterületén, Talajeróziós megfigyelések és mérések a Tetves-patak völgyében (1998-2001)

 • Abiotikus tényezők szerepe a felvehető nyomelem-tartalom alakításában, ártéri ökotópok esetében (2002-2005)

 • COST Action 623 (1997 - 2003) Soil Erosion and Global Change)

 • COST Action 634 (2005 - 2008) 'On- and Off-site Environmental Impacts of Runoff and Erosion'

 • Erodálhatósági vizsgálatok eső-szimulátorral a Balaton vízgyűjtőjében (1996-1999)

 • Felszíni földtani kutatások Bátaapáti (Üveghuta) térségében (2002-2004)

 • Mecsekérc Rt. Pellérdi Urániszap tározó erózióveszélyeztetettségi vizsgálatai (2000)

 • OMFB (Oktatási Minisztérium, Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság) - Magyar - Dél-afrikai kormányközi TÉT együttműködés, (2003-2005). Az árkos erózió és a környezeti tényezok közötti kapcsolat összehasonlító vizsgálata Magyarországon és Dél-Afrikában és az ellene való védekezés

 • Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tározó biztonsági vizsgálatai; (2000- )

 • Recens természetföldrajzi folyamatok (talajerózió) és környezetszennyezés a Balaton déli vízgyűjőojén (1997-2000)

 • Talajeróziós vizsgálatok az MTA FKI csákvári eróziós állomásán (1999-2001)

 • Spatial variability of eroded and deposited soil organic carbon (2012-2014) OTKA PD100929

 • The role of gully erosion in the present-day relief development of Hungary OTKA K-76434 (2009-2013)

 • Effects of wetland mosaics on spatial pattern and temporal dynamics of iron budget OTKA K- 100180