Next

Földrajzi Értesítő

ISSN 0015-5403, E-ISSN 2064-5139

FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ
2008


2008. LVII. 1-2.

CONTENT


In memoriam András Rónai

DÖVÉNYI Zoltán
Előszó
[PDF~134 KB]
7-8.
DÖVÉNYI Zoltán
Rónai András - vázlatos pályakép
[PDF~3.67 MB]
9-20.
21-38.
HAJDÚ Zoltán
Rónai András, a politikai földrajzos
[PDF~705 KB]
39-54.
KOCSIS Károly
Rónai András, az etnikai földrajzos
[PDF~5.76 MB]
55-70.
71-75.
KUTI László
Rónai András, a geológus
[PDF~2.68 MB]
77-88.
89-95.
97-109.Other studies

SCHWEITZER Ferenc - BALOGH János - KIS Éva
Hullámterek vizsgálata a Dél-Alföldön
[PDF~3.68 MB]
111-123.
125-134.
SZALAI Zoltán - NÉMETH Tibor
Elemi táji mintázatok hatása talajkémiai paraméterekre
[PDF~652 KB]
135-146.
BÁDONYI Krisztina - MADARÁSZ Balázs - KERTÉSZ Ádám - CSEPINSZKY Béla
A talajművelési módok és a talajerózió kapcsolatának vizsgálata zalai mintaterületen
[PDF~1.74 MB]
147-167.
169-184.
185-211.
213-227.
229-241.Literature

SZABÓ Balázs
Timár Judit-Velkey Gábor: Várossiker alföldi nézőpontból
[PDF~175KB]
75-76.
TINER Tibor
T. Mérey Klára: A Dél-Dunántúl földrajza katonaszemmel a 19. század elején
[PDF~188 KB]
95-96.
SZALAI Zoltán
Fekete Gábor-Varga Zoltán szerk.: Magyarország tájainak növényzete és állatvilága
[PDF~192 KB]
227-228.
2008. LVII. 3-4.


CONTENT


Studies

FÁBIÁN Szabolcs Ákos - KOVÁCS János - VARGA Gábor
Az atkári késő-miocén csontleletről
[PDF~1 MB]
249-255.
KOVÁCS István Péter
Újabb adatok a Somló felszínfejlődéséhez
[PDF~1.5 MB]
257-271.
GYENIZSE Péter - SZABÓ-KOVÁCS Bernadett
A természeti környezet és a település kölcsönhatása Komló példáján
[PDF~820 KB]
273-288.
RONCZYK Levente - MILICS Gábor
Antropogén hatások vizsgálata a Pécsi-víz forrásvidékén
[PDF~1.4 MB]
289-297.
299-311.
313-333.
335-363.
365-388.
SZEPESI Gábor
A politikai akarat mint a magyarországi városodás befolyásoló tényezője

[PDF~320 KB]
389-398.
UZZOLI Annamária
Az egészségi állapot világméretű különbségei

[PDF~360 KB]
399-415.
KALMÁR Gabriella - BEKE Szilvia
Az orvosi diagnosztikai laboratóriumi ellátórendszer területi sajátosságai Magyarországon

[PDF~570 KB]
417-433.
SZABÓ Attila
A trianoni Magyarország „kultúrgeográfiai térképe”

[PDF~1 MB]
435-449.
BORSOS Árpád
A hangosfilm elterjedése és hatása a mozihálózatra Magyarországon

[PDF~760 KB]
451-467.
IRIMIÁS Anna
A Budapesten élő kínai közösség

[PDF~930 KB]
469-484.Chronicle

TINER Tibor
Dövényi Zoltán 60 éves
[PDF~230 KB]
433-434.
449-450.Literature

485-488.
489-492.
TAKÁCS Gyula
Woodward, R.: Military Geographies
[PDF~250 KB]

492-497.
GÖRCS Noémi Lívia
Zepp, H.: Geomorphologie - Eine Einführung
[PDF~250 KB]
497-499.
499-502.
503-506.