Next

Földrajzi Értesítő

ISSN 0015-5403, E-ISSN 2064-5139

GEOGRAPHICAL BULLETIN
1993
1993. XLII. ÉVFOLYAM 1-4. FÜZET

TARTALOM


Az Intézeti Tudományos Nap előadásai

7-14.
15-22.
23-26.
RÉTVÁRI László
Természeti erőforrásaink struktúraváltozása
[PDF~730 KB]
27-33.
BECSEI József
A tanya-fogalom tartalmáról
[PDF~580 KB]
35-40.
KOVÁCS Zoltán
A társadalmi-gazdasági átalakulás hatása Budapest városfejlődésére
[PDF~2 MB]
41-49.
TÓZSA István
Vállalkozói térinformatikai rendszer
[PDF~3.4 MB]
51-57.
BASSA László
Kelet-Közép-Európa környezetgazdálkodási térképe
[PDF~1.4 MB]
59-66.
IVÁN László
Külföldi érdekeltségű vegyesvállalatok létesítésének területi vonatkozásai Magyarországon
[PDF~3.8 MB]
67-77.
TINER Tibor
A személygépkocsi-ellátottság területi különbségeinek alakulása Magyarországon
[PDF~2.4 MB]
79-91.Egyéb értekezések

93-110.
BALLA Zoltán - MAROSI Sándor - SCHEUER Gyula - SCHWEITZER Ferenc - SZEIDOVITZ Győző
A Paksi Atomerőmű földrengéskockázatával kapcsolatos szerkezeti és geomorfológiai vizsgálatok
[PDF~16.3 MB]
111-140.
LÓCZY Dénes - SZALAI László
A természeti környezet dinamikájának minősítése
[PDF~1.6 MB]
141-151.
RÉTVÁRI László - SOMOGYI Sándor
Az Alcsi-Holt-Tisza környezetének ökológiai jellemzői (a vízi környezet rekreációs célú minősítése)
[PDF~5.5 MB]
153-176.
KIMERLING, J.A. - TÓZSA István
EMAP - Magyarországra
[PDF~7.8 MB]
177-191.
BECSEI József
Mezőhegyes településmorfológiai jellemzői
[PDF~2.8 MB]
193-223.
KISS Éva
A budapesti ipar szervezeti felépítése és néhány jellemzője
[PDF~3.2 MB]
225-241.Vita

242-243.Szemle

Violett REY
Kelet-Európa után?
[PDF~1.1 MB]
244-252.
PÉCSI Márton - KERESZTESI Zoltán - BASSA László
Az Északi-félteke ősföldrajzi atlasza
[PDF~2 MB]
253-262.
BASSA László
Falusi térségek átformálódása Izraelben
[PDF~1.3 MB]
263-275.
Marek POTRYKOWSKI
Távközlés és közlekedés
[PDF~780 MB]
276-281.
ABONYI Gyöngyi
Külkereskedelmünk átalakulásának jellemző vonásairól
[PDF~890 MB]
282-290.Krónika

57-58.
LÓCZY Dénes
Beszámoló az osztrák-magyar geomorfológiaiés tájökológiai szimpóziumról
[PDF~230 KB]
77-78.
KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona
A Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) Environmental Changes in Karst Areas munkacsoportjának olaszországi ülése
[PDF~290 KB]
92.; 110.
LÓCZY Dénes
Beszámoló a "Hegyvidéki folyók dinamikája és geomorfológiája" c. konferenciáról: Benediktbeuern, Bajrosország, 1992. jún. 8-15.
[PDF~220 KB]
151-152.
CSORBA Péter
"Geotechnika" kiállítás Kölnben
[PDF~330 KB]
252.; 281.; 290.
MAROSI Sándor
Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet 1991. évi tevékenysége
[PDF~3.3 MB]
291-320.Irodalom

14.
33-34.; 40.
50.
191-192.; 224.