Next

Földrajzi Értesítő

ISSN 0015-5403, E-ISSN 2064-5139

GEOGRAPHICAL BULLETIN
1990
1990. XXXIX. ÉVFOLYAM 1-4. FÜZET

CONTENTS


Studies

7-27.
29-54.
55-69.
LÓCZY Dénes - BALOGH János
Ökofáciesek térképezése dunai ártéren
[PDF~3.9 MB]
71-80.
PAPP Zoltán
A vulkáni hamufelhő által a Föld felszínén okozott sugárzási hőveszteség számítási modellje
[PDF~2 MB]
81-88.
LOVÁSZ György
Az Észak-magyarországi-középhegység középtájainak természeti-környezeti adottságai
[PDF~1.2 MB]
89-101.
BALOGH János - SCHWEITZER Ferenc - TINER Tibor
Az Ófalu mellé tervezett radioaktív-hulladék lerakóhely földrajzi környezete
[PDF~17.8 MB]
103-131.
NEMES NAGY József
Területi kiegyenlítődés és differenciálódás Magyarországon
[PDF~2.3 MB]
133-149.
CSAPÓ Tamás
Nagykanizsa funkcionális morfológiája
[PDF~8.5 MB]
151-173.
RABÓCZKI Rita - POMÁZI IStván - ZSIKLA György
A környezet és a gazdaság kapcsolatának néhány kérdése: (problémák, feladatok, megoldási lehetőségek)
[PDF~2.3 MB]
177-189.Brief information

191-195.
PROKSZÁNÉ PAPLÓGÓ Zsuzsanna - SZÁNIEL Imre
A fontosabb kukorica hibridek minőségi tulajdonságainak alakulása földrajzi tájanként
[PDF~4 MB]
196-205.Review

207-220.
BASSA László
A kurszki atomerőmű-hatásterület dinamikus állapotának komplex tájgeokémiai térképezése
[PDF~240 KB]
221-222.Chronicle

223-248.
KERTÉSZ Ádám
Beszámoló az IGU 1988. évi ausztráliai kongresszusáról
[PDF~280 KB]
249-250.
BASSA László
Šumava '88
[PDF~280 KB]
251-252.
LÓCZY Dénes
Talajvédelmi szimpózium Coventry-ben
[PDF~260 KB]
252-253.
TINER Tibor
Tudományos tanácskozás Hollandiában a falusi térségek átalakulásáról
[PDF~420 KB]
253-255.
LÓCZY Dénes
A 2. Nemzetközi Geomorfológiai Konferencia (Frankfurd am Main, 1989. szept. 3-9.)
[PDF~420 KB]
256-258.
DÖVÉNYI Zoltán
Alfred von Känel (1934-1987)
[PDF~120 KB]
259.
SZABÓ József
Tanítványi búcsú Kádár Lászlótól
[PDF~130 KB]
260.
SIMONFAI Lászlóné
Számítógépes szakirodalmi tájékoztatás az MTA FKI könyvtárában
[PDF~120 KB]
261.Literature

27-28.
ENYEDI György
Jancar,B.: Environmental management in the Soviet Union and Yugoslavia: structure and regulation in federal communist states
[PDF~220 KB]
69-70.
KOVÁCS Zoltán
Smith,N.-Williams,P. (eds.): Gentrification of the city
[PDF~150 KB]
102.
ABONYINÉ PALOTÁS Jolán
Vuics Tibor: A magyar agrárgazdaság alapvető kérdései
[PDF~110 KB]
132.
KOCSIS Károly
Trjosnyikov,A.F. (főszerk.): Geograficseszkij enciklopegyicseszkij szlovar
[PDF~100 KB]
150.
TELLER Tamásné
Fodor István-Nováky Erzsébet (szerk.): A környezetvédelem prognosztizálásának magyarországi eredményei a KGST együttműködés keretében
[PDF~400 KB]
174-176.
KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona
Ford,D.-Williams,P.: Karst geomorphology and hydrology
[PDF~150 KB]
190.