Next

Földrajzi Értesítő

ISSN 0015-5403, E-ISSN 2064-5139

GEOGRAPHICAL BULLETIN
2000
2000. XLIX. ÉVFOLYAM 1-2. FÜZET

TARTALOM


Értekezések

LOVÁSZ György
Az antropogén akkumuláció mennyiségi paramétereinek tanulmányozása a Dél-Baranyai-dombságon
[PDF~1.6 MB]
5-12.
VERESS Márton - SZABÓ Levente
Adalékok a dolomit térszínek formáinak morfogenetikájához
[PDF~4.8 MB]
13-26.
27-41.
43-58.
ANTAL Zoltán
A Fertődi Állami Gazdaság átalakulása
[PDF~4.2 MB]
59-72.
SÁGI Zsolt
A külföldi tőke szerepe a budapesti agglomerációs övezet feldolgozóipari térszerkezetének kialakításában
[PDF~7.3 MB]
73-93.
GŐCZE István
Katonaföldrajz és a multimédia
[PDF~2.7 MB]
95-104.
LÁSZLÓ György
A „Tony Garnier Tudományos Körút” Lyonban
[PDF~4.3 MB]
105-118.Vita

119-125.Szemle

127-141.
TINER Tibor
VISION PLANET - új típusú integrált területfejlesztési stratégia Közép- és Délkelet-Európára
[PDF~2.4 MB]
143-149.Krónika

150-151.
CSORBA Péter
A Táj- és Környezetföldrajzi Albizottság előadóülése az Akadémián
[PDF~1.4 MB]
151-154.Irodalom

41-42.
94.
BIDLÓ Gábor
Pécsi M. (ed.): Landform evolution studies in Hungary
[PDF~840 KB]
125-126.
TINER Tibor
Tésits Róbert-Tóth József (szerk.): Kommunikáció térben és időben : tiszteletkötet Erdősi Ferenc professzr úr 65. születésnapjára
[PDF~780 KB]
141-142.
KISS Edit Éva
Becsei J. (szerk.): Társadalomföldrajzi vizsgálatok két évezred találkozásánál
[PDF~800 KB]
155-156.
2000. XLIX. ÉVFOLYAM 3-4. FÜZET


TARTALOM


Értekezések

165-187.
FÁBIÁN Szabolcs Ákos - KOVÁCS János - VARGA Gábor
Újabb szempontok hazánk periglaciális klímájához
[PDF~580 KB]
189-204.
205-213.
215-234.
235-243.
NAGY Imre - TÉCSY Zoltán - TÓZSA István
Az alföldi települések környezetterhelésének vizsgálata
[PDF~1.4 MB]
245-263.
265-283.
285-302.Vita

303-309.
309-310.Krónika

MAROSI Sándor
Enyedi György 70 éves
[PDF~140 KB]
187-188.
243-244.
263-264.
284.
311-312.
312-314.
314-315.

Irodalom
213-214.
316-318.