Next

Földrajzi Értesítő

ISSN 0015-5403, E-ISSN 2064-5139

GEOGRAPHICAL BULLETIN
1992
1992. XLI. ÉVFOLYAM 1-4. FÜZET

TARTALOM

5-14.
14-15.
15-16.


Az Intézeti Tudományos Nap előadásai

17-22.
23-32.
33-58.
KERESZTESI Zoltán
Tematikus földrajzi térképezés az MTA FKI-ban
[PDF~700 KB]
59-65.
SCHWEITZER Ferenc
A mérnökgeomorfológiai szerepe az előtervezésben és a környezetvédelemben
[PDF~9.8 MB]
67-81.
KERTÉSZ Ádám
A természetföldrajz korszerű kutatási módszerei az MTA FKI-ban
[PDF~740 KB]
83-90.
JUHÁSZ Ágoston
Ipari térségek környezeti hatásvizsgálata és geoökológiai térképezése
[PDF~8.8 MB]
91-113.
BALOGH János - LÓCZY Dénes
A Dunakiliti víztározó megépítése utáni talajvízszint-változás hatása a Szigetköz geomorfológiai fácieseire
[PDF~6.6 MB]
115-125.
GEREI László
A Duna-Tisza közi homoktalajok termékenységének néhány problémája
[PDF~560 KB]
127-133.
KIS Éva
Granulometriai módszerek alkalmazása a magyarországi löszök összehasonlító vizsgálatában
[PDF~9.3 MB]
135-161.
SOMOGYI Sándor
Az Északi-középhegység vízgazdálkodása
[PDF~3.5 MB]
163-177.Krónika

LÓCZY Dénes
Jan De Ploey (1937-1992)
[PDF~100 KB]
114.
BERÉNYI István
A 120 éves Magyar Földrajzi Társaság töprengő köszöntése
[PDF~220 KB]
161-162.Irodalom

66.
LÓCZY Dénes
Baker, V.R.-Kocheb, R.C.-Patton, P.C. (eds.): Flood geomorphology
[PDF~240 KB]
81-82.
M. TÓTHNÉ FARSANG Andrea
Köck, H. (szerk.): A földrajztanítás alapjai
[PDF~130 KB]
126.
BERÉNYI István
DDR-Bibliographie 1984-1986 (Bibliographien zur regionalen Geographie und Landeskunde, Bd. 8.)
[PDF~110 KB]
134.
TINER Tibor
Erdősi Ferenc: Kommunikáció és térszerkezet
[PDF~270 KB]
178-179.
VUICS Tibor
Burgerné Gimes Anna: A világ mezőgazdasága (gazdaságföldrajzi áttekintés)
[PDF~120 KB]
180.