Next

Földrajzi Értesítő

ISSN 0015-5403, E-ISSN 2064-5139

GEOGRAPHICAL BULLETIN
2002


2002. LI. ÉVFOLYAM 1-2. FÜZET

TARTALOM

7-9.


Jubileumi előadások

SCHWEITZER Ferenc
50 év - eredmények és feladatok
[PDF~270 KB]
11-13.
13-16.
16-18.
ENYEDI György
A városok kulturális gazdasága
[PDF~1 MB]
19-29.Értekezések

LOVÁSZ György
A holocén felszínfejlődési folyamatok rekonstrukciója Magyarországon
[PDF~1.4 MB]
31-39.
VERESS Márton
Talaj nélküli sziklafelszínek néhány karros jelensége és az ezek hatására képződő karrformák
[PDF~17.5 MB]
41-71.
NAGY Balázs - SZALAI Zoltán
Periglaciális lejtős tömegmozgások vizsgálata a King George-szigeten (Déli Shetland-szigetek, Nyugat-Antarktisz)
[PDF~11.3 MB]
73-94.
VANCSÓ Judit
Villamosenergia-termelésünk válaszúton - a hazai erőműfejlesztések stratégiai kérdései
[PDF~5.2 MB]
95-112.
KOVÁCS Zoltán - MICHEEL, Monika - UDVARHELYI Gergely
A poszt-szocialista városok változó imázsa és a városmarketing lehetőségei Budapest és Lipcse példáján
[PDF~6.6 MB]
113-137.
EGEDY Tamás
A kelet-német és magyar lakótelepek eltérő sajátosságai : (budapesti és lipcsei esettanulmányok)
[PDF~5.5 MB]
139-150.
MICHALKÓ Gábor
Az idegenforgalmi régiók gazdaságélénkítő szerepének problematikája
[PDF~3 MB]
151-165.
SCHUBERT Géza
Logisztikai központok elhelyezkedése és működési jellemzői a magyar közlekedési hálózatban
[PDF~5.9 MB]
167-183.
BOTTLIK Zsolt
A németség etnikai térszerkezetének változásai Komárom-Esztergom megye mai területén a 18. századtól napjainkig
[PDF~4.9 MB]
185-201.
SZENYÉRI Zoltán
A Szekszárd-tolnai kistérség etnikai szerkezetének módosulásai 1941-től napjainkig
[PDF~6.3 MB]
203-219.Szemle

BÁDONYI Krisztina
Építő rombolás vagy romboló építés - a tájdegradáció két aspektusa : a nabateusok és a mezopotámiaiak öntözéses gazdálkodása
[PDF~6 MB]
221-235.
NAGY Miklós Mihály
Geográfia és hadelmélet
[PDF~1.2 MB]
237-247.Krónika

KERTÉSZ Ádám
Somogyi Sándor 75 éves
[PDF~91 KB]
72.
SZ. GYÖRFFY Sarolta - SULYOVSZKY Imre
Emléktábla avatás a 100 éve született Györffy Dezső szülőhelyén
[PDF~230 KB]
201-202.Irodalom

SZALAI Zoltán
Borhidi Attila: Gaia zöld ruhája
[PDF~90 KB]
30.
39-40.
MOSOLYGÓ László
Kovács Zoltán: Társadalomföldrajzi kislexikon
[PDF~230 KB]
137-138.
BALOGH András
Kormány Gyula: A Rétköz földrajza. A kistáj gazdaságának természeti és társadalomföldrajzi alapjai

[PDF~220 KB]
165-166.
TINER Tibor
Bora Gyula-Korompai Attila (szerk.): A természeti erőforrások gazdaságtana és földrajza

[PDF~240 KB]
183-184.
UDVARHELYI Gergely
Beluszky Pál-Kovács Zoltán-Olessák Dénes (szerk.): A terület- és településfejlesztés kézikönyve

[PDF~260 KB]
235-236.
SOMOGYI Sándor
Fodor István: Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon

[PDF~340 KB]
248-250.
TINER Tibor
Csatári Bálint (főszerk.): Alföldi Tanulmányok 2000/2001. EU és az Alföld

[PDF~180 KB]
250-251.
2002. LI. ÉVFOLYAM 3-4. FÜZET


TARTALOM


Értekezések

257-278.
279-285.
BURJÁNNÉ BOTOS Barbara
A fenntartható fejlődés nyomában
[PDF~110 KB]
287-300.
301-318.
321-346.
347-364.
MICHALKÓ Gábor
Árvíz és turizmus: a szatmár-beregi térség komplex turisztikai vizsgálata a Tisza 2001. évi áradása tükrében
[PDF~2.6 MB]
365-383.
BAJMÓCY Péter - BALOGH András
Aprófalvas településállományunk differenciálódási folyamatai
[PDF~470 KB]
385-405.Kisebb közlemények

FÁBIÁN Szabolcs Ákos - KOVÁCS János - VARGA Gábor
Újabb sivatagi fénymázas kérgek Magyarországról
[PDF~2 MB]
407-412.
413-414.Szemle

AMBRUS József - HORVÁTH Huba
Általános digitális térképészet
[PDF~11.2 MB]
415-430.
NAGY Miklós Mihály
Földrajz és történelem határán
[PDF~780 KB]
431-438.Krónika

285-286.

Irodalom

MÉSZÁROS Erzsébet
Veress Márton (szerk.): Karsztfejlődés V.
[PDF~50 KB]
318-320.
383-384.
DÖVÉNYI Zoltán
Egy lektor tűnődései
[PDF~63 KB]
405-406.
439-441.
441-442.
442-445.