Next

Földrajzi Értesítő

ISSN 0015-5403, E-ISSN 2064-5139

GEOGRAPHICAL BULLETIN
2001


2001. L. ÉVFOLYAM 1-4. FÜZET

TARTALOM

Köszöntő
[PDF~4.4 MB]
7-8.


Értekezések

9-31.
33-48.
49-61.
63-72.
73-84.
85-100.
JUHÁSZ Ágoston
A geoökológiai térképezés jelentősége a környezeti hatásvizsgálatokban
[PDF~260 KB]
101-113.
KERTÉSZ Ádám - PAPP Sándor - SÁNTHA Antal
Az aridifikáció folyamatai a Duna-Tisza közén
[PDF~220 KB]
115-126.
TÓTH Adrienn - SZALAI Zoltán - JAKAB Gergely - KERTÉSZ Ádám - BÁDONYI Krisztina - MÉSZÁROS Erzsébet
Talajpusztulás modellezése MEDRUSH modell alkalmazásával
[PDF~590 KB]
127-136.
MÉSZÁROS Erzsébet - JAKAB Gergely
Erodálhatósági értékek számítása talajtulajdonságok alapján
[PDF~440 KB]
137-142.
BERÉNYI István
Adalékok a városi élettér szociálgeográfiai felfogásához
[PDF~230 KB]
143-159.
KOCSIS Károly
Az albán kérdés etnikai és politikai földrajzi háttere
[PDF~990 KB]
161-190.
KOVÁCS Zoltán - SÁGI Zsolt - DÖVÉNYI Zoltán
A gazdasági átalakulás földrajzi jellemzői a budapesti agglomerációban
[PDF~1 MB]
191-217.
KISS Edit Éva
A kiemelt regionális centrumok ipara az ezredfordulón
[PDF~320 KB]
219-236.
TINER Tibor
A budapesti agglomeráció távközlési térszerkezete
[PDF~570 KB]
237-253.
MICHALKÓ Gábor
A magyarországi bevásárlóturizmus szociálgeográfiai vonatkozásai
[PDF~500 KB]
255-270.
EGEDY Tamás
A lakótelepek társadalmi környezetének átalakulása a rendszerváltozás után
[PDF~320 KB]
271-283.
BOTTLIK Zsolt
A német nyelvszigetek változásai a Dél-Dunántúlon
[PDF~530 KB]
285-297.Szemle

299-309.
ÁRGAY Zoltán
Természetvédelem - domborzat - geomorfológia
[PDF~260 KB]
311-319.
BÁDONYI Krisztina
A tájdegradáció napjainkban
[PDF~330 KB]
321-334.
MADARÁSZ Balázs
Települési szilárdhulladék-lerakók és környezeti problémáik
[PDF~330 KB]
335-347.
BALOGH János - di GLÉRIA Mária
Löszfeltárások laboratóriumi és paleomágneses vizsgálata az MTA FKI-ben 1970-2000 között
[PDF~900 KB]
349-359.
BASSA László - FARKAS Zoltán - KERESZTESI Zoltán
Kartográfiai munkálatok az MTA
Földrajztudományi Kutatóintézetben az 1990-es években
[PDF~970 KB]
361-372.
SIMONFAI Judit
A Kutatóintézet könyvtárának múltja és jelene
[PDF~210 KB]
373-376.Krónika

MAROSI Sándor
Száz éve született Koch Ferenc
[PDF~130 KB]
32.
MAROSI Sándor
Jakucs Pál emlékezete
[PDF~130 KB]
377.Irodalom

62.
159-160.
KISS Edit Éva
Horváth Gyula (szerk.): A régiók szerepe a bővülő Európai Unióban
[PDF~150 KB]
217-218.
DUSEK László
Kubassek János (szerk.): Érdi Krónika
[PDF~130 KB]
253-254.
BOTTLIK Zsolt
Fassmann, H-M. R.: Ost-West-Wanderung in Europa
[PDF~120 KB]
284.
CSUTÁK Máté
Kovács János-Lóczy Dénes: A vizek és az ember
[PDF~180 KB]
309-310.