Next

Földrajzi Értesítő

ISSN 0015-5403, E-ISSN 2064-5139

FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ
2005


2005. LIV. ÉVFOLYAM 1-2. FÜZET

TARTALOM


A Tisza-völgy kutatásának tudományos eredményei

ALFÖLDI László
A birodalmaktól az Európai Unióig. A Kárpát-medence vízrendszereinek történelmi áttekintése, különös tekintettel a trianoni békeszerződésre
[PDF~3.1 MB]

5-28.

BALOGH János - NAGY István - SCHWEITZER Ferenc
A Közép-Tisza mente geomorfológiai adottságainak és a hullámterek feliszapolódásának vizsgálata mintaterületeken
[PDF~8.7 MB]

29-59.
SZALAI Zoltán - BALOGHNÉ di GLÉRIA Mária - JAKAB Gergely - CSUTÁK Máté - BÁDONYI Krisztina - TÓTH Adrienn
A folyópartok alakjának szerepe a hullámtereken kiülepedő üledékek szemcse- és nehézfém frakcionációjában, a Duna és a Tisza példáján
[PDF~720 KB]
61-84.
85-109.
111-128.
MICHALKÓ Gábor
A Tisza-tó turisztikai potenciálja
[PDF~940 KB]
129-147.Egyéb értekezések

JAKAB Gergely - KERTÉSZ Ádám - PAPP Sándor
Az árkos erózió vizsgálata a Tetves-patak vízgyűjtőjén
[PDF~2.6 MB]
149-165.
BARTA Károly
A szántóföldi lefolyás-beszivárgás modellezése
[PDF~130 KB]
167-173.Irodalom

60.
TELBISZ Tamás
Veress Márton: A karszt
[PDF~37 KB]
110.
TINER Tibor
Frisnyák Sándor-Csihák György (szerk.): Gyepük, várak, erődítmények és egyéb honvédelmi létesítmények a Kárpát-medencében (895-1920)
[PDF~52 KB]
147-148.
TÁTRAI Patrik
Keményfi Róbert: A földrajzi szemlélet a néprajztudományban

[PDF~50 KB]
165-166.
2005. LIV. ÉVFOLYAM 3-4. FÜZET


TARTALOM


Értekezések

SCHWEITZER Ferenc
A Mars ventifaktjai
[PDF~980 KB]
197-207.
PINCZÉS Zoltán
A Tokaji-hegység kistájai
[PDF~500 KB]
209-241.
243-263.
265-283.
285-316.
TÁTRAI Patrik
A Nyitrai járás etnikai földrajza
[PDF~870 KB]
317-344.
345-364.
365-376.
NAGY Gábor
Mobiltelefonálási szokások az Alföldön
[PDF~400 KB]
377-392.
GERGELY Kinga
A Felső-Tiszán kialakítandó EU-konform automata felszíni vízminőségi monitoring rendszer problematikája és lehetőségei
[PDF~150 KB]
393-402.
Vita

SINHA, B. R. K.
Human migration: concepts and approaches
[PDF~120 KB]
403-414.Szemle

415-434.
435-453.Krónika

454-455.

Irodalom

207-208.
241-242.
264.
456-459.