Tovább

Munkatársak - Szeberényi JózsefSzeberényi József

tudományos segédmunkatárs

Negyedidőszak és felszínfejlődési folyamatok kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1489
 szeberenyi.jozsef csfk.org


Kutatási terület
Dunavölgy-kutatás, térinformatika

Végzettség
MSc. Pécsi Tudományegyetem - Geográfus szak (2007) OKTÁV Továbbképző Központ - Környezetvédelmi szakelőadó (1998)


Szeberényi József - válogatott publikációk


Hazai tudományos folyóiratban:

Lilla Hably - Ferenc Schweitzer - József Szeberényi (2010): The hotspring deposits near Magyarkút and their paleobotanical analysis (Börzsöny Mountains, Hungary). - Hungarian Geographical Bulletin 59 (1) pp. 3-16.

József Szeberényi (2010): Geomorphological analysis of environment of large sized boulders and grain-size analysis of gravel sheets in the Southern Börzsöny - Hungarian Geographical Bulletin 59 (4) pp. 371-393.

Szeberényi József - Schweizter Ferenc - Fábián Szabolcs Ákos - Balogh János - Kis Éva - Varga György - Viczián István (2013): Recens édesvízi mészkőképződés a Nacsagromi-patak (Szokolyai-medence, börzsöny) völgyében. Közlésre elfogadva. Tervezett megjelenés: Földrajzi Közlemények 137.

Könyvfejezet:

Balogh János - Jakab Gergely - Mészáros Erzsébet - Szeberényi József (2008): Háromdimenziós digitális terepmodell és alkalmazási lehetőségei a Hilda-völgy területére. - In: Bátaapátiban épülő radioaktívhulladék-tároló környezetföldrajzi vizsgálata, MTA-FKI, Budapest, pp. 73-82.

Schweitzer Ferenc - Kis Éva - Szeberényi József (2009): Szempontok a típusos és az ártéri löszök jellemzéséhez (Aspects to characterising of tipical and alluvial loesses) - Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor professzor 75. születésnapjára, Nyíregyháza-Szerencs. pp. 307-320.

Szeberényi József (2010): Geomorfológiai vizsgálatok a Márianosztrai-medencében. (Geomorphological analysis in the Marianosztrai Basin) - Földrajzi tanulmányok a pécsi doktori iskolából VII., Pécs, Pp. 11-23.

Schweitzer Ferenc - Szeberényi József (2013): Cianid és nehézfém-szennyezés a Tisza vízgyűjtőjén. In: Katasztrófák tanulságai - Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások, MTA-FKI, Budapest, pp. 49-60.

Szeberényi József (2013): Egy roncsvulkán világa - a Börzsönyi tájak. In: Vadregényes erdőtáj - a Börzsöny. Megjelenés alatt.

Tóth György - Szeberényi József (2013): Fakadó vizek - források, patakok a Börzsönyben - a Börzsönyi tájak. In: Vadregényes erdőtáj - a Börzsöny. Megjelenés alatt.

Hazai magyar tudományos előadás és tudományos ismeretterjesztő tevékenység:

A mellékpatakok terasszintjei és a Duna kapcsolata Verőce-Kismaros térségében. - 100 éves a jégkorszak konbferencia, Pécsi Tudományegyetem, Pécs.

Hömpölyök és a Déli-Börzsöny kavicsos előfordulásai - Geográfia 2010 V. Magyar Földrajzi Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, Pécs.

Alkalmazott geomorfológia agrogén és technogén térszíneken. - Fiatal kutatók meghallgatása, MTA Budapest.


Szeberényi József - projektekNVKP_16-1-2016-0003: A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések (2016-2019) http://geohidrobma.mtafki.hu

Szeberényi József (2010): A szobi kistérség természetföldrajzi megközelítésben. - In: Kiss Éva (témavez, szerk.): Szob a várossá válás útján - az első tíz év