Tovább

Földrajzi Értesítő

ISSN 0015-5403, E-ISSN 2064-5139

GEOGRAPHICAL BULLETIN
1995
1995. XLIV. ÉVFOLYAM 1-2. FÜZET

TARTALOM


Értekezések

5-21.
23-37.
39-51.
53-70.
SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY Klára - NAGY Miklós
A magyar katonaföldrajz alapkérdésnek változása és vizsgálati mutatói
[PDF~1.8 MB]
71-89.
GYÖRFFY János - KLINGHAMMER István
Szemléletes tematikus világtérképek vetületi fokhálózat-elforgatással
[PDF~3.2 MB]
91-100.
GÁBRIS Gyula
A paleohidrológiai kutatások újabb eredményei
[PDF~580 KB]
101-109.Kisebb közlemények

GÁBRIS Gyula - MARI László
Vízhálózat-sűrűség és éghajlat
[PDF~400 KB]
110-115.Vita

117-120.Szemle

121-137.
URBÁN György
Török idők a Vág-Nyitra-Garam-Ipoly mentén 1664 táján
[PDF~1.3 MB]
139-142.Krónika

143-147.Irodalom

21-22.
38.
70.
WILHELM Zoltán
Frisnyák Sándor (szerk.): Tállya
[PDF~340 MB]
89-90.; 100.
1995. XLIV. ÉVFOLYAM 3-4. FÜZET


TARTALOM


Értekezések

157-177.
179-192.
193-212.
213-243.
245-258.
259-271.
KLINGHAMMER István
A Kárpát régió atlasza
[PDF~700 KB]
273-279.
281-288.
289-300.

Szemle
Anatolij PETUHOV
A vepszék nagy földje
[PDF~1.2 MB]
301-311.
312-314.

Irodalom
177-178.
TÓZSA István
Jakucs László: Szerelmetes barlangjaim
[PDF~130 KB]
244.
258.
MICHALKÓ Gábor
Page, S.: Urban tourism
[PDF~210 KB]
271-272.
TÓZSA István
Erdélyi Mihály: Hydrogeology of the Hungarian upper Danube section - before and after damming the river
[PDF~110 KB]
279.
KISS Éva
Cloke, P.-Philo, Ch.-Sadler, D.: Approaching human geography: an introduction to contemporary theoretical debates
[PDF~270 KB]
280.; 311.