Tovább

Földrajzi Értesítő

ISSN 0015-5403, E-ISSN 2064-5139

GEOGRAPHICAL BULLETIN
1994
1994. XLIII. ÉVFOLYAM 1-2. FÜZET

TARTALOM

MAROSI Sándor
Olvasóinkhoz
[PDF~270 KB]
4-6.


Értekezések

7-27.
29-39.
41-55.
57-74.
CSAPÓ Tamás
A népesség területi koncentrálódása Nyugat-Dunántúlon 1869-1987 között
[PDF~5.9 MB]
75-100.
IVÁN László
Településfüldrajzi sajátosságok a dél-alföldi Duna-völgy középfalvaiban
[PDF~5.3 MB]
101-115.
RÉTVÁRI László - SÓVÁGÓ Gyula
Komárom környezetminősítő alaptérképe
[PDF~960 KB]
117-128.
Walter ZSILINCSAR
A településkép védelme
[PDF~1 MB]
129-139.Vita

141-161.Krónika

116.
MAROSI Sándor
Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet 1992. évi tevékenysége
[PDF~2.7 MB]
162-188.
John BOARDMAN
Brit-Magyar Geomorfológiai Szimpózium, Budapesten
[PDF~110 KB]
188.
MAROSI Sándor
Búcsúbeszéd dr. Ádám László sírjánál
[PDF~1.5 MB]
189-191.
KISS Éva
Beszámoló a "Fiatal vezetők fóruma a 21. század kihívásairól" című rendezvényről (Peking, Kína, 1993. augusztus 27-29.
[PDF~490 KB]
191-194.
BASSA László
Geográfusok környezeti tanácskozása Bécsben
[PDF~500 KB]
194-197.
LÓCZY Dénes
A Geomorfológusok Nemzetközi Szövetségének (IAG) 3. konferenciája (Hamilton, Kanada, 1993. augusztus 23-28.)
[PDF~370 KB]
197-199.
BODNÁR László
Udvarhelyi Károly (1903-1992)
[PDF~210 KB]
199-200.
ÚJVÁRI József
In memoriam Tulogdi János
[PDF~2.8 MB]
201-205.Irodalom

27-28.
40.
55-56.
139-140.
LÁSZLÓ Mária
Karlheinz Filipp: Geographia Teutonica (avagy hogyan emancipálható a földrajztanítás szakmája? - egy kritika didaktikai vázlata)
[PDF~500 KB]
206-209.
GOLOBICS Pál
Fischer Ferenc: A megosztott világ. A Kelet-Nyugat, Észak-Dél nemzetközi kapcsolatok fő vonásai (1941-1991)
[PDF~370 KB]
209-211.
RÉTVÁRI László
Földrajzi világatlasz
[PDF~230 KB]
211-212.
1994. XLIII. ÉVFOLYAM 3-4. FÜZET


TARTALOM


A II. Földrajzi Tudományos Nap előadásai

221-233.
JAKUCS László
A Budai-hegység hidrotermális karsztja
[PDF~3.9 MB]
235-246.
BARTA Györgyi
Budapest központi szerepe az országban
[PDF~380 KB]
247-250.
251-256.
257-263.
265-280.
PROBÁLD Ferenc - SZEGEDI Gabriella
A gazdasági társaságok elterjedése a budapesti agglomerációban
[PDF~4 MB]
281-292.

Városföldrajzi értekezések
BERÉNYI István
Előszó
[PDF~560 KB]
293-298.
299-324.
DÖVÉNYI Zoltán - IVÁN László
Budapest foglalkoztatási helyzete és annak változása
[PDF~2.8 MB]
325-350.
TÓZSA István
Egészségügyi környezetinformációs rendszer Budapesten
[PDF~2 MB]
351-363.
TINER Tibor
A városi személyközlekedés problémáinak összehasonlító földrajzi vizsgálata Bécs és Budapest példáján
[PDF~1.4 MB]
365-380.
Reinhard WießNER
A müncheni lakáspiac fejlődési tendenciái és aktuális problémái
[PDF~3.2 MB]
381-402.
IVÁN László
Egy polgárosult, hagyományőrző kisváros (Pápa) területi szerkezete és városfejlesztési gondjai
[PDF~1.4 MB]
403-417.

Vita
418-427.

Krónika
428-429.
429-438.
LÓCZY Dénes
Clifford Embleton: 1931-1994
[PDF~160 KB]
438-439.

Irodalom
RÉTVÁRI László
Németh Géza (szerk.): Földünk-környezetünk
[PDF~130 KB]
234.
256.
263-264.
TINER Tibor
Kőszegfalvi György - Sikos T. Tamás: Városok és falvak infraastruktúrája
[PDF~200 KB]
363-364.
TRÓCSÁNYI András
Héjja István - Kozma Endre - Stefancsik Ferenc: Katonaföldrajzi kézikönyv
[PDF~230 KB]
440-441.
RÉTVÁRI László
Földrajzi atlasz
[PDF~250 KB]
442-443.