Tovább

Staff members - József Szeberényi



József Szeberényi

Scientific assistant

Research Group on Quaternary and Landscape Evolution Processes


 + (36 1) 309 2600 /1489 ext.
 szeberenyi.jozsef csfk.org


Research topics:
Studies on the Danube valley, GIS

Qualification:
MSc. Geographer - University of Pécs, 2007
Environmental executive - OKTÁV Further Educational Centre, 1998


József Szeberényi - selected publications


Papers:

Lilla Hably - Ferenc Schweitzer - József Szeberényi (2010): The hot spring deposits near Magyarkút and their paleobotanical analysis (Börzsöny Mountains, Hungary). - Hungarian Geographical Bulletin 59 (1) pp. 3-16.

József Szeberényi (2010): Geomorphological analysis of environment of large sized boulders and grain-size analysis of gravel sheets in the Southern Börzsöny - Hungarian Geographical Bulletin 59 (4) pp. 371-393.

Szeberényi József - Schweizter Ferenc - Fábián Szabolcs Ákos - Balogh János - Kis Éva - Varga György - Viczián István (2013): Recens édesvízi mészkőképződés a Nacsagromi-patak (Szokolyai-medence, börzsöny) völgyében. Közlésre elfogadva. Tervezett megjelenés: Földrajzi Közlemények 137.

Book chapters:

Balogh János - Jakab Gergely - Mészáros Erzsébet - Szeberényi József (2008): Háromdimenziós digitális terepmodell és alkalmazási lehetőségei a Hilda-völgy területére. - In: Bátaapátiban épülő radioaktívhulladék-tároló környezetföldrajzi vizsgálata, MTA-FKI, Budapest, pp. 73-82.

Schweitzer Ferenc - Kis Éva - Szeberényi József (2009): Szempontok a típusos és az ártéri löszök jellemzéséhez (Aspects to characterising of tipical and alluvial loesses) - Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor professzor 75. születésnapjára, Nyíregyháza-Szerencs. pp. 307-320.

Szeberényi József (2010): Geomorfológiai vizsgálatok a Márianosztrai-medencében. (Geomorphological analysis in the Marianosztrai Basin) - Földrajzi tanulmányok a pécsi doktori iskolából VII., Pécs, Pp. 11-23.

Schweitzer Ferenc - Szeberényi József (2013): Cianid és nehézfém-szennyezés a Tisza vízgyűjtőjén. In: Katasztrófák tanulságai - Stratégiai jellegű természetföldrajzi kutatások, MTA-FKI, Budapest, pp. 49-60.

Szeberényi József (2013): Egy roncsvulkán világa - a Börzsönyi tájak. In: Vadregényes erdőtáj - a Börzsöny. Megjelenés alatt.

Tóth György - Szeberényi József (2013): Fakadó vizek - források, patakok a Börzsönyben - a Börzsönyi tájak. In: Vadregényes erdőtáj - a Börzsöny. Megjelenés alatt.



József Szeberényi - projects


2016-2019 NVKP_16_1-2016-0003: Risks of some endocrine disruptors and developments for risk mitigation in Budapest Metropolitan Region (2016-2019), http://geohidrobma.mtafki.hu

Szeberényi József (2010): A szobi kistérség természetföldrajzi megközelítésben. - In: Kiss Éva (témavez, szerk.): Szob a várossá válás útján - az első tíz év