Tovább

Staff members - Balázs MadarászBalázs Madarász

PhD, senior research fellow

https://orcid.org/0000-0003-4201-6919

Research Group for Lithosphere-Biosphere Interactions
Research group on Present-day processes in Physical Geography and Landscape Research


 + (36 1) 309 2600 /1488 ext.
 madarasz.balazs csfk.org


Research topics:
soil erosion, conservation tillage, volcanic soils,

Scientific degree:
PhD 2009 (ELTE)

Qualification:
MSc. Geography - University of Eötvös Loránd, Budapest 2000

Membership and functions in scientific societies:
Member of the Hungarian Soil Science Society, European Society for Soil Conservation (ESSC), Soil and Water Conservation Society (SWCS)


Balázs Madarász - projects


Takarónövények hatása az aggregációra, erózióra és a szén megkötésére (2022-2026) NKFIH K 143005. Témavezető

A hőmérséklet hatása eltérő növényborítottságú talajok szerves-C frakcióinak lebomlására (2019-2024) NKFIH K 132191. Részvevő kutató

Gyepes sávok szerepe a talajerózióban (2013-2015), PD OTKA 104899. Témavezető

Táji mintázatok hatása vizes élőhelyek vasháztartására (2012-2016), OTKA 100180. Résztvevő kutató

Az árkos erózió szerepe Magyarország jelenkori felszínfejlődésében (2009-2012), OTKA 76434. Résztvevő kutató

Szántásos és talajkímélő művelések talaj-vízgazdálkodási vizsgálata (2010) Syngenta. Témavezető

Managing Agricultural Runoff Generation into Surface Water (2009-2011). Koordinátor, résztvevő kutató

TRACE ELEMENT (2006-2007) Syngenta UK. Résztvevő kutató

Soil and Surface Water Protection Using Conservation Tillage in Nortern and Central Europe - (2003-2006) EU Life-Syngenta. Koordinátor, résztvevő

A lineáris erózió domborzatformáló és környezetalakító szerepe Magyarországon (2003-2005) FM. Résztvevő kutató kutató

Abiotikus tényezők szerepe a felvehető nyomelem-tartalom alakításában, ártéri ökotópok esetében (2002-2005) OTKA T38122. Résztvevő kutató

HERO(DOT) eNews, European environmental news (2001-2003), Socrates project, koordinátor. Résztvevő kutató