Tovább

Munkatársak - Tiner TiborTiner Tibor

tudományos főmunkatárs

https://orcid.org/0000-0002-3498-5851

Gazdaságföldrajzi és térségfejlesztési kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /2629
 tiner.tibor csfk.org


Kutatási terület:
A közlekedés és távközlés földrajza, regionális és településföldrajz, nagyberuházások telephelyválasztásának földrajzi feltételrendszere

Tudományos fokozat :
Habilitált Dr., SZIE, 2009
CSc. MTA 1992

Végzettség:
MSc. okl. közgazdász, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, 1977

Oktatási tevékenység:
Szent István Egyetem, Enyedi György Regionális Tudományok Doktoriskola (Gödöllő), 2012-
Selye János Egyetem (Révkomárom, SK), egyet. docens 2004-2009,
habil. egyet. docens 2010-2011.

Részvétel a hazai tudományos közéletben:
Magyar Földrajzi Társaság Felügyelő Bizottságának tagja, 2009-
Az MTA Földrajzi I Bizottságának tagja, 2005-2007
Magyar Földrajzi Társaság Választmányának tagja, 2002-2006
Az FM Földrajzinév Bizottság tagja, 1992-2008

Díjak, kitüntetések :
2009. Selye János Egyetemért Érem (Selye János Egyetem)
2006. Akadémia díj (Magyar Tudományos Akadémia)
2002. Pro Geographia díj (Magyar Földrajzi Társaság)
1992 Szádeczky-Kardoss Elemér díj (Magyar Tudományos Akadémia)


Tiner Tibor - válogatott publikációk


Könyv

Sikos T. Tamás - Tiner Tibor szerk. (2010) : Cégek célkeresztben: vállalkozások a szlovák-magyar határ mentén. Komárno, Selye János Egyetem Kutatóintézete, 250 p.

Sikos T., Tamás and Tiner, Tibor eds. (2008) : One town - two countries. Komárom-Komárno. Research Institute of. J. Selye Univ, Komárno, Slovakia, 109 p.

Könyvfejezet

Erdősi Ferenc - Tiner Tibor (2012): A Kárpát-medence közlekedése és távközlése. In: Dövényi Z. szerk.: A Kárpád-medence földrajza. Budapest, Akadémiai Kiadó, 947-965.

Tiner Tibor (2011): Távközlés. In: Kocsis K. szerk.: Magyarország térképekben. Budapest, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 197-202.

Tiner Tibor (2010): Budapest távközlése az ezredfordulón. - In: A "világváros" Budapest két századfordulón. / szerk. Barta Györgyi - Keresztély Krisztina - Sipos András. Budapest, Napvilág Kiadó, 227-243.

Kocsis, Károly -Tiner, Tibor. (2008): Geopolitics of energy and the East Central European countries. - In: Dimensions and trends in Hungarian geography. Studies in Geography in Hungary 33. / eds.: Kertész, Ádám, Kovács, Zoltán - Budapest : Geogr. Research Institute of HAS, 169-191.

Tiner Tibor (2007): Távol az artériáktól - főút nélküli új kisvárosok a magyar településállományban. - In: A társadalomföldrajz világai. Tiszteletkötet Becsei József 70. születésnapjára /szerk.: Pál Viktor, Kovács Csaba - Szeged : Szegedi Tudományegyetem 164-178.  

Tiner Tibor (2006) : A közlekedési kapcsolatok szerepe Budapest nemzetközi jellegének erősítésében. - In: A népességtől a természeti erőforrásokig / szerk.: Kiss Edit Éva. - Sopron : Nyugat-Magyarországi Egyetem, 189-208

Tiner, Tibor (2005): Transport development perspectives for the Slovakian-Hungarian borderline. Case Studies, 2. Komárno. J. Selye University, Research Institute.. 22 p.

Tiner, Tibor (2007): Transport and Traffic - In: South Eastern Europe in Maps. 2nd revised and expanded edition / ed.: Kocsis, Károly - Budapest : MTA-Kossuth Kiadó, 107-125.

Tudományos közlemények

Kiss, Éva and Tiner, T ibor (2012): Depending on motorways - transport connections of Hungarian industrial parks and their enterprises. Hungarian Geogaphical Bulletin Vol. 61. No 2. 131-153.

Kiss Éva - Michalkó Gábor - Tiner Tibor (2012): Szob a várossá válás útján - az első évtized tapasztalatai. Földrajzi Közlemények. Vol. 136. No 2. 182-198.

Kiss Éva - Tiner Tibor (2012): A hazai ipari parkok közlekedési kapcsolatai. Közlekedéstudományi Szemle Vol. 62. No 6. 50-60.

Tiner Tibor (2011): Az észak-magyarország régió a változó közép-európai közlekedési térben. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek. Vol. 8. No 1. 5-17.

Tiner Tibor (2011): Az ipari parkok elérhetőségének szerepe a nemzetközi és hazai szakirodalomban. Földrajzi Közlemények. Vol . 135. No 3. 291-299.

Tiner, Tibor (2010): Far from the core - regions and industrial parks in economic shadow in Hungary . Part one, Part two. Hungarian Geographical Bulletin/Földrajzi Értesítő. Vol. 59. No. 2. 89-106, No 3. 241-254.

Tiner, Tibor (2010): Spatial diffusion of mobile telephony in Hungary Hungarian Geographical Bulletin/Földrajzi Értesítő, Vol. 59. No 1 . 35-50.

Tiner, Tibor (2008 : A mobiltelefonok elterjedési sajátosságai az Ormánság néhány törpefalvában (Spatial diffusion of mobile phones in a few hamlets of Ormánság Region, SW Hungary - Földrajzi Értesítő / Hungarian Geographical Bulletin Vol. 57. No. 1-2. 213-227.Tiner Tibor - projektek


Az ipari beruházások és közlekedési kapcsolataik térszerkezeti kihatásai OTKA, 2008-2011. Résztvevő

Magyarország kistájainak katasztere. OTKA, 2004-2007. Résztvevő

A mobilkommunikációs szolgáltatások fejlődésének területi sajátosságai Magyarországon OTKA, 2003-2007. Témavezető

Budapest nemzetközi város NKFP projekt, 2001-2004. Résztvevő

A Budapesti agglomeráció távközlési földrajza. OTKA, 1999-2002. Témavezető

Budapest távközlési földrajza c. OTKA, 1995-1998. Témavezető

Transport Geographical Conditions of Selection of Disposal Sites for Wastes with Low and Medium Level Radiation c. NAÜ projekt, 1994-1997. Résztvevő

Nagyberuházások telephelyválasztásának földrajzi feltételrendszere, GM-KHVM project, 1990-1993. Résztvevő