Tovább

Staff members - Tibor TinerTibor Tiner

senior research fellow

https://orcid.org/0000-0002-3498-5851

Urbanisation and settlement environment research group


 + (36 1) 309 2600 /2629 ext.
 tiner.tibor csfk.org


Research topics:
Geography of transport and telecommunication Regional and settlement geography Geographical conditions of site selection for large investments

Scientific degree:
Prof. Habil. 2009
CSc. 1992

Qualification:
MSc economists, Karl Marx University of Economics, Budapest , 1977

Participation in higher education:
György Enyedi Doctoral School of Regional Sciences, Szent István University , Prof. 2012-
János Selye University ( Komárno , Slovakia ) Assoc. Prof., 2004-2009, Prof. 2010-2011

Membership and functions in Hungarian scientific organisations, societies:
Supervising Committee of Hungarian Geographical Society, member, 2009-
Committee on Geography I. of HAS (Social geography), member, 2005-2007.
Elected Board of Hungarian Geographical Society, member, 2002-2006

Awards:
Pro Universitas J. Selyeho ( Selye University ), 2009
Academic Award ( Hungarian Academy of Sciences), 2006.
Pro Geographia Award ( Hungarian Geographical Society ), 2002.
Elemér Szádeczky-Kardoss Award ( Hungarian Academy of Sciences), 1992


Tibor Tiner - selected publications


Books

Sikos T. Tamás - Tiner Tibor szerk. (2010) : Cégek célkeresztben: vállalkozások a szlovák-magyar határ mentén. Komárno, Selye János Egyetem Kutatóintézete, 250 p.

Sikos T., Tamás and Tiner, Tibor eds. (2008) : One town - two countries. Komárom-Komárno. Research Institute of. J. Selye Univ, Komárno, Slovakia, 109 p.

Book chapters

Erdősi Ferenc - Tiner Tibor (2012): A Kárpát-medence közlekedése és távközlése. In: Dövényi Z. szerk.: A Kárpád-medence földrajza. Budapest, Akadémiai Kiadó, 947-965.

Tiner Tibor (2011): Távközlés. In: Kocsis K. szerk.: Magyarország térképekben. Budapest, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 197-202.

Tiner Tibor (2010): Budapest távközlése az ezredfordulón. - In: A "világváros" Budapest két századfordulón. / szerk. Barta Györgyi - Keresztély Krisztina - Sipos András. Budapest, Napvilág Kiadó, 227-243.

Kocsis, Károly -Tiner, Tibor. (2008): Geopolitics of energy and the East Central European countries. - In: Dimensions and trends in Hungarian geography. Studies in Geography in Hungary 33. / eds.: Kertész, Ádám, Kovács, Zoltán - Budapest : Geogr. Research Institute of HAS, 169-191.

Tiner Tibor (2007): Távol az artériáktól - főút nélküli új kisvárosok a magyar településállományban. - In: A társadalomföldrajz világai. Tiszteletkötet Becsei József 70. születésnapjára /szerk.: Pál Viktor, Kovács Csaba - Szeged : Szegedi Tudományegyetem 164-178.  

Tiner Tibor (2006) : A közlekedési kapcsolatok szerepe Budapest nemzetközi jellegének erősítésében. - In: A népességtől a természeti erőforrásokig / szerk.: Kiss Edit Éva. - Sopron : Nyugat-Magyarországi Egyetem, 189-208

Tiner, Tibor (2005): Transport development perspectives for the Slovakian-Hungarian borderline. Case Studies, 2. Komárno. J. Selye University, Research Institute.. 22 p.

Tiner, Tibor (2007): Transport and Traffic - In: South Eastern Europe in Maps. 2nd revised and expanded edition / ed.: Kocsis, Károly - Budapest : MTA-Kossuth Kiadó, 107-125.

Scientific articles

Kiss, Éva and Tiner, T ibor (2012): Depending on motorways - transport connections of Hungarian industrial parks and their enterprises. Hungarian Geogaphical Bulletin Vol. 61. No 2. 131-153.

Kiss Éva - Michalkó Gábor - Tiner Tibor (2012): Szob a várossá válás útján - az első évtized tapasztalatai. Földrajzi Közlemények. Vol. 136. No 2. 182-198.

Kiss Éva - Tiner Tibor (2012): A hazai ipari parkok közlekedési kapcsolatai. Közlekedéstudományi Szemle Vol. 62. No 6. 50-60.

Tiner Tibor (2011): Az észak-magyarország régió a változó közép-európai közlekedési térben. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek. Vol. 8. No 1. 5-17.

Tiner Tibor (2011): Az ipari parkok elérhetőségének szerepe a nemzetközi és hazai szakirodalomban. Földrajzi Közlemények. Vol . 135. No 3. 291-299.

Tiner, Tibor (2010): Far from the core - regions and industrial parks in economic shadow in Hungary . Part one, Part two. Hungarian Geographical Bulletin/Földrajzi Értesítő. Vol. 59. No. 2. 89-106, No 3. 241-254.

Tiner, Tibor (2010): Spatial diffusion of mobile telephony in Hungary Hungarian Geographical Bulletin/Földrajzi Értesítő, Vol. 59. No 1 . 35-50.

Tiner, Tibor (2008 : A mobiltelefonok elterjedési sajátosságai az Ormánság néhány törpefalvában (Spatial diffusion of mobile phones in a few hamlets of Ormánság Region, SW Hungary - Földrajzi Értesítő / Hungarian Geographical Bulletin Vol. 57. No. 1-2. 213-227Tibor Tiner - projects


Spatial structural impacts of industrial investments and their transport connections. OTKA (National Scientific Research Fund), 2009-2012. Participant

Cadaster of small landscapes of Hungary. NSRF, 2004-2007. Participant

Regional features in development of mobile communication in Hungary. NSRF, 2003-2007. Leader

Budapest - an international metropolis. NKFP project, 2001-2004. Participant

Telecommunication geography of the agglomeration zone of Budapest. NSRF, 1999-2002. Leader

Telecommunication geography of Budapest. NSRF, 1995-1998. Leader