Tovább

Munkatársak - Szabó BalázsSzabó Balázs

tudományos munkatárs

Várostérségi és urbanizációs kutatócsoport

https://orcid.org/0000-0001-7200-106X
https://www.researchgate.net/profile/Balazs-Szabo-7
https://mtafki.academia.edu/SzabóBalázs


 + (36 1) 309 2600 /1469
 szabo.balazs csfk.org


Kutatási terület:
Városföldrajz, urbanizáció, lakáspiac, választási földrajz

Fő kutatási témái az átalakuló városi terek és az ott zajló differenciálódási folyamatok. A társadalmi különbségek területi lenyomatát kutatja, jellemzően összehasonlító vizsgálatok formájában. Munkájának fókuszában a lakáskérdés áll, ezen belül is főként Budapest és más régióbeli nagyvárosok lakótelepeivel, az új lakóparkokkal, valamint a dinamikusan átalakuló belvárosi negyedekkel és a rozsdaövezettel foglalkozik. Részt vesz a különböző népességcsoportok lakóhelyi mobilitásának, valamint a városrészek ezzel részben összefüggő imázs-változásának kutatásában is.
Érdeklődésének másik iránya a választásföldrajz. Vizsgálatait elsősorban a nagyvárosi térségekben folytatja, ahol a lakónegyedek átalakulásával párhuzamosan változik a választói magatartás. Kutatásai kiterjednek a városi politikai mozgalmakra is.

Tudományos fokozat:
2015 - PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Földtudományi Doktori Iskola

Végzettség:
2003 MA. Politikaelmélet, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE BTK)
2002 MSc. Terület- és településfejlesztő geográfus, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE TTK)

Ösztöndíjak:
2020-23 Bolyai ösztöndíj
2018-19 Eötvös ösztöndíj (vendégkutató, LSTC, Vilnius)
2006-2007 Politikatörténeti Intézet ösztöndíj
2003-2004 Politikatörténeti Intézet ösztöndíj

Tudományos társasági tagság:
2016 - Az MTA Köztestületi tagja
2005 – A Magyar Földrajzi Társaság tagja


Szabó Balázs - válogatott publikációk


Csomós, Gy; Farkas, J Zs; Szabó, B; Bertus, Z; Kovács, Z (2023) Exploring the use and perceptions of inner-city small urban parks: A case study of Budapest, Hungary. URBAN FORESTRY & URBAN GREENING 86 Paper: 128003 DOI

Maloutas, T; Spyrellis, S-N; Szabó, B; Kovács, Z (2023) Vertical segregation in the apartment blocks of Athens and Budapest: a comparative study. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 30:1 pp. 72-90. DOI

Szabó, B; Bene, M (2023) Az 1945 előtt épült budapesti telepek lakáspiaci helyzete. TERÜLETI STATISZTIKA 63:4 pp. 492-514. DOI

Egedy, T; Szabó, B; Antypenko, H; Benkő, M (2022) Planning and architecture as determining influences on the housing market: Budapest–Csepel’s post-war housing estates. URBAN PLANNING 7:4 pp. 325-338. DOI

Kovalcsik, Tamás; Szabó, Balázs; VIDA, György; Boros, Lajos (2021) Area-based and dasymetric point allocation interpolation method for spatial modelling micro-scale voter turnout in Budapest. GEOGRAPHIA TECHNICA 16: 1 pp. 67-77. DOI

Kovács, Z; Harangozó, G; Szigeti, C; Koppány, K; Kondor, A Cs; Szabó, B (2020) Measuring the impacts of suburbanization with ecological footprint calculations. CITIES: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN POLICY AND PLANNING 101 Paper: 102715 DOI

Szabó, B; Burneika, D (2020) The impact of social structure and physical characteristics on housing estate renovation in postsocialist cities: cases of Vilnius and Budapest. GEOGRAPHIA POLONICA 93:2 pp. 229-244. DOI

Kovács, Z; Farkas, J ZS; Egedy, T; Kondor, A Cs; Szabó, B; Lennert, J; Baka, D; Kohán, B (2019) Urban sprawl and land conversion in post-socialist cities: The case of metropolitan Budapest. CITIES: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN POLICY AND PLANNING 92 pp. 71-81. DOI

Szabó, B; Bene, M (2019) Budapesti lakótelepek a panelprogram előtt és után. TERÜLETI STATISZTIKA 59:5 pp. 526-554.Szabó Balázs - projektek


2020-2024 Az erőforrás-hatékony és élhető városok fejlesztési lehetőségei Magyarországon (OTKA, K135546)

2016-2020 A fenntartható városfejlődés kihívásai Magyarországon (OTKA, K119710)

2016-2019 NVKP_16-1-2016-0003: A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések http://geohidrobma.mtafki.hu

2013-2015 A poszt-szocialista urbanizáció területi jellemzői Magyarországon (K 105534 OTKA)

2012 Residential environment in the housing estates in V4 countries and Armenia (Visegrad Fund)

2007-2011 Between Gentrification and Downward Spiral (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

2006-2008 Accommodating Creative Knowledge - Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union (Sixth Framework Programme of the EU)