Tovább

Munkatársak - Szabó BalázsSzabó Balázs

tudományos munkatárs

Várostérségi és urbanizációs kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1469
 szabo.balazs csfk.org


Kutatási terület:
Városföldrajz, urbanizáció, lakáspiac, választási földrajz

Végzettség:
MSc. Terület- és településfejlesztő geográfus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2002
MSc. Politológus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2003
PhD, Földtudományi Doktori Iskola, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015

Tudományos társasági tagság:
Magyar Földrajzi Társaság tagja, 2005-


Szabó Balázs - válogatott publikációk


Szabó B, Tátrai P.: Területi különbségek a pártpreferenciákban Szlovákiában, 1992-2010. TÉR ÉS TÁRSADALOM 25:(4) pp. 61-80. (2011)

Kovács Z, Egedy T, Szabó B.: A kreatív gazdaság földrajzi jellemzői Magyarországon: Geographical aspects of creative economy in Hungary. TÉR ÉS TÁRSADALOM 25:(1) pp. 42-62. (2011)

Szabó B.: Szociálliberális fölény a fővárosban - 2002. In: Feitl I, Ignácz K (szerk.) Önkormányzati választások Budapesten 1867-2010. Budapest: Napvilág Kiadó, 2010. pp. 264-283.

Berényi BE, Szabó B.: Housing preferences and the image of inner city neighbourhoods in Budapest. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 58:(3) pp. 201-214. (2009)Szabó Balázs - projektek


2020-2023 Budapest nem-paneles építésű lakótelepeinek társadalmi és lakáspiaci jellemzői (Bolyai János Ösztöndíj) https://mtafki.hu/kutatok/szabo/regitelep/

2016-2019 NVKP_16-1-2016-0003: A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések http://geohidrobma.mtafki.hu

2013-2015 A posztszocialista urbanizáció területi jellemzői Magyarországon (OTKA)

2012 Residential environment in the housing estates in V4 countries and Armenia (Visegrad Fund)

2007-2011 Between Gentrification and Downward Spiral (Deutsche Forschungsgemeinschaft)

2006-2008 Accommodating Creative Knowledge - Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union (Sixth Framework Programme of the EU)