Tovább

Munkatársak - Michalkó GáborMichalkó Gábor

tudományos tanácsadó

https://orcid.org/0000-0003-2495-1858

Gazdaságföldrajzi és térségfejlesztési kutatócsoport, kutatócsoport-vezető
Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA) kutatócsoport


 + (36 1) 309 2683
 michalko.gabor csfk.org


Kutatási terület:
Turizmusföldrajz, városi turizmus, bevásárlóturizmus, a turizmus humánökológiája, turizmus és életminőség, egészségturizmus, turizmus és migráció, szociálgeográfia  

Tudományos fokozat :
MTA doktora (MTA Doktori Tanács, 2009)  
Habilitáció (Debreceni Egyetem, 2006)
Földrajztudomány kandidátusa (MTA Doktori Tanács, 1998)

Végzettség:
Idegenforgalmi-szállodaipari szakközgazdász, Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, 2000  
Történelem-földrajz szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1993

Oktatási tevékenység:
Pannon Egyetem, GTK, Turizmus tanszék, egyetemi tanár

Részvétel a hazai és nemzetközi tudományos életben:
- MTA Tudományetikai Bizottság póttagja, 2023–
- Magyar Földrajzi Társaság Felügyelő Bizottság elnöke, 2021–
- NKFIH OTKA Komplex Környezettudományi Kollégium elnöke, 2022–
- Pannon Egyetem GTK Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetője, 2023–
MTA Köztestületének tagja 1999-
Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság tagja 2005-
Turizmusföldrajzi Albizottság titkára 2008-
Magyar Földrajzi Társaság tagja 1995-
IGU Study Group on "Global Change and Human Mobility"   tagja 2003-    
Societa Geografica Italiana   tagja 2008-  
Földrajzi Értesítő/Hungarian Geographical Bulletin Szerkesztőbizottsági tag 2010-  
Turizmus Bulletin Szerkesztőbizottság tagja 2004-  
Turizmus Akadémia szakkönyvsorozat alapító főszerkesztője 2004-  
Acta Geographica Debrecina-Landscape and Environment Szerkesztőbizottság tagja 2008-  
Central European Regional Policy and Human Geography Szerkesztő és tanácsadó bizottság tagja 2011-


Michalkó Gábor - válogatott publikációk


Sebrek Sz Sz, Pérez Garrido B, Michalkó G: Why are unfavorable signs of overtourism ignored by urban politics? TOURISM PLANNING AND DEVELOPMENT (2023) DOI

Michalkó G, Prorok M, Kondor A Cs, Ilyés N, Szabó T: Mobility patterns of satellite travellers based on mobile phone cellular data. HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN (2009-) 72: (2) pp. 163-178. (2023) DOI

Michalkó G, Bal D, Erdélyi É: Repositioning Budapest’s tourism milieu for a post-Covid-19 period : visual content analysis. EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM RESEARCH 32: 3204 (2022) DOI

Irimiás Anna, Mitev Ariel Zoltán, Michalkó Gábor: Narrative transportation and travel: The mediating role of escapism and immersion. TOURISM MANAGEMENT PERSPECTIVES 38: 100793 (2021) DOI

Irimiás A, Mitev A, Michalkó G: The multidimensional realities of mediatized places: the transformative role of tour guides. JOURNAL OF TOURISM AND CULTURAL CHANGE 19: (6) pp. 739-753. (2021) DOI

Zátori A, Michalkó G, T Nagy J, Kulcsár N, Balizs D: The tourist experience of domestic VFR travellers: the case of Hungary. CURRENT ISSUES IN TOURISM 22: (12) pp. 1437-1459. (2019) DOI

Michalkó G, Irimiás A, Timothy D: Disappointment in tourism: Perspectives on tourism destination management. TOURISM MANAGEMENT PERSPECTIVES 16: pp. 85-91. (2015) DOI

Michalkó G, Rátz T, Hinek M, Tömöri M: Shopping tourism in Hungary during the period of the economic crisis. TOURISM ECONOMICS 20: (6) pp. 1319-1336. (2014) DOI

Rátz T, Smith M, Michalkó G: New places in old spaces: Mapping Tourism and Regeneration in Budapest. TOURISM GEOGRAPHIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF TOURISM SPACE PLACE AND ENVIRONMENT 10: (4) pp. 429-451. (2008) DOI

Michalkó G: Tourism eclipsed by crime. JOURNAL OF TRAVEL AND TOURISM MARKETING 15: (2-3) pp. 159-172. (2004) DOIMichalkó Gábor - projektek


  • OTKA 1996-1999 Budapest idegenforgalmának szociálgeográfiai vizsgálata
  • OTKA 2000-2003 A bevásárlóturizmus regionális különbségei Magyarországon   (Zárójelentés)
  • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2000-2003. A földrajztudomány változó szerepe a turizmus tudományos megalapozásában (A turizmus ökológiája). (Kutatási terv)  
  • OTKA 2004-2006 Magyarország modern turizmusföldrajza
    (Kutatási terv) ,   (Zárójelentés)
  • MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: A turizmus és életminőség kapcsolatának területi vonatkozásai Magyarországon. 2006-2009 (Kutatási terv)  
  • OTKA Egészségturizmus és életminőség Magyarországon: az egészségorientált mobilitás társadalmi, gazdasági és környezeti problematikájának földrajztudományi szintézise. 2007-2010 (Kutatási terv)
  • OTKA Magyarország láthatatlan turizmusa: a nem konvencionális turisztikai mobilitás társadalmi, gazdasági és környezeti vonatkozásainak vizsgálata. 2012-2016 (Kutatási terv)
  • OTKA A jó hely értelmezésének földrajzi dimenziói a totális turizmus kontextusában. 2020–2025