Tovább

Munkatársak - Michalkó GáborMichalkó Gábor

tudományos tanácsadó

https://orcid.org/0000-0003-2495-1858

Térbeli mobilitás kutatócsoport, kutatócsoport-vezető
Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA) kutatócsoport


 + (36 1) 309 2683
 michalko.gabor csfk.org


Kutatási terület:
Turizmusföldrajz, városi turizmus, bevásárlóturizmus, a turizmus humánökológiája, turizmus és életminőség, egészségturizmus, turizmus és migráció, szociálgeográfia  

Tudományos fokozat :
MTA doktora (MTA Doktori Tanács, 2009)  
Habilitáció (Debreceni Egyetem, 2006)
Földrajztudomány kandidátusa (MTA Doktori Tanács, 1998)

Végzettség:
Idegenforgalmi-szállodaipari szakközgazdász, Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest, 2000  
Történelem-földrajz szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1993

Oktatási tevékenység:
Kodolányi János Főiskola , Turizmus tanszék, egyetemi tanár  
Babes-Bolyai Tudományegyetem , Földrajz Kar, vendégtanár

Részvétel a hazai és nemzetközi tudományos életben:

MTA Köztestületének tagja 1999-
Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottság tagja 2005-
Turizmusföldrajzi Albizottság titkára 2008-
MTA nem akadémikus közgyűlési képviselő 2013-  
Magyar Földrajzi Társaság tagja 1995-
MFT Gazdaság- és Társadalom-földrajzi Szakosztály titkára 1997-2009
MFT Választmányi tag 2004-
MFT Főtitkár 2009-2013    
OTKA Műszaki és Természettudományi Kollégium tagja 2010-
IGU Study Group on "Global Change and Human Mobility"   tagja 2003-    
Societa Geografica Italiana   tagja 2008-  
Magyar Szakképzési Társaság     tagja 2008-  
Földrajzi Közlemények főszerkesztője 2009-2013
Földrajzi Értesítő/Hungarian Geographical Bulletin Szerkesztőbzottsági tag 2010-  
Turizmus Bulletin Szerkesztőbizottság tagja 2004-  
Turizmus Akadémia szakkönyvsorozat alapító főszerkesztője 2004-  
Acta Geographica Debrecina-Landscape and Environment Szerkesztőbizottság tagja 2008-  
Journal of Tourism Challanges and Trends   Szerkesztőbizottság tagja 2008-
GeoJournal of Tourism and Geosites Tudományos Tanácsadótestület tagja 2008-
Central European Regional Policy and Human Geogrphy Szerkesztő és tanácsadó bizottság tagja 2011-


Michalkó Gábor - válogatott publikációk


2019 Kátay Á. – Michalkó G. – Rátz T. (szerk.): Turizmus 3.0, Orosháza-Budapest: Kodolányi János Egyetem, MTA CSFK Földrajztudományi Intézet Magyar Földrajzi Társaság, 194 p. (Turizmus Akadémia ; 10.), 2019

2012 Michalkó G: Turizmológia, Budapest: Akadémiai Kiadó, 266 p. (Turizmus szakkönyvtár), 2012

2011 Michalkó G, Rátz T: Egészségturizmus és életminőség Magyarországon, Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 179 p., 2011

2010 Michalkó G: Boldogító utazás, Budapest: MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 119 p., 2010

2009 Michalkó G, Kiss K, Kovács B, Sulyok J: The impact of tourism on subjective quality of life among Hungarian population, FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNG GEOGR BULL 58: (2) 121-136, 2009

2008 Illés S, Michalkó G: The relationships between international tourism and migration in Hungary, TOURISM GEOGRAPHIES 10: (1) 98-118, 2008

2008 Rátz T, Smith M, Michalkó G: New Places in Old Spaces, TOURISM GEOGRAPHIES 10: (4) 429-451, 2008

2007 Michalkó G: Magyarország modern turizmusföldrajza, Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 288 p. (Studia geographica), 2007

2006 Michalkó G, Rátz T: The Mediterranean Tourist Milieu, ANATOLIA 17: (1) 93-109, 2006

2005 Michalkó G: Turizmusföldrajz és humánökológia, Budapest; Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola - MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 215 p. (Turizmus akadémia; 2.), 2005

2004 Michalkó Gábor: A bevásárlóturizmus, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 104 p. 2004Michalkó Gábor - projektek


  • OTKA 1996-1999 Budapest idegenforgalmának szociálgeográfiai vizsgálata
  • OTKA 2000-2003 A bevásárlóturizmus regionális különbségei Magyarországon   (Zárójelentés)
  • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2000-2003. A földrajztudomány változó szerepe a turizmus tudományos megalapozásában (A turizmus ökológiája). (Kutatási terv)  
  • OTKA 2004-2006 Magyarország modern turizmusföldrajza
    (Kutatási terv) ,   (Zárójelentés)
  • MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: A turizmus és életminőség kapcsolatának területi vonatkozásai Magyarországon. 2006-2009 (Kutatási terv)  
  • OTKA Egészségturizmus és életminőség Magyarországon: az egészségorientált mobilitás társadalmi, gazdasági és környezeti problematikájának földrajztudományi szintézise. 2007-2010 (Kutatási terv)
  • OTKA Magyarország láthatatlan turizmusa: a nem konvencionális turisztikai mobilitás társadalmi, gazdasági és környezeti vonatkozásainak vizsgálata. 2012-2016 (Kutatási terv)