Tovább

Munkatársak - Tuza BenedekTuza Benedek

tudományos segédmunkatárs


Várostérségi és urbanizációs kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1465
  tuza.benedekcsfk.org


Kutatási terület:
Városi kulturális terek földrajza
A kulturális gazdaság földrajzai
Részvételiség a városfejlesztésben
Zenei szubkultúrák és városfejlődés kapcsolata
A kapitalista tömegkultúra hatása a városfejlődésre

Végzettség:
2017 - 2020 - BSc, Terület- és településfejlesztő geográfus, ELTE Természettudományi Kar
2020 - 2022 - MSc, Terület- és településfejlesztő geográfus, ELTE Természettudományi Kar
2022 - PhD, Földtudományi Doktori Iskola, ELTE Természettudományi Kar

Ösztöndíjak, elismerések:
2018 – ELTE Társadalomföldrajzi TDK I. hely
2019 – FiFöMa OTDK, Településföldrajz I. hely
2020/21 – Új Nemzeti Kiválóság Program Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
2020 – ELTE Társadalomföldrajzi TDK II. hely
2021 – ELTE ÚNKP Tudománykommunikációs verseny I. hely
2022/23 – Új Nemzeti Kiválóság Program Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
2023 – ELTE ÚNKP Tudománykommunikációs verseny I. hely