Tovább

Munkatársak - Mezei Gáspár AttilaMezei Gáspár Attila

kartográfus

Kartográfiai és Geoinformatikai Munkacsoport


 + (36 1) 309 2600 /2682
 mezei.gaspar csfk.org


Kutatási terület:
földrajzi nevek, történelmi térképek

Doktori téma:
Magyar és idegen nyelvű történelmi térképek feldolgozása az 1944-es erdélyi hadszíntér példáján

Végzettség:
Térképész MSc, ELTE 2016

Intézeti tevékenység :
Magyarország Nemzeti Atlaszához kapcsolódó kartográfiai feladatok
Térképszerkesztés grafikai és térinformatikai szoftverek segítségével