Tovább

Munkatársak - Erőss ÁgnesErőss Ágnes

tudományos munkatárs

https://orcid.org/0000-0002-2310-1897
https://mta.academia.edu/AgnesEross
https://www.researchgate.net/profile/Agnes_Eross2
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10015154

Etnikai- és politikai földrajzi kutatócsoport
Térbeli mobilitás Kutatócsoport
Várostérségi és urbanizációs kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1453
 eross.agnes csfk.org


Kutatási terület
Városföldrajz, etnikai földrajz, politikai földrajz, migráció.

Kutatóként elsősorban a terek és helyek jelentései és értelmezései foglalkoztatják különböző történelmi időszakokban, politikai rendszerekben, eltérő földrajzi helyeken és kultúrákban. Különösen érdeklődik a határhelyzetek és a határképzés dinamikája iránt kulturálisan sokszínű terekben. Tudományos munkáiban vizsgálja a többnemzetiségű terekben és/vagy etnikai-politikai ütközőzónákban zajló szimbolikus térhasználatokat, a nemzeti és etnikai szimbólumok térbeli megjelenítését, illetve a különböző alternatív térhasználatokat.
Emellett kutatásokat folytat a Kárpát-medencében és a visegrádi térségben zajló migrációs folyamatokról. Főként a migrációt befolyásoló nemzetpolitikák az egyéni és családi stratégiák keresztmetszetében.
Munkájában az interdiszciplinaritásra törekszik.

Tudományos fokozat
2018 - PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), Földtudományi Doktori Iskola

Végzettség
2004 - MA Történész, történelem tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar (ELTE BTK)
2007 - MSc Földrajz tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar (ELTE TTK)

Ösztöndíjak, elismerések
2020. május 1.- július 31. vendégkutató, Jagelló Egyetem, Krakkó (Jagiellonian University, Kraków, Poland). Ösztöndíj támogatója: TEMPUS Közalapítvány, Államközi Ösztöndíj

2018. október 5.-2019. július 31. vendégkutató, Centre of Migration Research, University of Warsaw, Poland (CMR UW). Ösztöndíj támogatója: International Visegrad Fund (IVF) Post-Doctoral Scholarship

2018 ösztöndíjas, CEU Summer University – ‘Territorial Sovereignty in the Age of Migration’.

2014 Pro Geographia – Magyar Földrajzi Társaság díja

2011. október 1.- 2012. július 31. vendéghallgató, Jereváni Állami Egyetem, Jereván, Örményország (Yerevan State University). Ösztödíj támogatója: International Visegrad Fund (IVF), Post-Masters Scholarship

Részvétel a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben
2018– köztestületi tag, Magyar Tudományos Akadémia, X. osztály
2018– tag, Association of Critical Heritage Studies
2009-2017 titkár, Magyar Földrajzi Társaság
2011– tag, American Association of Geographers

Vendégelőadó
− 2019: University of Warsaw
− 2018: University of Lódz
− 2018: University of Lleida
− 2018: ELTE

Lektorálás, szakértői tevékenység
− Central Eastern European Migration Review
− Miscellanea Geographica
− Hungarian Geographical Bulletin
− Studies in Ethnicity and Nationalism
− Almatourism
− Podgranicze, Polish Borderland Studies
− Földrajzi Közlemények
− Tér és Társadalom
− OTDK, NAWA - Sonata


Erőss Ágnes válogatott publikációi


https://orcid.org/0000-0002-2310-1897
https://mta.academia.edu/AgnesEross
https://www.researchgate.net/profile/Agnes_Eross2
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10015154&view=simpleList


Erőss Á. (2013): Past and present of large housing estates in Visegrad countries and Armenia. Hungarian Geographical Bulletin 62:(1) pp. 77-82.

Erőss Á. - Karácsonyi D. (ed.2011): Geography in Visegrad and neighbour countries. Budapest. 169p.

Erőss, Á. - Filep, B. - Rácz, K. - Tátrai, P. - Váradi, M. M. - Wastl-Walter, D. (2011): Tanulmányi célú migráció, migráns élethelyzetek: vajdasági diákok Magyarországon / Educational migration, living as migrants: Vojvodinian students in Hungary. Tér és Társadalom 25. 4. pp. 3-19.

Erőss, Á. - Filep, B. - Kocsis, K. - Tátrai, P. (2011): On Linkages and Barriers: The Dynamics of Neighbourhood along the State Borders of Hungary since EU Enlargement. In: Armbruster, H. Meinhof, U. H. (eds): Negotiating Multicultural Europe. Borders, Networks, Neighbourhoods. Palgrave Macmillan. Basingstoke New York. pp. 69-93.

Wastl-Walter, D. - Cvetanović, M. - Erőss, Á. - Filep, B. - Gábrity, E. - Gábrity-Molnár, I. - Kicosev, S. - Kocsis, K. - Nagy, I. - Rácz, K. - Takács, Z. - Tátrai, P. - Váradi, M. M. (2011): Transnationale Migration und grenzüberschreitende Mobilität als Einflussgrößen der Regionalentwicklung im ungarisch-serbischen Grenzraum. Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung 46. pp. 247-262.

Erőss, Á. - Tátrai, P. (2010): Ethnic features of symbolic appropriation of public space in changing geopolitical frames the case of Oradea/Nagyvárad. Hungarian Geographical Bulletin 59. 1. pp. 51-68.

Erőss, Á. - Kocsis, K. - Tátrai, P. (2010): Changing permeability different patterns of cross-border relations: Comparative research of Berehove/Beregszász (UA) and Oradea/Nagyvárad (RO). In: Filep, B. Kovács, A. Sikos, T. T. Wastl-Walter, D. (eds): Creating economic and social neighbouhoods across political borders. Selye János Egyetem. Komárno–Bern. CD-ROM.

Erőss, Á. (2010): Nemzeti szimbólumok, mint térfoglalási eszközök Cipruson. In: Geográfus Doktoranduszok X. Országos Konferenciája. SZTE TTIK Gazdaság -és Társadalomföldrajz Tanszék. Szeged. CD-ROM.

Erőss Á. - Tátrai P. - Kocsis K. (2010): A nagyváradi köztérnevek, mint a geopolitikai változások tanúi. In: Lóki J. (szerk): Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban. DE Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék. Debrecen. pp. 87-94.

Erőss Á. 2008. Changing geopolitical situations - changing geopolitical relations. The case of Berehove/Beregszász. - In: Süli-Zakar, I. (ed.): Neighbours and Partners: On the two sides of the border. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen. pp. 145-150.

Kocsis, K. - Tátrai, P. - Erőss, Á. 2009. History of the Hungarian Ethnic Mapping of Transylvania. In: Csiki, B. - Bartos-Elekes, Zs. (eds.): Descriptio Transylvaniae. Cholnoky Jenő Geographic Society - Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography. Cluj-Napoca. pp. 115-123.

Erőss, Á. - Tátrai, P. -Kocsis, K. 2009. Mapping of Symbolic Occupation of Urban Space - the Case of the Street-names in Oradea. In: Csiki, B. - Bartos-Elekes, Zs. (eds.): Descriptio Transylvaniae. Cholnoky Jenő Geographic Society - Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography. Cluj-Napoca. pp. 133-143.

Alföldi Gy., Kovács Z. (szerk.) 2008. Városi Zöld Könyv - kulcs a fenntartható városhoz/Urban Green Book - Key to a Sustainable City. Építésügyi Tájékoztatási Hivatal, MTA FKI, Rév8 Zrt. Budapest. 2008. 195p. - In: Földrajzi Közlemények 2008. 132. évf. 2. sz. pp. 237-238.

Costa, C.S: et al. (2008, eds.): GreenKeys at Your City: A Guide for Urban Green Quality. Leibniz Institute of Ecological and Regional Development, Dresden. In: Hungarian Geographical Bulletin. 58/1. 69-70.Erőss Ágnes - projektek


Hazai projektek:

 • A kárpátaljai magyar szórvány demográfiai felmérése. (2018)
  • Résztvevő kutató
  • Támogató: BGA Zrt.

 • SUMMA 2017: A kárpátaljai magyarság demográfiai felmérése. (2017)
  • Résztvevő kutató
  • Támogató: BGA Zrt.

 • Spatial characteristics of post-socialist urbanization in Hungary. (2013-2016)
  • Résztvevő kutató
  • Támogató: OTKA

Nemzetközi projektek: