Tovább

Munkatársak - Egedy TamásEgedy Tamás

tudományos főmunkatárs

https://orcid.org/0000-0003-3929-8425

Várostérségi és urbanizációs kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1460
 egedy.tamas csfk.org


Kutatási terület:
Városföldrajz, városrehabilitáció, városi életterek épített és társadalmi környezetének átalakulása , nagyvárosi lakótelepek, kreatív gazdaság Magyarországon és Budapesten

Tudományos fokozat:
Dr. habil. ELTE 2010
PhD. ELTE 2002

Végzettség:
MSc. Biológia-Földrajz szakos középiskolai tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1995

Tudományos testületi tagság:
MTA Tudományos Köztestület, 2002-

Tudományos társasági tagság:
Magyar Földrajzi Társaság, 2002-

Oktatási tevékenység:
Budapesti Gazdasági Főiskola (2003 - Geographie - Tourismusgeographie), c. főiskolai tanár

Szerkesztői tevékenység:
Földrajzi Közlemények felelős szerkesztője

Szakmai önéletrajz
:
letöltés

Személyes honlap:
www.varosrehabilitacio.net


Egedy Tamás válogatott publikációi


 1. Egedy T, Redmond D, Ehrlich K.: Urban regeneration and housing as potential tools for enhancing the creative economy. In: Musterd S, Kovács Z (szerk.) Place-making and policies for competitive cities. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. pp. 127-147.

 2. Egedy T.: The effects of global economic crisis in Hungary. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 61:(2) pp. 155-173. (2012)

 3. Egedy T.: Strategic and socio-economic implications of urban regeneration in Hungary. In: Csapó T, Balogh A (szerk.)
  Development of the Settlement Network in the Central European Countries: Past, Present, and Future. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2012. pp. 146-160.

 4. Egedy T.: Kreatív cégek és menedzserek Budapesten. In: Berghauer S, Dnyisztrjanszkij M, Fodor Gy, Gönczy S, Izsák T, Molnár J, Molnár DI (szerk.) Társadalomföldrajzi kihívások a XXI. század Kelet-Közép Európájában = Social'no-geografični vikliki u Shidno-Central'nij Evropi na počatku XXI stolittâ : mižnarodna naukova geografična konferenciâ = Social geographical challenges in the Eastern Central Europe of the XXI. century: nemzetközi földrajzi konferencia = international geographical conference. Beregszász: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2012. pp. 62-69.

 5. Egedy T.: A gazdasági válság hatásai városon innen és túl. TERÜLETI STATISZTIKA 15:(4) pp. 335-352. (2012)

 6. Egedy T.: A gazdasági válság hatása a nagyvárosok versenyképességére Magyarországon. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 136:(4) pp. 420-438. (2012)

 7. Kovács Z, Egedy T, Szabó B.: A kreatív gazdaság földrajzi jellemzői Magyarországon: Geographical aspects of creative economy in Hungary. TÉR ÉS TÁRSADALOM 25:(1) pp. 42-62. (2011)

 8. Egedy T, Kovács Z.: Budapest as a destination of migration: the view of transnational creative workers. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 60:(2) pp. 161-188. (2011)

 9. Stryjakiewicz T, Burdack J, Egedy T.: Institutional change and new development paths: Budapest, Leipzig, Poznan, Riga and Sofia. In: Musterd S, Murie A (szerk.) Making Competitive Cities. Oxford: Wiley, 2010. pp. 93-112.

 10. Egedy T.: Németország. In: Tóth J (szerk.) Világföldrajz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010. pp. 767-785.


Egedy Tamás - projektek


Hazai projektek

NVKP_16-1-2016-0003: A budapesti várostérség tisztított és nem tisztított kommunális szennyvizeiben található egyes EDC szermaradványok vízminőségi, ökológiai és élelmiszer-biztonsági kockázatai és kockázatcsökkentő fejlesztések (2016-2019) http://geohidrobma.mtafki.hu

"A nagyvárosi lakótelepek komplex társadalomföldrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken" (1999-2001)
A kutatás elsődleges célja az volt, hogy a lakótelepi generációk épített, társadalmi és természeti környezetének alapvető hasonlóságait és különbségeit budapesti mintaterületeken végzett kvantitatív és kvalitatív vizsgáltai módszerek alkalmazásával feltárjuk, illetve a kapott eredmények segítségével meghatározzuk e generációk fejlődési irányait és annak alternatív lehetőségeit.

Csepel Városközpont városrehabilitációs stratégiai programjának kidolgozása (2002)
A MaHill Mérnökiroda által elkészített Csepel rehabilitációs városfejlesztési stratégiai programjához a paneles lakótelepek társadalmi környezetéről és problémáiról készült háttértanulmányt, külön kiemelve helyi társadalom aktuális fejlődési tendenciát Csepelen. A stratégiát 2007-ben a szakértői csoport továbbfejlesztette, ennek során társadalomfejlesztési stratégiát dolgoztunk ki a Városközpont területére.

"A városrehabilitáció és a bérlakásprogramok hatása a lakásmobilitásra és a társadalom mozgásfolyamataira" (2002-2004)
Az OTKA Posztdoktori Kutatás célja az volt, hogy fővárosi és vidéki nagyvárosi mintaterületen kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerekkel feltárja a városrehabilitációs és bérlakásépítési tevékenység lakás- és népességmobilitásra gyakorolt hatásait, térbeli vonatkozásait, s ezeket a folyamatokat modellezze. A kutatás kiemelt célja volt, hogy a gyakorlati szakemberek és a döntéshozók számára olyan ténylegesen és interdiszciplinálisan alkalmazható eredményeket produkáljon és modellt dolgozzon ki, amelyek megkönnyítik és elősegítik a városfejlesztési és tervezési tevékenységet.

"Városrehabilitációs programok hatása a nagyvárosi népesség életminőségére Magyarországon" (2005-2009)
Az OTKA (K63637) és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj által finanszírozott kutatás keretében Budapesten és az eltérő fejlettségű régiók nagyvárosaiban a városmegújítási stratégiákat és beavatkozásokat, illetve azok életminőségre gyakorolt hatásait vizsgálom. A kutatás célja, hogy feltárja a hazai, eltérő fejlettségű régiók nagyvárosainak városfelújítási programjaiban és stratégiájában tapasztalható hasonlóságokat és különbségeket, felderítse, hogy ezek a programok hogyan érvényesülnek eltérő karakterű városrészekben, illetve milyen hatással vannak a helyi társadalom életkörülményeire és életminőségére.

Nemzetközi projektek

"Vergleichende Analyse der Stadtentwicklung in Budapest und Leipzig im Prozess der Transformation" (Budapest és Lipcse összehasonlító városfejlődési vizsgálata a rendszerváltozás tükrében) (1998-1999)
A DAAD-MÖB német-magyar kutatás a magyar főváros és a szászországi nagyváros fejlődését tárta fel összehasonlító elemzések segítségével. A projekten belül a nagyvárosi lakótelepek épített, társadalmi és természeti környezetét vizsgáltam.

"Neighbourhood Housing Models" - Evaluating housing and neighbourhood initiatives to improve the quality of life of deprived urban neighbourhoods and assessing their their transferability across Europe (A hátrányos helyzetű lakónegyedekben az életminőség javítását célzó lakáspiaci és lakónegyedi kezdeményezések értékelése) (2001-2004)
Az Európai Unió 5. Keretprogramja által támogatott nemzetközi kutatás 8 európai ország vizsgálta és elemezte a hátrányos helyzetű lakónegyedekben a lakáshelyzet javítását célzó beavatkozásokat, valamint a lakónegyedek megújulását célzó innovatív városrehabilitációs beavatkozásokat, illetve összegyűjtötte a városfelújítási folyamatok legfontosabb európai tapasztalatait.

"Greenkeys - Urban Green as a key for sustainable cities" (Városi zöldterületek, mint a fenntartható városi fejlődés kulcsa) (2005-2008)
Az Európai Unió Interreg CADSES IIIB programja, valamint a VÁTI által társfinanszírozott kutatási projekt célja a városi zöldterületek fejlesztése és vizsgálata, zöldterületi stratégiák és komplex beavatkozások kidolgozása a fenntartható településfejlődés érdekében.

"Accommodating Creative Knowledge - Competitiveness of European Metropolitan Regions within the Enlarged Union" (A kreatív tudás befogadása - Az európai nagyvárosi régiók versenyképessége a kibővült Unión belül) (2006-2010)
Az Európai Unió 6. Keretprogramja által finanszírozott, 13 európai nagyváros részvételével folyó kutatási projekt célja a "kreatív osztály" és a "kreatív gazdaság" helyzetének feltárása az európai nagyvárosokban, illetve annak kutatása, hogy a kreativitás, az innovatív és tudásintenzív gazdasági ágazatok milyen szerepet játszanak az európai városok versenyében.