Tovább

Munkatársak - Erőss ÁgnesErőss Ágnes

tudományos segédmunkatárs

https://orcid.org/0000-0002-2310-1897

Etnikai- és politikai földrajzi kutatócsoport
Térbeli mobilitás Kutatócsoport
Várostérségi és urbanizációs kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1453
 eross.agnes csfk.mta.hu


Kutatási terület
Etnikai földrajz, kulturális földrajz, szimbolikus földrajz, határkutatás, migráció, transznacionalizmus

Végzettség
MSc. Földrajz tanár szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2007
MA. Történelem szak, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2004

Tudományos társasági tagság
Magyar Földrajzi Társaság, 2008-


Erőss Ágnes válogatott publikációi


Erőss Á. (2013): Past and present of large housing estates in Visegrad countries and Armenia. Hungarian Geographical Bulletin 62:(1) pp. 77-82.

Erőss Á. - Karácsonyi D. (ed.2011): Geography in Visegrad and neighbour countries. Budapest. 169p.

Erőss, Á. - Filep, B. - Rácz, K. - Tátrai, P. - Váradi, M. M. - Wastl-Walter, D. (2011): Tanulmányi célú migráció, migráns élethelyzetek: vajdasági diákok Magyarországon / Educational migration, living as migrants: Vojvodinian students in Hungary. Tér és Társadalom 25. 4. pp. 3-19.

Erőss, Á. - Filep, B. - Kocsis, K. - Tátrai, P. (2011): On Linkages and Barriers: The Dynamics of Neighbourhood along the State Borders of Hungary since EU Enlargement. In: Armbruster, H. Meinhof, U. H. (eds): Negotiating Multicultural Europe. Borders, Networks, Neighbourhoods. Palgrave Macmillan. Basingstoke New York. pp. 69-93.

Wastl-Walter, D. - Cvetanović, M. - Erőss, Á. - Filep, B. - Gábrity, E. - Gábrity-Molnár, I. - Kicošev, S. - Kocsis, K. - Nagy, I. - Rácz, K. - Takács, Z. - Tátrai, P. - Váradi, M. M. (2011): Transnationale Migration und grenzüberschreitende Mobilität als Einflussgrößen der Regionalentwicklung im ungarisch-serbischen Grenzraum. Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung 46. pp. 247-262.

Erőss, Á. - Tátrai, P. (2010): Ethnic features of symbolic appropriation of public space in changing geopolitical frames the case of Oradea/Nagyvárad. Hungarian Geographical Bulletin 59. 1. pp. 51-68.

Erőss, Á. - Kocsis, K. - Tátrai, P. (2010): Changing permeability different patterns of cross-border relations: Comparative research of Berehove/Beregszász (UA) and Oradea/Nagyvárad (RO). In: Filep, B. Kovács, A. Sikos, T. T. Wastl-Walter, D. (eds): Creating economic and social neighbouhoods across political borders. Selye János Egyetem. Komárno–Bern. CD-ROM.

Erőss, Á. (2010): Nemzeti szimbólumok, mint térfoglalási eszközök Cipruson. In: Geográfus Doktoranduszok X. Országos Konferenciája. SZTE TTIK Gazdaság -és Társadalomföldrajz Tanszék. Szeged. CD-ROM.

Erőss Á. - Tátrai P. - Kocsis K. (2010): A nagyváradi köztérnevek, mint a geopolitikai változások tanúi. In: Lóki J. (szerk): Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban. DE Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék. Debrecen. pp. 87-94.

Erőss Á. 2008. Changing geopolitical situations - changing geopolitical relations. The case of Berehove/Beregszász. - In: Süli-Zakar, I. (ed.): Neighbours and Partners: On the two sides of the border. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen. pp. 145-150.

Kocsis, K. - Tátrai, P. - Erőss, Á. 2009. History of the Hungarian Ethnic Mapping of Transylvania. In: Csiki, B. - Bartos-Elekes, Zs. (eds.): Descriptio Transylvaniae. Cholnoky Jenő Geographic Society - Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography. Cluj-Napoca. pp. 115-123.

Erőss, Á. - Tátrai, P. -Kocsis, K. 2009. Mapping of Symbolic Occupation of Urban Space - the Case of the Street-names in Oradea. In: Csiki, B. - Bartos-Elekes, Zs. (eds.): Descriptio Transylvaniae. Cholnoky Jenő Geographic Society - Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography. Cluj-Napoca. pp. 133-143.

Alföldi Gy., Kovács Z. (szerk.) 2008. Városi Zöld Könyv - kulcs a fenntartható városhoz/Urban Green Book - Key to a Sustainable City. Építésügyi Tájékoztatási Hivatal, MTA FKI, Rév8 Zrt. Budapest. 2008. 195p. - In: Földrajzi Közlemények 2008. 132. évf. 2. sz. pp. 237-238.

Costa, C.S: et al. (2008, eds.): GreenKeys at Your City: A Guide for Urban Green Quality. Leibniz Institute of Ecological and Regional Development, Dresden. In: Hungarian Geographical Bulletin. 58/1. 69-70.Erőss Ágnes - projektek


  • Searching for Neighbours: Dynamics of Physical and Mental Borders in the New Europe. (SeFoNe)."Szomszédsági kapcsolatok kutatása: Az államhatár és mentális határ dinamizmusa az új Európában."- projektmunkatárs - http://www.sefone.soton.ac.uk

  • Integrating (Trans-)National Migrants (IMIG), Swiss National Science Foundation - SCOPES, http://www.transmig.unibe.ch

  • Housing Estates After Socialism (HEAS) 2012, http://www.heas.mtafki.hu

  • Migration between Eastern Partners (Belarus, Georgia, Ukraine, Moldova) and the Visegrad Countries (EASTMIG), http://www.eastmig.mtafki.hu