Tovább

Staff members - Ágnes ErőssÁgnes Erőss

junior research fellow

https://orcid.org/0000-0002-2310-1897

Research Group on Ethnic and Political Geography
Spatial Mobility Research Group
Metropolitan and Urbanisation Research Group


 + (36 1) 309 2600 /1453 ext.
 eross.agnes csfk.mta.hu


Research topics:
Ethnic- and cultural geography
Symbolic landscape
Border studies
Migration, transnationalism

Qualification:
MSc. Geography, Eötvös Loránd University, Budapest 2007
MSc. History, Eötvös Loránd University, Budapest 2004

Membership and functions in scientific societies:
Member of Hungarian Geographical Society: since 2008


Ágnes Erőss - selected publications


Erőss Á. (2013): Past and present of large housing estates in Visegrad countries and Armenia. Hungarian Geographical Bulletin 62:(1) pp. 77-82.

Erőss Á. - Karácsonyi D. (ed.2011): Geography in Visegrad and neighbour countries. Budapest. 169p.

Erőss, Á. - Filep, B. - Rácz, K. - Tátrai, P. - Váradi, M. M. - Wastl-Walter, D. (2011): Tanulmányi célú migráció, migráns élethelyzetek: vajdasági diákok Magyarországon / Educational migration, living as migrants: Vojvodinian students in Hungary. Tér és Társadalom 25. 4. pp. 3-19.

Erőss, Á. - Filep, B. - Kocsis, K. - Tátrai, P. (2011): On Linkages and Barriers: The Dynamics of Neighbourhood along the State Borders of Hungary since EU Enlargement. In: Armbruster, H. – Meinhof, U. H. (eds): Negotiating Multicultural Europe. Borders, Networks, Neighbourhoods. Palgrave Macmillan. Basingstoke – New York. pp. 69-93.

Wastl-Walter, D. - Cvetanović, M. - Erőss, Á. - Filep, B. - Gábrity, E. - Gábrity-Molnár, I. – Kicošev, S. – Kocsis, K. – Nagy, I. – Rácz, K. – Takács, Z. – Tátrai, P. – Váradi, M. M. (2011): Transnationale Migration und grenzüberschreitende Mobilität als Einflussgrößen der Regionalentwicklung im ungarisch-serbischen Grenzraum. Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung 46. pp. 247-262.

Erőss, Á. - Tátrai, P. (2010): Ethnic features of symbolic appropriation of public space in changing geopolitical frames – the case of Oradea/Nagyvárad. Hungarian Geographical Bulletin 59. 1. pp. 51-68.

Erőss, Á. - Kocsis, K. - Tátrai, P. (2010): Changing permeability – different patterns of cross-border relations: Comparative research of Berehove/Beregszász (UA) and Oradea/Nagyvárad (RO). In: Filep, B. – Kovács, A. – Sikos, T. T. – Wastl-Walter, D. (eds): Creating economic and social neighbouhoods across political borders. Selye János Egyetem. Komárno–Bern. CD-ROM.

Erőss, Á. (2010): Nemzeti szimbólumok, mint térfoglalási eszközök Cipruson. In: Geográfus Doktoranduszok X. Országos Konferenciája. SZTE TTIK Gazdaság -és Társadalomföldrajz Tanszék. Szeged. CD-ROM.

Erőss Á. - Tátrai P. - Kocsis K. (2010): A nagyváradi köztérnevek, mint a geopolitikai változások tanúi. In: Lóki J. (szerk): Interdiszciplinaritás a természet- és társadalomtudományokban. DE Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék. Debrecen. pp. 87-94.

Erőss Á. 2008. Changing geopolitical situations - changing geopolitical relations. The case of Berehove/Beregszász. - In: Süli-Zakar, I. (ed.): Neighbours and Partners: On the two sides of the border. Kossuth Egyetemi Kiadó. Debrecen. pp. 145-150.

Kocsis, K. - Tátrai, P. - Erőss, Á. 2009. History of the Hungarian Ethnic Mapping of Transylvania. In: Csiki, B. - Bartos-Elekes, Zs. (eds.): Descriptio Transylvaniae. Cholnoky Jenő Geographic Society - Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography. Cluj-Napoca. pp. 115-123.

Erőss, Á. - Tátrai, P. -Kocsis, K. 2009. Mapping of Symbolic Occupation of Urban Space - the Case of the Street-names in Oradea. In: Csiki, B. - Bartos-Elekes, Zs. (eds.): Descriptio Transylvaniae. Cholnoky Jenő Geographic Society - Babeş-Bolyai University, Faculty of Geography. Cluj-Napoca. pp. 133-143.

Alföldi Gy., Kovács Z. (szerk.) 2008. Városi Zöld Könyv - kulcs a fenntartható városhoz/Urban Green Book - Key to a Sustainable City. Építésügyi Tájékoztatási Hivatal, MTA FKI, Rév8 Zrt. Budapest. 2008. 195p. - In: Földrajzi Közlemények 2008. 132. évf. 2. sz. pp. 237-238.

Costa, C.S: et al. (2008, eds.): GreenKeys at Your City: A Guide for Urban Green Quality. Leibniz Institute of Ecological and Regional Development, Dresden. In: Hungarian Geographical Bulletin. 58/1. 69-70.Ágnes Erőss - projects


  • Searching for Neighbours: Dynamics of Physical and Mental Borders in the New Europe. (SeFoNe)."Szomszédsági kapcsolatok kutatása: Az államhatár és mentális határ dinamizmusa az új Európában."- projektmunkatárs - http://www.sefone.soton.ac.uk

  • Integrating (Trans-)National Migrants (IMIG), Swiss National Science Foundation - SCOPES, http://www.transmig.unibe.ch

  • Housing Estates After Socialism (HEAS) 2012, http://www.heas.mtafki.hu

  • Migration between Eastern Partners (Belarus, Georgia, Ukraine, Moldova) and the Visegrad Countries (EASTMIG), http://www.eastmig.mtafki.hu