Tovább

Munkatársak - Tátrai PatrikTátrai Patrik

tudományos főmunkatárs

Etnikai-, politikai földrajzi és migrációs kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1469
 tatrai.patrik csfk.org


Kutatási terület
Etnikai földrajz, politikai földrajz, migráció

Tudományos fokozat
PhD. ELTE 2009

Végzettség
MSc. Terület- és településfejlesztő geográfus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2002

Részvétel hazai és a nemzetközi tudományos közéletben

2014- A Regio szerkesztőbizottságának tagja

2012- Az MTA Domus Kuratóriumának tagja

2012- Az MTA Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottság
Politikai Földrajzi Albizottságának tagja

2011- A Magyar Földrajzi Társaság Választmányának tagja

2009- Az MTA Társadalom-földrajzi Tudományos Bizottságának tagja

2009- Az MTA Köztestületi tagja

2009- A Magyar Földrajzi Társaság Társadalom-földrajzi szakosztályának titkára

2004- A Magyar Földrajzi Társaság tagja


Tátrai Patrik - válogatott publikációk


Könyvek

Kocsis K. - Tátrai P. (szerk. 2015): A Kárpát-Pannon-térség változó etnikai arculata - Changing Ethnic Patterns of the Carpatho-Pannonian Area. Harmadik, átdolg. és bőv. kiad. MTA CSFK FI. Budapest. 12 térkép, 35 p.

Tátrai P. (2010): Az etnikai térszerkezet változásai a történeti Szatmárban. MTA FKI, Budapest. 242 p. mellékletek letöltése

Tátrai P. (2007): Válogatott bibliográfia Köztes-Európa etnikai földrajzához és etnikai térképezéséhez (1691-2006). MTA FKI. Budapest. 61 p. (PDF 671 kb)

Kocsis K. - Bottlik Zs. - Tátrai P. (2006): Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határainkon túli régióiban (1989-2002). MTA FKI. Budapest. 197 p.

Tanulmányok

Tátrai P. - Erőss Á. (2016): Toponymic silence in contested geographical spaces: The neglect of place-name changes in Cyprus and in Central and Eastern Europe. In: Jordan, P. - Woodman, P. (eds.): Place-Name Changes. Name & Place - Contributions to Toponymic Literature and Research, Band 5. Verlag Dr. Kovač. Hamburg. pp. 385-401.

Pénzes J. - Pásztor I. - Tátrai P. (2015): Demographic Processes in Developmentally Peripheral Areas in Hungary. Stanovništvo 53. 2. 87-111.

Tátrai P. (2014): Etnikai folyamatok Magyarországon az ezredforduló után. Területi Statisztika 54. 5. 506-523.

Tátrai P. (2014): Utak és értelmezések napjaink magyarországi etnikai földrajzi kutatásaiban. Regio 22. 2. 45-65.

Tátrai P. - Kocsis K. - Gábrity Molnár I. - Takács Z. (2013): A Vajdaságot érintő migráció és annak történeti előzményei . Tér és Társadalom 27. 2. pp. 35-54.

Takács Z. - Tátrai P. - Erőss Á. (2013): A Vajdaságból Magyarországra irányuló tanulmányi célú migráció . Tér és Társadalom 27. 2. pp. 77-95.

Nagy I. - Tátrai P. (2013): A migráció hatása Temerin népességnövekedésére és etnikai szerkezetének átalakulására . Tér és Társadalom 27. 2. pp. 134-146.

Tátrai P. (2013): Az etnikai viszonyok átalakulása a Zoborvidéken - két felmérés tükrében. In: Fedinec Cs. - Ilyés Z. - Simon A. - Vizi B. (szerk.): A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Kalligram. Pozsony. 538-556.

Erőss Á. - Filep B. - Rácz K. - Tátrai P. - Váradi M. M. - Wastl-Walter, D. (2011) Tanulmányi célú migráció, migráns élethelyzetek: vajdasági diákok Magyarországon. Tér és Társadalom 25. 4. pp. 3-19.

Szabó B. - Tátrai P (2011): Területi különbségek a pártpreferenciákban Szlovákiában, 1992-2010. Tér és Társadalom 25. 4. pp. 61-80.

Tátrai, P. (2011): Ethnic residential segregation in three cities of Northwest Romania. Hungarian Geographical Bulletin 60. 2. pp. 189-216.

Tátrai P. (2011): Anyanyelv és nemzetiség mint az interetnikus kapcsolatok mutatója Erdély magyar lakosságának példáján. Tér és Társadalom 25. 2. pp. 48-68.

Erőss, Á. - Tátrai, P. (2010): Ethnic features of symbolic appropriation of public space in changing geopolitical frames - the case of Oradea/Nagyvárad. Hungarian Geographical Bulletin 59. 1. pp. 51-68.

Tátrai P. (2009): Etnikai térszerkezet és etnikai identitás a Nyitrai járásban. Fórum Társadalomtudományi Szemle 11. 3. pp. 55-78.

Tátrai P. (2007): Az etnikai és vallási identitás földrajzi vetületei Szlovákiában. Kisebbségkutatás 16. 2. pp. 290-320 és 16. 3. pp. 657-658. (Ábrák, zip 4,3 Mb - Táblázatok, xls 34 kb)

Tátrai P. (2006): Adalékok a települések belső etnikai térszerkezetének kutatásához. Földrajzi Értesítő 55. 3-4. pp. 273-286.


Tátrai Patrik - projektek


  • 2015-2016: "Cross-border cooperation at the time of crisis on neighbor's soil", International Visegrad Fund

  • 2010-2012: TRANSMIG: Integrating (trans)national migrants in transition states (SCOPES Co-operation Programme) Honlap

  • Etnikai egyensúlyhelyzetek, lokális együttélési modellek két vegyes lakosságú kisrégióban -Tövishát, Zobor-vidék- (2009-2012)

  • 2009-2012: A Kárpát-Pannon térség országainak etnikai földrajza és térképezése (OTKA K77973)

  • 2007-2010: Searching for Neighbours (SefoNe): Dynamics of Physical and Mental Borders in the New Europe. (2007-2010) (EU FP6) Honlap