Tovább

Staff members - Attila Csaba KondorAttila Csaba Kondor

MTA postdoctoral fellow

Metropolitan and Urbanisation Research Group


 + (36 1) 309 2600 /1454 ext.
 kondor.attila csfk.org


Research topics:
urban geography, suburbanization, spatial conflicts, legal geography

Qualification:
MSc. Geographer - specialist of regional and urban development
University of Eötvös Loránd (ELTE), 2004

MSc. Lawyer
Pázmány Péter Catholic University, 2007

Scientific degree
PhD ELTE 2011

Membership and functions in Hungarian scientific organisations, societies
Hungarian Geographical Society 2005-
Member of public body of the Hungarian Academy of Sciences: 2011-


Attila Csaba Kondor - selected publications


1. Papers

Kondor A. Cs. 2012. A budapesti iparpolitika néhány sajátossága a Kádár-korszakban: konfliktusmezők és következményeik ( Some specific features of industrial policy of Budapest in the Kádár-era: conflict fields and their consequences ). Múltunk 57. 1. pp. 229-265.

Kondor A. Cs. 2009: A térfolyamatok szabályozása és a globalizáció ( The regulation of spatial processes and the globalization ). - In: Állam- és Jogtudomány 50. 2. pp. 229-263.

Kondor, A. Cs. - Horváth, D. 2008. Challenges and experiences of a participative green space development in Budapest-Józsefváros - Izzivi in izkušnje, povezani z dejavnim razvojem zelenih površin v okrožju Józsefváros v Budimpešti. - In: Urbani Izziv (Urban Challenge)19. 2. pp. 59-68. (Slovenian); 174-182. (English)

Kondor A. Cs. 2008. A területi folyamatok szabályozásának nehézségei a globalizáció korában ( The difficulties of regulation of regional processes in the era of globalization ). In: Földrajzi Közlemények 132. 2. pp. 129-144.

Kondor A. Cs. - Szabó B. 2007. A lakáspolitika hatása Budapest városszerkezetére az 1960-as és az 1970-es években ( Impact of the housing policy on spatial structure of Budapest in the 1960's and 1970's ). In: Földrajzi Értesítő 56. 3-4. 237-269.

Kondor A. Cs. 2007. Megyéink és régióink csődföldrajzi szempontból ( Our countries and regions in sight of bankruptcy geography ). In: Comitatus 17. 11-12. pp. 33-45.

Kondor A. Cs. 2007. A fizetésképtelenség területi jellemzői Magyarországon ( Regional Features of Insolvency in Hungary ). In: Tér és Társadalom 21. 2. pp. 95-108.

Kondor A. Cs. 2007. A városrehabilitáció fő színterei - egy megvalósult projekt bemutatása ( The main areas of urban rehabilitation - Presentation of a realized project ). In: Kondor A. Cs. - Egedy T. (eds.) Városfejlődés és városrehabilitáció. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest. pp. 73-80.

Kondor A. Cs. 2006. A demográfiai átmenet hatása az európai volt szocialista országok öregségi nyugdíjrendszereire ( The effect of the demographic transition on the old-age pension systems in the former socialist countries of Europe ). In: Földrajzi Közlemények 130. (54.) 1. pp. 39-55.

Kondor A. Cs. 2004. Földrajzi jogtudomány avagy a földrajz és a jog kapcsolata ( Geographical right-science - alias the relationship between geography and law ). In: Földrajzi Értesítő 53. 3-4. pp. 315-324.

2. Book; chapter

Kondor A. - Szabó, T. - Juhász, Sz. 2015: Specific features of the tourism in the urban-rural fringe; A case study of Aquaworld Resort Budapest. In: Tózsa, I. - Zátori, A. (eds.): Metropolitan Tourism Experience Development. Selected Studies from the Tourism Network Workshop of the RSA, held in Budapest, 2015. Corvinus University, Budapest. pp. 68-78.

Kondor A. Cs. 2013. "A mechanizmus fojtogat bennünket" - Iparpolitika és Budapest a Kádár-korszakban ( "The mechanism is strangling us" - Industry policy and Budapest in the Kádár-era ). Napvilág Kiadó, Budapest. 254 p.

Kondor A. Cs. 2012. Téralkotó normák és a területi szabályozás ( Space-creating norms and the spatial regulation ). MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet; p. 160.

Kondor A. Cs. - Szabó B. 2010: A lakásépítési politika hatása Budapest térszerkezetére a Kádár-korszakban. ( The effects of the housing policy upon the urban texture of Budapest in the Kádár-era ) - In: Varga L. Á. (szerk.): Urbs: magyar várostörténeti évkönyv 5. (Urbs; Annual of the Hungarian Urban History). Budapest Főváros Levéltára, Budapest. pp. 389-406.

Kondor, A. Cs. 2009. Iparfejlesztés és Iparpolitika Budapesten az 1960-as években ( Industrial development and industrial policy in Budapest in the 1960's. ) - In: Feitl I. (ed.): Budapest in the 1960's. Napvilág Kiadó, Budapest. pp. 65-80.

Berényi E. - Kondor A. Cs. - Szabó B. 2008. A zöldterületek szerepe a lakóhelyi migrációban Budapesten: kérdőíves kutatások hat mintaterületen ( The social aspects of green areas in Budapest with special regard to migration: questionnaire research in six sample areas ). In: Városi Zöld Könyv - Urban Green Book. Építésügyi Tájékoztatási Központ, MTA FKI, Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. pp. 8-25.(Hungarian), 104-121.(English)

Horváth D. - Kondor A. Cs. - Tózsa I. 2008. Javaslat Budapest-Józsefváros zöldfelületi stratégiájára ( Proposition for the urban green strategy of Budapest-Józsefváros ). In: Városi Zöld Könyv - Urban Green Book. Építésügyi Tájékoztatási Központ, MTA FKI, Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. pp. 84-99. (Hungarian), 179-195. (English)

Kondor A. Cs. - Egedy T. (eds.) 2007. Városfejlődés és városrehabilitáció ( Urban development and rehabilitation ). Magyar Földrajzi Társaság, Budapest. 110 p.Attila Csaba Kondor - projects