Tovább

Munkatársak - Kondor Attila CsabaKondor Attila Csaba

MTA posztdoktor

Várostérségi és urbanizációs kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1454
 kondor.attila csfk.org


Kutatási terület
Városföldrajz, szuburbanizáció, területi konfliktusok, legal geography

Végzettség
MSc. Terület- és településfejlesztő geográfus,
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2004

MSc. Jogász
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2007

Tudományos fokozat:
PhD ELTE 2011

Társasági tagság:
Magyar Földrajzi Társaság tagja 2005-
MTA Köztestületi tag 2011-


Kondor Attila Csaba - válogatott publikációk


1. Tanulmányok

Kondor A. Cs. 2012. A budapesti iparpolitika néhány sajátossága a Kádár-korszakban: konfliktusmezők és következményeik. Múltunk 57. 1. pp. 229-265.

Kondor A. Cs. 2009: A térfolyamatok szabályozása és a globalizáció. In: Állam- és Jogtudomány 50. 2. pp. 229-263.

Kondor, A. Cs. - Horváth, D. 2008. Challenges and experiences of a participative green space development in Budapest-Józsefváros - Izzivi in izkušnje, povezani z dejavnim razvojem zelenih površin v okrožju Józsefváros v Budimpešti. - In: Urbani Izziv (Urban Challenge)19. 2. pp. 59-68. (szlovén); 174-182. (angol)

Kondor A. Cs. 2008. A területi folyamatok szabályozásának nehézségei a globalizáció korában. In: Földrajzi Közlemények 132. 2. pp. 129-144.

Kondor A. Cs. - Szabó B. 2007. A lakáspolitika hatása Budapest városszerkezetére az 1960-as és az 1970-es években. In: Földrajzi Értesítő 56. 3-4. 237-269.

Kondor A. Cs. 2007. Megyéink és régióink csődföldrajzi szempontból. In: Comitatus 17. 11-12. pp. 33-45.

Kondor A. Cs. 2007. A fizetésképtelenség területi jellemzői Magyarországon. In: Tér és Társadalom 21. 2. pp. 95-108.

Kondor A. Cs. 2007. A városrehabilitáció fő színterei - egy megvalósult projekt bemutatása. In: Kondor A. Cs. - Egedy T. (eds.) Városfejlődés és városrehabilitáció. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest. pp. 73-80.

Kondor A. Cs. 2006. A demográfiai átmenet hatása az európai volt szocialista országok öregségi nyugdíjrendszereire. In: Földrajzi Közlemények 130. (54.) 1. pp. 39-55.

Kondor A. Cs. 2004. Földrajzi jogtudomány avagy a földrajz és a jog kapcsolata. In: Földrajzi Értesítő 53. 3-4. pp. 315-324.

 

2. Könyv, könyvfejezet

Kondor A. - Szabó, T. - Juhász, Sz. 2015: Specific features of the tourism in the urban-rural fringe; A case study of Aquaworld Resort Budapest. In: Tózsa, I. - Zátori, A. (eds.): Metropolitan Tourism Experience Development. Selected Studies from the Tourism Network Workshop of the RSA, held in Budapest, 2015. Corvinus University, Budapest. pp. 68-78.

Kondor A. Cs. 2013. "A mechanizmus fojtogat bennünket" - Iparpolitika és Budapest a Kádár-korszakban Napvilág Kiadó, Budapest. 254 p.

Kondor A. Cs. 2012. Téralkotó normák és a területi szabályozás. MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet; p. 160.

Kondor A. Cs. - Szabó B. 2010: A lakásépítési politika hatása Budapest térszerkezetére a Kádár-korszakban. In: Varga L. Á. (szerk.): Urbs: magyar várostörténeti évkönyv 5. (Urbs; Annual of the Hungarian Urban History). Budapest Főváros Levéltára, Budapest. pp. 389-406.

Kondor, A. Cs. 2009. Iparfejlesztés és Iparpolitika Budapesten az 1960-as években. In: Feitl I. (ed.): Budapest az 1960-as években. Napvilág Kiadó, Budapest. pp. 65-80.

Berényi E. - Kondor A. Cs. - Szabó B. 2008. A zöldterületek szerepe a lakóhelyi migrációban Budapesten: kérdőíves kutatások hat mintaterületen. In: Városi Zöld Könyv - Urban Green Book. Építésügyi Tájékoztatási Központ, MTA FKI, Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. pp. 8-25. (magyar), 104-121. (angol)

Horváth D. - Kondor A. Cs. - Tózsa I. 2008. Javaslat Budapest-Józsefváros zöldfelületi stratégiájára. In: Városi Zöld Könyv - Urban Green Book. Építésügyi Tájékoztatási Központ, MTA FKI, Rév8 Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt. pp. 84-99. (magyar), 179-195. (angol)

Kondor A. Cs. - Egedy T. (eds.) 2007. Városfejlődés és városrehabilitáció. Magyar Földrajzi Társaság, Budapest. 110 p.Kondor Attila Csaba - projektek