Tovább

Staff members - Károly KocsisKároly Kocsis

institute director

Research Group on Ethnic-Political Geography and Migration - leader


 + (36 1) 309 2628
 kocsis.karoly csfk.org


Research topics:
Population, ethnic, religious, political geographic study of the Carpato-Pannonian region and the Balkans

Scientific degree:
Full member of the Academy 2016
Corr. member of the Academy 2010 
DSc. 2002
habil. dr. 2000
CSc 1993

Qualification:
MSc. Geography and Biology, University of Kossuth Lajos, Debrecen 1984

Membership and functions in Hungarian and in international scientific organisations, societies:
Hungarian Academy of Sciences (MTA), Presidium: member, since 2011
Hungarian Academy of Sciences (MTA), Presidential Committee Hungarian Science Abroad: president since 2011
Hungarian Department of the Serbian-Hungarian Joint Academic Committee, president since 2014
Hungarian Academy of Sciences (MTA), Scientific Body: member, since 1994
Hungarian Academy of Sciences (MTA), Representative of Doctors of MTA: 2005-2010 
Hungarian Academy of Sciences (MTA), General Assembly, member, since: 2007
Hungarian Academy of Sciences (MTA), Council of MTA's Research Units (AKT): member, 2008-2010
Hungarian Academy of Sciences (MTA), Council of MTA's Research Units (AKT), Commission on Mathematics and Natural Sciences, member, since 2015
Hungarian Academy of Sciences (MTA), Advisory Board of Hungarian Science Abroad Grant Council, member, 2008-2010
Hungarian Academy of Sciences (MTA), Advisory Board of the Bolyai Grant Council, member: 2007-2011
Hungarian Academy of Sciences (MTA), Section of Earth Sciences, Doctoral Committee on Earth Sciences, member, since 2012
Hungarian Academy of Sciences (MTA), Section of Earth Sciences, Board of Trustees of Elemér Szádeczky-Kardoss, member, since 2012
Hungarian Academy of Sciences (MTA), Section of Earth Sciences, Scientific Committee of Physical Geography, member, since 2010
Hungarian Academy of Sciences (MTA), Scientific Committee of Regional Science, member: 1990-1992
Hungarian Academy of Sciences (MTA), Scientific Committee of Human Geography, secretary: 1994 - 2002, vice-president: 2002-2008, member, since: 2008
Hungarian Academy of Sciences (MTA), Scientific Committee of Demography, member: since 1999 
Hungarian Academy of Sciences (MTA), Scientific Committee of Hungarian Language, member: 2008-2010
Hungarian Academy of Sciences (MTA),Regional Committee in Miskolc (MAB), member, since 2010
Hungarian Scientific Research Fund (OTKA), College of Physical Sciences, member: 2005-2008
Hungarian Scientific Research Fund (OTKA), College of Agrarian, Ecological, Environmental and Earth Sciences, member: 2015
Hungarian Scientific Research Fund (OTKA), Jury of Earth Sciences, president: 2009-2012, member: 1999 - 2004, 2008-2012
HUNGEO Committee of Hungarian Geo-Scientists (Hungarian Geological Society), president: 2005-2011
Hungarian Geographical Society (Magyar Földrajzi Társaság, HGS) member: since 1983 
Hungarian Geographical Society, Section "Social and Economic Geography", president: 1997-2011
Hungarian Geographical Society, Board member: since 1994
Teleki László Foundation, Scientific Council, member: 1991-1994
Scientific Board for National and Ethnic Affairs of the Council of Ministres (later Office of Prime Minister), member: 1989-1994 
National Atlas of Hungary (Magyarország Nemzeti Atlasza), Editorial Board, member: since 1993, president: since 2013
"Regio" (Budapest), member of the editorial board: 1997-1999 
"Hungarian Geographical Bulletin (Földrajzi Értesítő)" (Budapest), member of the editorial board: since 1997, editor-in-chief: 2011-2013
"Kisebbségkutatás (Minority Studies)" (Budapest), member of the editorial board: since 1997
"Külügyi Szemle (Foreign Policy Review)" (Budapest), member of the editorial board: since 2015
"Geographica Pannonica" (Novi Sad, Serbia), member of the editorial board: since 1998 
"Migracijske i etnicke teme" (Zagreb, Croatia), member of the editorial board: since 2002
Österreichische Geographische Mitteilungen (Vienna, Austria), member of the editorial board: since 2010
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio   Balcaniensis et Carpathiensis   (Lublin, Poland), member of the editorial board: since 2015
Serbian Geographical Society (Belgrade, Serbia), honorary member: since 2002
International Association of Hungarian Culture, member: since 2004


Károly Kocsis - selected publications


Books, monographies

KOCSIS Károly - KOCSISNÉ HODOSI Eszter: Magyarok a határainkon túl - a Kárpát-medencében. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991, 179 p. (.pdf, 12 MB)

KOCSIS Károly: Jugoszlávia - Egy felrobbant etnikai mozaik esete. Az etnikai konfliktusok történeti-földrajzi háttere a volt Jugoszlávia területén, Teleki László Alapítvány, Budapest, 1993, 79p.

KOCSIS Károly - KOCSISNÉ HODOSI Eszter: Minoranze ungheresi nel Bacino dei Carpazi, Servizio Stampa dell'Ambasciata d'Ungheria, Roma, 1994, 163 p. (.pdf, 12 MB)

KOCSIS Károly - KOCSISNÉ HODOSI Eszter: Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin, Geographical Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1998, 241p.

KOCSIS Károly - HEVESI Attila: A magyar-szlovák határvidék földrajza, Lilium Aurum, Dunajská Streda (Slovakia), 2003, 207p.

KOCSIS Károly - BOTTLIK Zsolt - TÁTRAI Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határokon túli régióiban (1989-2002). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest 2006. 197p.

KOCSIS Károly (Ed.) South Eastern Europe in Maps: 2nd, Revised and Expanded Edition, Geographical Research Institute of Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2007. 136p.

KOCSIS Károly - RUDENKO, Leonid - SCHWEITZER Ferenc (Eds.) Ukraine in Maps, Institute of Geography, National Academy of Sciences of Ukraine - Geographical Research Institute - Hungarian Academy of Sciences, Kyiv - Budapest, 2008. 155p.

KOCSIS Károly - SCHWEITZER Ferenc (Eds.) Hungary in Maps. Geographical Research Institute - Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2009. 211p.

KOCSIS Károly - SCHWEITZER Ferenc (szerk.) Magyarország térképekben. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2011. 248p.

KOCSIS Károly - TÁTRAI Patrik (Eds.) A Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho-Pannonian Area. MTA CSFK Földrajztudományi Intézet / HAS RCAES Geographical Institute, Budapest, 2012.

KOCSIS Károly - TÁTRAI Patrik (Eds.)   A Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata / Changing Ethnic Patterns of the Carpatho-Pannonian Area. 3. kiadás/ 3rd edition. MTA CSFK Földrajztudományi Intézet / HAS RCAES Geographical Institute, Budapest, 2015.

Papers, book chapters

KOCSIS Károly: Contribution to the Background of the Ethnic Conflicts in the Carpathian Basin, In: Geo Journal 32 (1994), Dordrecht, Boston, London, pp. 425-433.

KOCSIS Károly: Ethnicity, In: Eastern Europe and the Former Soviet Union, Environment and Society, ed. by D. TURNOCK, Arnold, London - Oxford University Press, New York, 2001, pp. 88-103.

KOCSIS Károly - BOTTLIK Zsolt: Die Romafrage in der Karpato-Pannonischen Region [The Roma question in the Carpatho - Pannonian region], Europa Regional. 12/3. (2004) 132-140.

KOCSIS Károly: Changing Ethnic Patterns in the Carpatho-Pannonian Region (1989-2002), In: Szarka L. (Ed.) Hungary and the Hungarian Minorities (Trends in the Past and in Our Time), Atlantic Studies in Society on Change Nr.122., Atlantic Research and Publications, Inc., Highland Lakes, New Jersey, 2004, 36-63.

KOCSIS Károly: Geographical view on the Roma in the Hungarian basin. In: The Roma in Eastern Europe: Past and present, ed. M. Kagami, Gakubunsha, Tokyo, 2005, 78-95.

KOCSIS Károly: Spatial and temporal changes in the relationship between church and state in Hungary, GeoJournal 67: (4) (2006) 357-371.

KOCSIS Károly - VÁRADI Monika: Borders and neighbourhoods in the Carpatho-Pannonian area In: Wastl-Walter D (szerk.) The Ashgate Research Companion to border studies, Farnham: Ashgate, 2011, 585-605

KOCSIS Károly: Historical predecessors and current geographical possibilities of ethnic based territorial autonomies in the Carpathian Basin. Hungarian Geographical Bulletin 62: (1) (2013) 3-46.

Maps

KOCSIS Károly: Cigányság, In: Magyarország Nemzeti Atlasza [National Atlas of Hungary] (1: 1 000 000), Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1989, pp. 115.,329.

KOCSIS Károly: Magyarország és szomszédsága etnikai térképe (1: 2 000 000), Magyarország Nemzeti Atlasza Kiegészítő Lapjai, 1. füzet, MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, Budapest, 1994

JORDAN, Peter - KOCSIS Károly - EBERHARDT, Piotr - LOZOVANU, Dorin - MIRONJUK, V - PARTL, Florian - ŠABLIJ, O: Ethnic Consciousness in Central and Southeast Europe around 2000 (1:3.000.000). Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien, 2006. (Atlas of Eastern and Southeastern Europe : up-to-date ecological, demographic and economic maps; 2.9-G9.)

KOCSIS Károly - BOTTLIK Zsolt: Ethnic map of present territory of Hungary 1941. (1:500 000), MTA FKI, Budapest, 2009. (34.7 MB)

KOCSIS Károly - BOTTLIK Zsolt: Ethnic map of Hungary 2001. (1:500 000), MTA FKI, Budapest, 2009. (34.4 MB). With an essay: The changing ethnic patterns on the present-day territory of Hungary.
Károly Kocsis - projects


OTKA (National scientific research program) projects

 • A Kárpát-medence etnikai földrajza (1997-2000); Azonosítási szám: T 22831
 • A magyarországi német kisebbség etnikai földrajza (különös tekintettel a Dunántúli-középhegység területére) (2000-2002); Azonosítási szám: T 032741
 • Az etnikai térszerkezet tér és időbeli dinamikája a Kárpát-Pannon régióban (különös tekintettel az etnikai konfliktusok földrajzi hátterének feltárására) (2001 - 2004); Azonosítási szám: T 034558
 • Magyarország etnikai földrajza és a recens etnikai térfolyamatok vizsgálata a szomszédos országokban (2005 - 2008); Azonosítási szám: T 049567
 • Ethnic geography and cartography of the countries in the Carpatho-Pannonian area. (2009-2011) Azonosítási szám: T 77973

Projects Supported by Government

 • A kárpát-medencei magyar nemzeti kisebbségek etnikai- és politikai földrajza (1992-1996);Megbízó: Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Tématanácsa /OKTK/, OKTK VIII/b. 582.
 • Erdély mai területének etnikai térképe - Ethnic Map of Present Territory of Transylvania 1992 (1996-1997);Megbízó: Külügyminisztérium - Határon Túli Magyarok Hivatala, Illyés Közalapítvány
 • Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin (1997 - 1998); Megbízó: Határon Túli Magyarok Hivatala
 • A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek aktivitása az 1999.évi önkormányzati választásokon (1999); Megbízó: Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi Hivatal
 • Szlovákia mai területének etnikai térképe - Ethnic Map of Present Territory of Slovakia 1991, 1941 (1999 - 2000); Megbízó: Külügyminisztérium - Határon Túli Magyarok Hivatala, Illyés Közalapítvány
 • Kárpátalja mai területének etnikai térképe - Ethnic Map of Present Territory of Transcarpathia (Subcarpathia) 1999, 1941 (2000 - 2001); Megbízó: Külügyminisztérium - Határon Túli Magyarok Hivatala, Illyés Közalapítvány
 • Horvátország pannon területének etnikai térképe - Ethnic Map of Pannonian Territory of Croatia 2001, 1991, 1941 (2001 - 2002); Megbízó: Külügyminisztérium - Határon Túli Magyarok Hivatala, Illyés Közalapítvány
 • A Vajdaság mai területének etnikai térképe - Ethnic Map of Present Territory of Vojvodina 1941, 2002 (2003 - 2004); Megbízó: Külügyminisztérium - Határon Túli Magyarok Hivatala, Illyés Közalapítvány
 • Délkelet Európa térképekben (2004-2007); Megbízó: MTA Elnökség
 • A Muravidék mai területének etnikai térképe - Ethnic Map of Present Territory of Prekmurje 1880 - 2002 (2004 - 2005); Megbízó: Külügyminisztérium - Határon Túli Magyarok Hivatala, Illyés Közalapítvány
 • Az Őrvidék mai területének etnikai térképe - Ethnic Map of Present Territory of Burgenland 1910, 1934, 2001 (2004 - 2005); Megbízó: Külügyminisztérium - Határon Túli Magyarok Hivatala, Illyés Közalapítvány
 • Ukraine in Maps (2005-2008); Megbízó: MTA Elnökség
 • National Atlas of Hungary (2013- ): Supported by MTA