Tovább

Munkatársak - Szabó Judit AlexandraSzabó Judit Alexandra

doktorjelölt

Természetföldrajzi kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1490
 szabo.judit csfk.org


Kutatási terület:
A talajerózió folyamata három részre bontható: aggregátum szétesés, elszállítás és lerakás. Ez az egyszerűnek tűnő folyamat valójában egy szelektív pusztulási és lerakási körfolyamat mely során csak bizonyos méretű aggregált– és egyedi talajszemcsék szállítódnak el vagy rakódnak le az aktuális energiaviszonyok függvényében. Nehezíti a helyzetet, hogy az eróziót kialakító és befolyásoló tényezők nem tekinthetők függetlennek, valamint térben és időben dinamikusan változnak.
Kutatásom és érdeklődésem központi témája, hogy eltérő talajnedvességi viszonyok, lejtőszög és kialakult kéreg hogyan befolyásolják ezt a szelekciós folyamatot. Ennek következtében esőszimulációs kísérleteket végzek, hogy a különböző környezeti feltételek mellett lehordódott talaj szemcseméreteloszlásának, a felszín érdességi állapotának változásának (GIS) különbségeit nyomon kövessem.

Tanulmányok:
MSc Földrajz, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2013
BSc Földtudományi Kutató, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest 2010
Erasmus ösztöndíj Eastern Finland University, Joensuu 2012