Tovább

Munkatársak - Kovács ZoltánKovács Zoltán

tudományos tanácsadó

https://orcid.org/0000-0003-2697-4682

Várostérségi és urbanizációs kutatócsoport - vezető
Magyarország Nemzeti Atlasza (MNA) kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1461
 kovacs.zoltan csfk.org


Kutatási terület:
Városföldrajz, urbanizáció, lakáspiac- és lakásmobilitás, politikai földrajz, választási földrajz, a magyar és a kelet-európai átmenet földrajza

Tudományos fokozat:
DSc. MTA

Végzettség:
MSc. Földrajz-Biológia szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1984

Oktatási tevékenység:
Tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi TE TTIK,
Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, 2007-
Egyetemi tanár, ELTE, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, 1995-2007

Részvétel a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben:
Az MTA Köztestületének tagja: 1994-
MTA X. Osztálya Földrajz I. (Társadalomföldrajzi) bizottságának tagja: 2003-
Az MTA X. Osztálya Földrajz I. (Társadalomföldrajzi) Tudományos Bizottságának titkára: 2003-2008
Az MTA X. Osztálya Társadalomföldrajzi Tudományos Bizottságának elnöke: 2008-
Az MTA X. Osztálya Doktori Tudományos Bizottság ának tagja: 2011-
Az MTA Településtudományi Bizottság tagja: 2003-2011
Az MTA közgyűlési doktor képviselője: 2007-2013
Magyar Földrajzi Társaság tagja: 1984-
Magyar Földrajzi Társaság Számvizsgáló Bizottságának tagja: 1993-1997
Magyar Földrajzi Társaság Választmányának tagja: 2001-
A Magyar Földrajzi Társaság főtitkára: 2005-2009
A Magyar Földrajzi Társaság alelnöke: 2009-
Az IGU (International Geographical Union) Magyar Nemzeti Bizottság elnöke : 2009-
Az EUGEO nemzetközi tudományos szervezet elnökségi tagja :2012-
UNESCO MOST (Management of Social Transformation) Nemzeti Bizottság társelnöke : 2005-2012
A Földrajzi Közlemények tudományos folyóirat főszerkesztője: 2005-2009
A Földrajzi Közlemények tudományos folyóirat tudományos tanácsadó testületének tagja: 2009-
A Tér és Társadalom tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának tagja: 2011-
A Területi Statisztika tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának tagja: 2012-
A Hungarian Geographical Bulletin tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának tagja: 2011-
Az Europa Regional (Leipzig) tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának tagja: 2001-
A Journal of Housing and Built Environment tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának a tagja: 2006-
Architecture, Civil Engineering, Environment tudományos folyóirat tudományos tanácsának a tagja: 2008-2012
Human Geographies (Bukarest) tudományos folyóirat szerkesztő bizottságának a tagja : 2012-


Kovács Zoltán - válogatott publikációk


Kovács Z, Wiessner R, Zischner R: Urban Renewal in the Inner City of Budapest, URBAN STUDIES 50: (1) pp. 22-38. (2013)

Kovács Z, Herfert G: Development Pathways of Large Housing Estates in Post-socialist Cities, HOUSING STUDIES 27: (3) pp. 324-342. (2012)

Kovács Z: Residential segregation in Budapest before and after transition, In: Maloutas T, Fujita K (szerk.) Residential segregation in comparative perspective: making sense of contextual diversity. Aldershot: Ashgate, 2012. pp. 197-216. (Cities and Society) (2012)

Bontje M, Musterd S, Kovács Z, Murie A: Pathways Toward European Creative-Knowledge City-Regions, URBAN GEOGRAPHY 32: (1) pp. 80-104. (2011)

Kovács Z: Social and economic transformation of historical neighbourhoods in Budapest, TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE / JOURNAL OF ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY 100: (4) pp. 399-416. (2009)

Dövényi Z, Kovács Z: Budapest: the post-socialist metropolitan periphery between 'catching up' and individual development path, EUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY 13: (2) pp. 23-41. (2006)

Kovács Z, Wiessner R: Stadt- und Wohnungsmarktentwicklung in Budapest. Zur Entwicklung der innerstädtischen Wohnquartiere im Transformationsprozess., Leipzig: Institut für Länderkunde, 84 p. (Beiträge zur Regionalen Geographie; 48.) (1999)

Kovács Z, Dingsdale A: Whither East European democracies? The geography of the 1994 Hungarian parlimentary election, POLITICAL GEOGRAPHY 17: (4) pp. 437-458. (1998)

Kovács Z: A city at the crossroads: social and economic transformation in Budapest, URBAN STUDIES 31: (7) pp. 1081-1096. (1994)

Kovács Z: Border changes and their effect on the structure of Hungarian society, POLITICAL GEOGRAPHY QUARTERLY 8: (1) pp. 79-86. (1989)Kovács Zoltán - projektek


Hazai projektek :

•  Magyarország régióinak politikai földrajzi arculata ( F 014452 ), 1994-1997 , OTKA
•  A nagyvárosi átalakulás főbb jellemzőinek vizsgálata Magyarországon ( T 025417 ), 1998-2001 , OTKA
•  Magyarország a 21. század felé: az átalakulás társadalomföldrajza ( T 032204 ), 2000 , OTKA
•  A magyar lakáspiac átalakulásának földrajzi jellemzői ( T042807 ), 2003-2006 , OTKA
•  A poszt-szocialista urbanizáció területi jellemzői Magyarországon (K 105534), 2013-2015, OTKA
•  Ukraine in Maps , 2005-2008 , MTA Elnökség
•  Hungary in Maps , 2008-2009 , MTA Elnökség

Nemzetközi projektek :

•  Der Wohnungsmarkt der Budapester Innenstadtrandgebiete im Wandel, 1993-1995, Deutsche Forschungsgemeinschaft
•  The Cultural and Economic Conditions of Decision-making for the Sustainable City (EV5V-CT92-0150), 1994-1995, EU PECO
•  The Social and Economic Consequences of Privatisation in Central and Eastern Europe (CIPA CT93-0082), 1994-1997, EU COPERNICUS
•  Vergleichende Analyse der Stadtentwicklung in Budapest und Leipzig im Prozeß der Transformation, 1998-1999, DAAD-MÖB
•  Räumliche Entwicklungstendenzen der Peripherie europäischer Großstädte, 1999-2001, Deutsche Forschungsgemeinschaft
•  Evaluating Housing and Neighbourhood Initiatives to Improve the Quality of Life in Deprived Urban Neighbourhoods and Assessing the Transferability Across Europe (NEHOM) (EVK4-CT-2000-00027), 2000-2004, EU 5. Keretprogram
•  Development of Urban Green Spaces to Improve the Quality of Life in Cities and Urban Regions (URGE) (EVK4-CT-2000-00022) 2001-2004, EU 5. Keretprogram
•  An Analysis of Undeclared Work: An In-Depth Study of Specific Items, 2003, EU DG Employment and Social Affairs
•  Revitalisierung von gründerzeitlichen Altbauwohnquartieren in Budapest - Prozesse, Strategien, Perspektiven, 2005-2007, Deutsche Forschungsgemeinschaft
•  Urban Green as a Key for Sustainable Cities (GreenKeys), 2005-2008, INTERREG IIIB CADSES
•  Accommodating Creative Knowledge: competitiveness of European metropolitan regions within the enlarged Union (ACRE) (028270), 2006-2010, EU 6. Keretprogram
•  Zwischen Gentrification und Abwärtsspirale: Socio-spatial change and persistence in residential neighbourhoods of selected CEE urban regions, 2007-2010, Deutsche Forschungsgemeinschaft
•  Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe: Evidence Based Strategic Options (POLYCE), 2010-2012, ESPON
• Regions benefitting from returning migrants (Re-Turn), 2011-2014, EU Central Europe Programme