Tovább

Munkatársak - Kis ÉvaKis Éva

tudományos főmunkatárs

Negyedidőszak és felszínfejlődési folyamatok kutatócsoport


 + (36 1) 309 2600 /1481
 kis.eva csfk.org


Kutatási terület
Természeti földrajz, geomorfológia, negyedidőszak kutatás a környezet- és őskörnyezet-változások (ősdomborzat, őséghajlat, ősvízrajz) kutatása löszfeltárások vizsgálata alapján, negyedidőszaki üledékek rétegtani és kortani értékelése, a pleisztocén periglaciális folyamatok hatására végbement domborzatformálódás és üledékképződés, mérnökgeomorfológia, geomorfológiai- és mérnökgeomorfológiai térképezés, a folyók felszínformáló tevékenységének vizsgálata, árterek geomorfológiája, domborzatminősítés, környezetvédelem, alkalmazott- és antropogén geomorfológia, kis- és nagyberuházások környezeti hatásvizsgálata (geomorfológiai, hidrológiai, geo- ökológiai és gazdaságföldrajzi vizsgálatok a végleges elhelyezés és a beruházás beindítása céljából), geomorfológiai tervezés, a jelenkori felszínfejlődésből származó biztonsági veszélyforrások feltárása.

Tudományos fokozat
CSc. MTA 1994
Dr Univ. ELTE 1985

Végzettség
MSc. Eötvös Loránd Tudomány Egyetem - Földrajz-Német szak, 1980

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység
Az MTA Geomorfológiai albizottsága elnöke
A Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja (1996 -)
Az International Association of Geomorphologists (IAG) Human Impacts on the Landscape munkacsoportjának tagja (2004-)
Az International Union for Quaternary Research (INQUA) Magyar Nemzeti Bizottsága titkára (1996 -2008)
Az INQUA Magyar Nemzeti Bizottságának tagja (2008-)
Az International Association of Geomorphologists (IAG) Carpatho-Balkan- Dinaric munkacsoportjának tagja (2004 -)
A Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja (1999-)
Az MTA Földtudományok Osztálya Földrajz II. Tudományos Bizottságának tagja (2005 -)
A Magyar Meteorológiai Társaság tagja (2009-)


Kis Éva - válogatott publikációk


Kis É: Reconstruction of Late Neogene paleoenvironmental changes in the area of Pannonhalma (Western Hungary) using granulometric methods, Z GEOMORPHOL 56: (Suppl. 2.) 105-120, 2012

Kis É: Parallelization of last glacial loess-paleosol section of Red Hill with Heinrich events and ice core records, FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNG GEOGR BULL 61: (4) 327-341, 2012

Kis É, Schweitzer F, Palcsu L, Futó I, Balogh J, DiGléria M:  Investigations of paleogeographic variations on the basis of the stratotype section of Viatovo at the Lower Danube, FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNG GEOGR BULL 61: (2) 93-111, 2012

Kis É, Schweitzer F, Futó I, Vodila G, Balogh J, Di Gléria M:  Special paleogeographic characteristics and changes in δ18O values in Upper Pleistocene deposits of the Moravian Plateau, FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNG GEOGR BULL 60: (3) 247-259, 2011

Kis É, Schweitzer F:  Dust accumulation and loess formation under the oceanic semiarid climate of Tenerife, Canary Islands, FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNG GEOGR BULL 59: (2) 207-230, 2010

Lóczy D, Kis É, Schweitzer F:  Local flood hazards assessed from channel morphometry along the Tisza River in Hungary , GEOMORPHOLOGY 113: (3-4) 200-209, 2009

Schweitzer F, Kis É:  Ősföldrajzi változások vizsgálata a stillfriedi feltárás környezetében , In: Kovács F, Hevesi A (szerk.) (szerk.) Földrajz: tiszteletkötet Hahn György 70. születésnapjára. Miskolc: Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006. pp. 133-148. (A Miskolci Egyetem közleménye. A sorozat, Bányászat) 69, 2006

Bognar A, Schweitzer F, Kis É:  The reconstruction of the paleoenvironmental history of the Northern Adriatic Region using of the granulometric properties of loess deposits on Susak ISland, Croatia , TRANSACTIONS JAPANESE GEOMORPHOLOGICAL UNION 23: (5) 795-810, 2002

Kis É:  Comparison of loess types in Hungary using granulometric analysis , In: Bremer H, Lóczy D (szerk.) (szerk.) Geomorphology and changing environments in Central Europe: International Association of Geomorphologists, European Regional Geomorphological Conference, Hungary, April 1996. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 1997. pp. 57-68. (Zeitschrift für Geomorphologie : Supplementband; 110.), 1997

Kis É:  Granulometric investigations of loess profiles in Hungary, GEOJOURNAL 36: (2-3) 151-156, 1995Kis Éva - projektek


Globális klímaváltozások és környezet fejlődések rekonstrukciói a mediterrán térségi és a Kárpát-medencebeli lösztípusszelvények korrelatív elemzése alapján (1997 - 1998)

A Kárpát-medence déli (Dél-Magyarország, Bácska, Horvátország) és az ÉNY-Mediterrán térség löszeinek vizsgálata és kapcsolatuk az Emilian (tengeri) -pencki (alpi) pleisztocén kronológiával (2002 - 2005)

Negyedidőszaki szárazföldi- és mélytengeri üledékek korrelációja Duna-menti löszök komplex sztratigráfiai vizsgálata alapján (2006 - 2011)