Tovább

Munkatársak - Balogh JánosBalogh János

főtanácsos

Negyedidőszak és felszínfejlődési folyamatok kutatócsoport


 balogh.janos csfk.org


Kutatási terület:
Környezetgeomorfológiai és domborzatminősítő térképezések, negyedkori üledékek litosztratigráfiai, paleomágneses és kronológiai besorolása, felszínmozgásos területek talajeróziós és tömegmozgásos folyamatainak kutatása, omlásveszélyes magaspartok és komplex rehabilitációs lehetőségeik vizsgálata, a magyarországi kis és közepes radioaktivitású hulladékok elhelyezési lehetőségeinek kutatása, hazai tájak vízgazdálkodási szempontok szerinti minősítése.

Végzettség:
BME Pollack Mihály Műszaki Főiskola Vízgazdálkodási Int. Baja - Okl. Általános és mezőgazdasági víz gazdálkodási mérnök
Szabó József Geológiai Technikum, Budapest, középfokú geológus, 1972

Részvétel hazai tudományos és társadalmi közéletben:
Magyar Földrajzi Társaságnak tagja (1985)
Földtani szakértő a Központi Föltani Hivatal szakérői tevékenység végzésére jogosító engedély (1992)
MTA FKI TUDOSZ titkára (1995)
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szakértője (2008)


Balogh János - válogatott publikációk


Tudományos közlemények

Balogh J. -Lovász Gy. (1988) Vízföldrajzi-vízföldtanierőforrások. In: Dunántúli középhegység B. (Magyarország tájföldrajza 6.) Akadémiai Kiadó, Budapest.

Balogh J., di Gleria M. (2001) Löszfeltárások laboratóriumi és paleomágneses vizsgálata az MTA FKI-ben 1970-2000 között. Földrajzi Értesítő. 50/1-4. 349-359.

Balogh J.-Nagy I.-Schweitzer F. (2005) A Közép-Tisza mente geomorfológiai adottságainak és a hullámterek feliszapolódásának vizsgálata mintaterületeken Földrajzi Értesítő , 54/1-2 pp. 29-59.

Könyvfejezet

Balogh J.-Keresztesi Z.-Schweitzer F. (2003) Geomorfológiai, geoökológiai és domborzat-minősítési eredmények. - In: A püspökszilágyi RHFT környezet- és sugárbiztonsága / szerk.: Schweitzer F., Tiner T., Bérci K. - Bp. : MTA FKI, 11-56.

Könyvszerkesztés

Schweitzer F.-Bérci K.-Balogh J. (2008) A Bátaapátiban épülő Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló környezetföldrajzi vizsgálata / szerk-Budapest : MTA FKI, 2008.-214 p.: ill.; 24 cm - (Elmélet - módszer - gyakorlat, ISSN ISSN 0139-2875 ; 63.).- 978-963-9545-23-6Balogh János - projektek


A magyarországi Tisza menti ártéri területek geomorfológiai térképezése OTKA 2004

Negyedidőszaki szárazföldi és mélytengeri üledékek korrelációja Duna-menti löszök sztratigráfiai vizsgálata alapján OTKA 2006